Ví dụ hiện tượng dính ướt

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

- hiện tượng lạ dính ướt: vày thủy tinh bị nước bám ướt, đề xuất giọt nước nhỏ dại trên mặt bạn dạng thủy tinh mở rộng thành một hình bao gồm dạng bất kì.

Bạn đang xem: Ví dụ hiện tượng dính ướt

- hiện tượng không bám ướt: thủy tinh không biến thành thủy ngân bám ướt, cần giọt thủy ngân bé dại trên mặt phiên bản thủy tinh vo tròn lại với bị dẹt xuống do tác dụng của trọng lực.Câu nào dưới đây là không đúng khi nói tới hiện tượng dính ướt và hiện tượng kỳ lạ không bám ướt của chất lỏng?

A. Vì chưng thủy tinh bị nước bám ướt, bắt buộc giọt nước bé dại trên mặt bạn dạng thủy tinh mở rộng thành một hình có dạng bất kì.

B. Bởi thủy tinh bị nước bám ướt, nên mặt phẳng của nước ở gần cạnh thành bình thủy tinh bao gồm dạng mặt khum lõm.

C. Vày thủy tinh không xẩy ra thủy ngân bám ướt, nên giọt thủy ngân bé dại trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại cùng bị dẹt xuống do công dụng của trọng lực.

D. Do thủy tinh không xẩy ra thủy ngân bám ướt, nên mặt phẳng của thủy ngân ở gần kề thành bình thủy tinh bao gồm dạng mặt khum lõm.


Lớp 10 vật lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án: D

+ Khi chất lỏng xúc tiếp với chất rắn thì tùy theo bản chất của hóa học lỏng và chất rắn mà hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ dính ướt hoặc không dính ướt.

- khi lực hút giữa những phân tử vật rắn và những phân tử chất lỏng to gan lớn mật hơn lực hút giữa những phân tử chất lỏng với nhau, thì có hiện tượng lạ dính ướt.

- khi lực hút giữa những phân tử vật rắn và các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng kỳ lạ không dính ướt.

+ sát mép hóa học lỏng cùng với thành bình, mặt thoáng chất lỏng khá bị cong call là mặt khum.

+ Nếu hóa học lỏng làm cho dính ướt thành bình thì phương diện khum sẽ là mặt lõm, còn nếu hóa học lỏng không làm dính ướt thành bình thì phương diện khum là lồi.


Đúng 0

bình luận (0)

Câu nào dưới đấy là không đúng khi nói tới hiện tượng dính ướt và hiện tượng kỳ lạ không dính ướt của hóa học lỏng?

A.Vì thủy tinh bị nước dính ướt, đề nghị giọt nước nhỏ tuổi trên mặt bản thủy tinh mở rộng thành một hình có dạng bất kì.

B.Vì thủy tinh trong bị nước bám ướt, nên bề mặt của nước ở sát thành bình thủy tinh có dạng khía cạnh khum lõm.

C.Vìthủy tinh khôngbịthủy ngân bám ướt, yêu cầu giọt thủy ngân nhỏ tuổi trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại với bị dẹt xuống do tính năng của trọng lực.

D. do thủy tinh không xẩy ra thủy ngân bám ướt, nên bề mặt của thủy ngân ở gần cạnh thành bình thủy tinh tất cả dạng mặt khum lõm.


Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi hủy

Vì thủy tinh không bị thủy ngân bám ướt, nên bề mặt của thủy ngân ở gần kề thành bình thủy tinh có dạng mặt khum lồi => D không nên => lựa chọn D


Đúng 0

bình luận (0)
SGK trang 202

Mô tả hiện tượng kỳ lạ dính ướt và hiện tượng không dính ướt chất lỏng. Mặt phẳng của chất lỏng ở sát thành bình gồm dạng ra làm sao khi thành bình bị dán ướt?


Lớp 10 trang bị lý bài bác 37. Những hiện tượng mặt phẳng của hóa học lỏng
1
0
Gửi bỏ

Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng lạ không dính ướt chất lỏng. Mặt phẳng của hóa học lỏng ở gần kề thành bình đựng nó gồm hình dạng ra làm sao khi thành bình bị dán ướt?

Nhỏ giọt nước lên tấm chất thủy tinh ta thấy nước bị lan rộng ra ra làm cho ướt mặt phẳng tấm thủy tinh. Ta nói nước có tác dụng dính ướt thủy tinh, nhỏ dại giọt nước lên lá khoai môn, giọt nước teo tròn, dẹt xuống vị sức nặng. Ta nói nước không làm cho dính ướt lá khoai môn.

Bề mặt của hóa học lỏng ở cạnh bên thành bình cất nó có dạng mặt khum lõm lúc thành bình bị dính ướt.


Đúng 0

phản hồi (0)

Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng kỳ lạ không dính ướt chất lỏng. Mặt phẳng của chất lỏng ở giáp thành bình chứa nó bao gồm hình dạng thế nào khi thành bình bị dán ướt?


Lớp 10 đồ vật lý
1
0
Gửi diệt

Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh trong ta thấy nước bị lan rộng ra ra làm cho ướt mặt phẳng tấm thủy tinh. Ta nói nước làm cho dính ướt thủy tinh, nhỏ tuổi giọt nước lên lá khoai môn, giọt nước co tròn, dẹt xuống bởi sức nặng . Ta nói nước không làm cho dính ướt lá khoai môn.

+ mặt phẳng của hóa học lỏng ở cạnh bên thành bình chứa nó bao gồm dạng khía cạnh khum lõm lúc thành bình bị dính ướt.


Đúng 0

bình luận (0)

Nguyên nhân của hiện tượng dính ướt cùng không bám ướt giữa hóa học lỏng và hóa học rắn là:

A. Lực hệ trọng giữa các phân tử hóa học lỏng và chất rắn.

B. Bề mặt tiếp xúc

C. Mặt phẳng khum lồi của hóa học lỏng

D. Mặt phẳng khum lõm của hóa học lỏng.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án A.

+ Khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn thì tùy theo bản chất của hóa học lỏng và hóa học rắn mà có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ dính ướt hoặc không bám ướt.

- khi lực hút giữa những phân tử đồ gia dụng rắn và những phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa những phân tử hóa học lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng lạ dính ướt.

- lúc lực hút giữa các phân tử thiết bị rắn và những phân tử hóa học lỏng yếu rộng lực hút giữa những phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng kỳ lạ không dính ướt.


Đúng 0

bình luận (0)

Nguyên nhân của hiện tượng dính ướt với không dính ướt giữa chất lỏng và chất rắn là:

A. Lực liên tưởng giữa những phân tử chất lỏng và hóa học rắn.

Xem thêm:

B.Bề phương diện tiếp xúc.

C.Bề khía cạnh khum lồi của chất lỏng.

D.Bề khía cạnh khum lõm của hóa học lỏng.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án: A

+ Khi chất lỏng xúc tiếp với hóa học rắn thì tùy theo thực chất của chất lỏng và hóa học rắn mà hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hoặc không dính ướt.

Khi lực hút giữa các phân tử đồ dùng rắn và các phân tử hóa học lỏng to gan lớn mật hơn lực hút giữa những phân tử hóa học lỏng với nhau, thì có hiện tượng lạ dính ướt.

Khi lực hút giữa các phân tử đồ rắn và những phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng kỳ lạ không dính ướt.


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu làm sao dưới đấy là không đúng khi nói đến hiện tượng bám ướt và hiện tượng kỳ lạ không bám ướt của chất lỏng?

A. Vì thủy tinh bị nước bám ướt, phải giọt nước nhỏ tuổi trên mặt bản thủy tinh lan rộng thành một hình bao gồm dạng bất kì.

B. Bởi thủy tinh bị nước dính ướt, nên mặt phẳng của nước ở sát thành bình thủy tinh bao gồm dạng khía cạnh khum lõm.

C. Bởi thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, cần giọt thủy ngân nhỏ dại trên mặt phiên bản thủy tinh vo tròn lại với bị dẹt xuống do tính năng của trọng lực.

D. Bởi vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, nên bề mặt của thủy ngân ở liền kề thành bình thủy tinh gồm dạng phương diện khum lõm.


Lớp 10 thiết bị lý
1
0
Gửi bỏ

Chọn D.

+ Khi chất lỏng xúc tiếp với chất rắn thì tùy theo thực chất của hóa học lỏng và chất rắn mà rất có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ dính ướt hoặc không bám ướt.

- khi lực hút giữa các phân tử đồ rắn và những phân tử chất lỏng táo tợn hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng kỳ lạ dính ướt.

- lúc lực hút giữa các phân tử đồ gia dụng rắn và những phân tử hóa học lỏng yếu rộng lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau, thì có hiện tượng không dính ướt.

+ sát mép hóa học lỏng cùng với thành bình, mặt thoáng chất lỏng hơi bị cong hotline là phương diện khum.

+ Nếu chất lỏng làm dính ướt thành bình thì mặt khum sẽ là mặt lõm, còn nếu hóa học lỏng không làm dính ướt thành bình thì khía cạnh khum là lồi.


Đúng 0

phản hồi (0)
SGK trang 203

Câu nào dưới đây không đúng khi nói đến hiện tượng bám ướt và hiện tượng không dính ướt của hóa học lỏng?

A. Vị thủy tinh dính lại ướt, phải giọt nước nhỏ trên khía cạnh bàn thủy tinh lan rộng ra thành một hình tất cả dạng bất kì.

B.Vì thủy tinh dính lại ướt, nên mặt phẳng của nước ở sát thành bình thủy tinh gồm dạng phương diện khum lõm.

C. Vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, nên giọt thủy ngân nhỏ trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do công dụng của trọng lực.

D.Vì thủy tinh không biến thành thủy ngân bám ướt,nên bề mặt của thủy ngân ở cạnh bên thành bình thủy tinh tất cả dạng khía cạnh khum lõm.


Lớp 10 vật dụng lý bài 37. Những hiện tượng mặt phẳng của hóa học lỏng
2
0
Gửi hủy

Câu nào tiếp sau đây không đúng khi nói về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không bám ướt của hóa học lỏng?

A. Vày thủy tinh bị dán ướt, phải giọt nước nhỏ tuổi trên mặt bàn thủy tinh lan rộng thành một hình bao gồm dạng bất kì.

B. Vì thủy tinh bị dán ướt, nên mặt phẳng của nước ở gần kề thành bình thủy tinh gồm dạng khía cạnh khum lõm.

C. Vị thủy tinh không biến thành thủy ngân bám ướt, bắt buộc giọt thủy ngân nhỏ dại trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do chức năng của trọng lực.

D. Bởi vì thủy tinh không xẩy ra thủy ngân dính ướt,nên bề mặt của thủy ngân ở gần kề thành bình thủy tinh có dạng phương diện khum lõm.


Đúng 0
phản hồi (0)

D. Vì thủy tinh không trở nên thủy ngân dính ướt,nên bề mặt của thủy ngân ở ngay cạnh thành bình thủy tinh bao gồm dạng mặt khum lõm.


Đúng 1
phản hồi (0)

Hiện tượng bám ướt của hóa học lỏng được áp dụng để:

A. Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp tuyển quặng

B. Dẫn nước từ nhà máy đến các gia đình bằng ống nhựa

C. Thấm vết mực loang cùng bề mặt giấy bằng giấy thấm

D. Chuyển hóa học lỏng từ bình nọ sang trọng bình kia bởi ống xi phông


Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ

Hiện tượng bám ướt có tương đối nhiều ứng dụng trong số đó nổi bất nhất là áp dụng vào việc tuyển quặng.

*

Đáp án: A


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
appmobiles.info