Truy vấn dữ liệu trong sql

Truy vấn dữ liệu vào sql là thao tác làm việc trích xuất ban bố được lưu trữ trong những table. tin tức được truy tìm xuất trải qua những cột với đọc tin buộc phải trích xuất có thể nằm trong một hoặc các bảng.

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu trong sql

Thao tác này được thực hiện không ít trong số khối hệ thống phần mềm hoặc trang web, ví dụ điển hình lúc các bạn đăng nhập lệ facebook thì hệ thống sẽ thực hiện tầm nã vấn dữ liệu nhằm bình chọn tích thích hợp lệ của thông tin tài khoản đăng nhập, ….

Truy vấn tài liệu vào sql –Ngôn ngữ SQL

Squốc lộ viết tắt củaStructured Query Language, là ngôn ngữ truy nã vấn gồm cấu tạo.SQL được cho phép bọn họ tạo thành các đại lý dữ liệu, thao tác bên trên dữ liệu như tàng trữ tài liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa dữ liệu hoặc tầm nã vấn dữ liệu.

Đa số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu bây giờ sử dụng Squốc lộ (MS Squốc lộ Server – T- Squốc lộ, Microsoft Access, Oracle – PL/SQL, DB2, MySQL…)

Truy vấn dữ liệu vào sql –SQL rất có thể chia thành 4 nhóm

Nhóm truy vấn tài liệu (DQL): gồm các lệnh truy nã vấn sàng lọc (Select) để mang biết tin tuy thế ko làm biến hóa dữ liệu trong những bảng

Nhóm tư tưởng dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo ra, thay đổi các bảng dữ liệu (Create, Drop, Alter, …)

Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm các lệnh có tác dụng thay đổi tài liệu lưu trong các bảng (Insert, Delete, Update,…)

Nhóm điều khiển tài liệu (DCL): Gồm những lệnh quản lý quyền truy nhtràn lên dữ liệu với các bảng (Grant, Revoke, …)

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu(DQL-Data Query Language)

Bao bao gồm những lệnh được cho phép truy tìm vấn dữ liệu mà ko làm đổi khác tài liệu hoặc các đối tượng người tiêu dùng trong DataBase. Đó là các tróc nã vấn ban đầu bởi từ khóa SELECT.Trả về một cỗ các thuộc tính hoặc một tập phù hợp những bộ thuộc tính.

Xem thêm:

Truy vấn tài liệu trong sql –Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName, Views[WHEREConditions>[GROUPhường BY Row(s)>[HAVING>[ORDER BY Column(s) [asc|desc>>Lưu ý:

Các mệnh đề trong cặp dấu <> ko bắt buộcDISTINCT rất có thể là:Distinct: trả về các bản ghi không giống nhau nhau hoặcTop: trả về n (tuyệt %) bạn dạng ghi tra cứu thấy trường đoản cú trên xuốngMệnh đề WHERE được cho phép truy tìm vấn chọn lựa theo hàngMệnh đề GROUPhường. BY có thể chấp nhận được đội dữ liệu theo hàngMệnh đề HAVING cho phép truy vấn vấn lựa chọn theo nhómMệnh đề ORDER BY chất nhận được bố trí tài liệu theo cột

Truy vấn dữ liệu vào sql –Truy vấn chọn lọc toàn bộ những mặt hàng và cột

SELECT * FROM TableName

Truy vấn dữ liệu trong sql –Truy vấn lựa chọn một số cột

SELECT Column1, Column2 … FROM TableNamelấy một ví dụ truy vấn vấn lựa chọn tất cả những cột của bảng EMP

SELECT * FROM EMP

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Mệnh đề WHERE

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableNameWHERE ConditionsMột số toán thù tử (Operator) sử dụng trong biểu thức Conditions:Toán tử đối chiếu, toán thù tử lôgíc vàđối chiếu xâu dùng toán tử LIKE

Các toán thù tử so sánh

=So sánh bằng
hoặc !=Khác
>Lớn hơn
=Lớn hơn hoặc bằng

lấy một ví dụ hiển thị ban bố nhân viên gồm lương bằng800

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP.. WHERE SAL = 800

*

Truy vấn dữ liệu trong sql –Toán tử LIKE

Cho phxay so sánh một chuỗi cùng với chuỗi không giống (bao gồm chứa các ký tự đại diện) áp dụng tân oán tử LIKE.Các cam kết trường đoản cú thay mặt (Wildcard):

Ký tựMô tả
_Thay cho một ký kết tự đơn
%Ttuyệt cho 1 chuỗi
<>Thay cho 1 cam kết trường đoản cú đối kháng trong khoảng được bao bởi vì cặp vết ngoặc vuông
<^>Tgiỏi cho 1 cam kết từ bỏ solo bất kỳ không ở trong khoảng được bao do cặp lốt ngoặc vuông

lấy một ví dụ thực hiện cam kết từ bỏ _

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE "A____"

*

*

Truy vấn dữ liệu trong sql –Mệnh đề ORDER BY

Cho phép sắp xếp kết quả truy vấn vấn theo cột và có thể thu xếp hiệu quả theo chiều:Tăng dần dần (asc) hoặcgiảm dần (desc). Bên dưới làcú pháp

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName[WHERE Conditions >ORDER BY Column(s) [asc|desc>Ví dụsử dụng toán thù tử BETWEEN…AND cùng mệnh đề ORDER BY

SELECT * FROM EMP. WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 8000ORDER BY SAL DESC

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Toán tử lôgíc

Các tân oán tử lôgíc tất cả AND, OR và NOT.AND và OR được áp dụng nhằm kết nối các ĐK kiếm tìm tìm đã cho thấy vào mệnh đề WHERE.NOT che định tác dụng tra cứu kiếm.

lấy ví dụ sử dụng toán tử AND

SELECT * FROM EMP WHERE SAL >= 3000 AND JOB = "ANALYST"

Truy vấn dữ liệu vào sql –Mệnh đề GROUPhường BY

Mệnh đề GROUPhường. BY có thể chấp nhận được team các mặt hàng tài liệu có giá trị tương tự nhau thành một đội nhóm.Các tính tân oán (thường xuyên áp dụng những hàm truy hỏi vấn nhóm) sẽ được tính trên từng nhóm.Một số hàm đội như:

Min(column)Tìm quý giá bé dại tốt nhất vào cột column
Max(column)Tìm giá trị lớn nhất vào cột column
Avg(column)Tìm quý hiếm trung bình của cột column
Count (*)Đếm số dòng

lấy một ví dụ 1: Tìm nấc lương lớnduy nhất, nhỏđộc nhất, lương vừa phải cùng tổng lươngvào bảng EMP

SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL) FROM EMP
ví dụ như 2: Hiển thị lương lớn nhất với nhỏ độc nhất vô nhị vào mỗiphòng ban

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUP. BY DEPTNO

Truy vấn tài liệu trong sql – Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được áp dụng làm điều kiện đội. Vì vậy hy vọng sử dụng HAVING, họ đề xuất kết hợp với GROUP BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ duy nhất vào mỗicơ quan cùng với ĐK lương nhỏ độc nhất trường đoản cú 900 trsống lên

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUPhường BY DEPTNOHAVING MIN(SAL) >= 900
Yêu cầu: Hãy hiển thị đọc tin bao gồm mã sinh viên, thương hiệu sinch viên, thương hiệu lơp, mã môn họcđiểm thi của những sinh viên bao gồm điểm thi >= 5

Truy vấn dữ liệu trong sql –Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

Lúc truy tìm vấn trên nhiều bảng, yêu cầu liên kết những bảng.Có nhị thứ hạng kết nối:

Kết nối trong: mệnh đề WHERE chỉ ra những trường khóa của các bảng buộc phải kết nối phải như nhau hoặc dùng trường đoản cú khóa JOIN vào mệnh đề FROMKết nối ngoài: thực hiện trường đoản cú khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN trong mệnh đề FROM

lấy một ví dụ về liên kết vào sử dụng mệnh đề WHERE


So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối vào chỉ trả về kết quả Lúc kiếm được DEPARTMENT_ID khớp ứng của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

Kết nối bên cạnh trả về công dụng ngay cả lúc không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên cấp dưới vào bảng DEPARTMENT

Truy vấn tài liệu trong sql –những bài tập mẫu

Thực hiện tại trên Oracle Database Express Edition,cài đặt bản cài đặt

Xem Clip lí giải setup Oracle Express


Xem video lý giải áp dụng Oracle Express

// Link áp dụng nhằm tùy chỉnh thiết lập vào cliphttp://127.0.0.1:8080/apex

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu trên

Câu 2: Truy vấn tài liệu vào sql

Hiển thị tất cả lên tiếng của bảng NHANVIENHiển thị lên tiếng của các nhân viên cấp dưới sinh sống chống số 5Hiển thị mã nhân viên, họ nhân viên cấp dưới, thương hiệu lót và tên nhân viên của các nhân viên cấp dưới ngơi nghỉ phòng số 5 với có lương >= 3000Hiển thị mã nhân viên cấp dưới, tên nhân viên cấp dưới của không ít nhân viên cấp dưới có lương trường đoản cú 2000 mang đến 8000Hiển thị đọc tin của rất nhiều nhân viên cấp dưới tại địa chỉ mang tên đường là NguyễnCho biết con số nhân viênCho biết số lượng nhân viên vào từng phòng banHiển thị báo cáo vềmã nhân viên cấp dưới, tên nhân viên với tên ban ngành sống chống kế toán

Truy vấn tài liệu trong sql – Tổng kết bài xích học

Ngôn ngữ truy vấn Squốc lộ bao gồm những lệnh bao gồm cấu tạo có thể chấp nhận được Tạo cơ sở dữ liệu với Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu.

Có 4 nhóm lệnh Squốc lộ bao gồm, trong những số ấy nhóm lệnh tróc nã vấn dữ liệu (Select) được cho phép trích ra phần dữ liệu bắt buộc lấy mà không làm biến đổi dữ liệu.


Truy vấn dữ liệu vào sql – các bài luyện tập thực hành thực tế

Truy vấn các đại lý dữ liệu thống trị tài khoản ngân hàng vẫn kiến thiết ở bài xích thực hành thực tế số 2

Câu 1: Tạo những tróc nã vấn tài liệu trong sql áp dụng bên trên một bảng

1.1. Tạo truy vấn hiển thị biết tin toàn bộ những tài khoản tất cả đẳng cấp là “Checking”

1.2. Tạo truy hỏi vấn hiển thị các công bố bao gồm (MaKH, SoTK, KieuTK, NgayMoTK) của những tàikhoản gồm giao diện “Tài khoản cá nhân vào nước” cùng sắp xếp hiệu quả hiển thị sao chongày msống sớm nhất sẽ tiến hành hiển thị trước (Tức là ngày mnghỉ ngơi được sắp xếp sút dần)

1.3. Tạo truy vấn vấn hiển thị Tên, can dự, thị thành các người tiêu dùng sinh sống trong thành thị “HàNội”. Sắp xếp hiệu quả theo trang bị trường đoản cú Alphabet của tên khách hàng

Câu 2:Tạo những truy nã vấn tài liệu vào sql áp dụng trên các bảng

2.1. Thực hiện tróc nã vấn hiển thị thông tin khách hàng, mẫu mã tài khoản, ngày msống.

2.5. Liệt kê các ban bố về tất cả những lần thanh toán gồm: HoTenKH, DiaChi, SoTK, KieuTK,ThoiGianGD, SoTienGD, MoTaGD, SoDuTaiKhoan của người tiêu dùng tất cả số tài khoản là:500000