Trong Thời Gian Tới Tiếng Anh

Nhận xét Trong thời gian Tới giờ Anh Là Gì, các Cụm tự Chỉ thời gian Trong giờ Anh là conpect trong nội dung bài viết hiện tại của Hùng Bá Tam Quốc. Đọc nội dung bài viết để biết không thiếu nhé.Bạn đang xem: Trong thời gian tới tiếng anh là gì

Học giờ anh cơ bản: những cụm từ chỉ thời hạn trong giờ anh

Specifying the day – Ngày

the day before yesterdayhôm kia
yesterdayhôm qua
todayhôm nay
tomorrowngày mai
the day after tomorrowngày kia

Specifying the time of day – Buổi vào ngày

last nighttối qua
tonighttối nay
tomorrow nighttối mai
in the morningvào buổi sáng
in the afternoonvào buổi chiều
in the eveningvào buổi tối
yesterday morningsáng qua
yesterday afternoonchiều qua
yesterday eveningtối qua
this morningsáng nay
this afternoonchiều nay
this eveningtối nay
tomorrow morningsáng mai
tomorrow afternoonchiều mai
tomorrow eveningtối mai

*

Specifying the week, month, or year – Tuần, tháng, năm

last weektuần trước
last monththáng trước
last yearnăm ngoái
this weektuần này
this monththáng này hoc tieng anh
this yearnăm nay
next weektuần sau
next monththáng sau
next yearnăm sau

Video rất có thể bạn quan tâm: giờ đồng hồ anh cơ bản

Khoá học tập tiếng anh dành cho tất cả những người mất căn bản

Other time expressions – những cụm tự chỉ thời gian khác

five minutes agonăm phút trước
an hour agomột giờ trước
a week agomột tuần trước
two weeks agohai tuần trước
a month agomột mon trước
a year agomột năm trước
a long time agolâu rồi
in ten minutes” time or in ten minutesmười phút nữa
in an hour”s time or in an hourmột giờ đồng hồ nữa
in a week”s time or in a weekmột tuần nữa
in ten days” time or in ten daysmười ngày nữa
in three weeks” time or in three weeksba tuần nữa
in two months” time or in two monthshai tháng nữa
in ten years” time or in ten yearsmười năm nữa
the previous dayngày trước đó
the previous weektuần trước đó
the previous monththáng trước đó
the previous yearnăm trước đónăm trước đó
the following dayngày sau đó
the following weektuần sau đó
the following monththáng sau đó
the following yearnăm sau đó

Duration – khoảng thời gian

Khi nói về khoảng thời hạn trong giờ đồng hồ Anh hay được dùng từ for ngơi nghỉ đằng trước, ví dụ như:

I lived in Canada for six monthsmình sống sinh hoạt Canada sáu tháng
I”ve worked here for nine yearsmình đã làm việc ở phía trên được chín năm
I”m going to France tomorrow for two weeksngày mai mình đang đi Pháp nhị tuần
we were swimming for a long timebọn tôi đã bơi vô cùng lâu

Frequency – Tần suất

neverkhông bao giờ
rarelyhiếm khi
occasionallythỉnh thoảng
sometimesthỉnh thoảng
often or frequentlythường xuyên
usually or normallythường xuyên
alwaysluôn luôn
every day or dailyhàng ngày
every week or weeklyhàng tuần
every month or monthlyhàng tháng
every year or yearlyhàng năm

Có nhiều cách để nói mang đến chuỗi các sự khiếu nại trong vượt khứ. Đây là một trong vài giải pháp phổ biến.

Bạn đang xem: Trong thời gian tới tiếng anh

– After (in the middle or at the beginning of a sentence – thân câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence – đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence – đầu hoặc thân câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence – đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense – thân câu, đụng từ ngơi nghỉ mệnh đề sau “by the time” phân chia ở thì vượt khứ trả thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence – đầu câu)Một vài cụm để ra mắt sự kiện tiếp đây trong chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là bí quyết nói trọng thể hơn so với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked & then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác làm việc và rồi đi tải sắm.

Xem thêm:

Rồi kế tiếp tôi đã thuộc mấy người các bạn đi nạp năng lượng pizza.

Bạn đã xem: Trong thời hạn tới tiếng anh là gì

At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Thời gian đó/ đột nhiên tôi nghe cửa ngõ đóng sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started to ring. Ngay lúc ấy, điện thoại của tôi bước đầu đổ chuông.