Tìm kiếm gần đúng trong sql

Truy vấn tài liệu trong sql là làm việc trích xuất thông tin được lưu trữ trong những table. Thông tin được truy nã xuất thông qua các cột và thông tin cần trích xuất rất có thể thuộc một hoặc những bảng.Bạn vẫn xem: tra cứu kiếm gần đúng trong những sql

Thao tác này được sử dụng tương đối nhiều trong các hệ thống phần mềm hoặc website, ví dụ điển hình khi chúng ta đăng nhập vào facebook thì hệ thống sẽ tiến hành truy vấn dữ liệu để khám nghiệm tích hợp lệ của thông tin tài khoản đăng nhập, ….

Bạn đang xem: Tìm kiếm gần đúng trong sql

Truy vấn tài liệu trong sql –Ngôn ngữ SQL

SQL viết tắt củaStructured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn tất cả cấu trúc.SQL mang lại phép họ tạo cơ sở dữ liệu, làm việc trên tài liệu như lưu trữ dữ liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa tài liệu hoặc truy vấn dữ liệu.

Đa số các hệ quản trị các đại lý dữ liệu bây giờ sử dụng SQL (MS SQL hệ thống – T- SQL, Microsoft Access, Oracle – PL/SQL, DB2, MySQL…)

Truy vấn dữ liệu trong sql –SQL tất cả thể chia thành 4 nhóm

Nhóm truy vấn tài liệu (DQL): gồm các lệnh truy vấn gạn lọc (Select) để lấy thông tin nhưng mà không làm biến đổi dữ liệu trong những bảng

Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo, chuyển đổi các bảng dữ liệu (Create, Drop, Alter, …)

Nhóm thao tác làm việc dữ liệu (DML): Gồm những lệnh làm đổi khác dữ liệu lưu trong các bảng (Insert, Delete, Update,…)

Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm những lệnh thống trị quyền truy tìm nhập vào dữ liệu và những bảng (Grant, Revoke, …)

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu(DQL-Data Query Language)

Bao gồm những lệnh cho phép truy vấn dữ liệu mà ko làm thay đổi dữ liệu hoặc các đối tượng người sử dụng trong CSDL. Đó là những truy vấn bắt đầu bằng tự khóa SELECT.Trả về một bộ những thuộc tính hoặc một tập hợp những bộ ở trong tính.

Xem thêm:

Truy vấn tài liệu trong sql –Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT Column(s)FROM TableName, Views>Lưu ý:

Các mệnh đề trong cặp dấu ko bắt buộcDISTINCT rất có thể là:Distinct: trả về các bản ghi không trùng lặp nhau hoặcTop: trả về n (hay %) phiên bản ghi search thấy từ trên xuốngMệnh đề WHERE cho phép truy vấn chọn lọc theo hàngMệnh đề GROUP BY chất nhận được nhóm tài liệu theo hàngMệnh đề HAVING có thể chấp nhận được truy vấn sàng lọc theo nhómMệnh đề ORDER BY được cho phép sắp xếp dữ liệu theo cột

Truy vấn tài liệu trong sql –Truy vấn lựa chọn toàn bộ các hàng cùng cột

SELECT * FROM TableName

Truy vấn tài liệu trong sql –Truy vấn lựa lựa chọn một số cột

SELECT Column1, Column2 … FROM TableNameVí dụ tầm nã vấn lựa chọn tất cả các cột của bảng EMP

SELECT * FROM EMP

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Mệnh đề WHERE

SELECT Column(s)FROM TableNameWHERE ConditionsMột số toán tử (Operator) áp dụng trong biểu thức Conditions:Toán tử so sánh, toán tử lôgíc vàso sánh xâu cần sử dụng toán tử LIKE

Các toán tử so sánh

=So sánh bằng
hoặc !=Khác
>Lớn hơn
=Lớn hơn hoặc bằng

Ví dụ hiển thị tin tức nhân viên tất cả lương bằng800

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP WHERE SAL = 800

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Toán tử LIKE

Cho phép đối chiếu một chuỗi cùng với chuỗi khác (có chứa những ký tự đại diện) thực hiện toán tử LIKE.Các cam kết tự đại diện (Wildcard):

Ký tự
Mô tả
_Thay đến một ký tự đơn
%Thay cho 1 chuỗi
Thay mang lại một ký kết tự đơn trong tầm được bao vày cặp vệt ngoặc vuông
Thay đến một ký tự đơn bất kỳ không nằm trong khoảng được bao vày cặp vệt ngoặc vuông

Ví dụ thực hiện ký tự _

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME like "A____"

*

*

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Toán tử lôgíc

Các toán tử lôgíc tất cả AND, OR cùng NOT.AND với OR được sử dụng để kết nối những điều kiện tìm kiếm chỉ ra rằng trong mệnh đề WHERE.NOT phủ định kết quả tìm kiếm.

Ví dụ áp dụng toán tử AND

SELECT * FROM EMP WHERE SAL >= 3000 và JOB = "ANALYST"

Truy vấn dữ liệu trong sql –Mệnh đề GROUP BY

Mệnh đề GROUP BY cho phép nhóm những hàng dữ liệu có mức giá trị tương đương nhau thành một nhóm.Các đo lường và thống kê (thường sử dụng những hàm truy nã vấn nhóm) sẽ tiến hành tính trên mỗi nhóm.Một số hàm team như:

Min(column)Tìm giá trị nhỏ nhất vào cột column
Max(column)Tìm giá trị lớn nhất trong cột column
Avg(column)Tìm quý giá trung bình của cột column
Count (*)Đếm số dòng

Ví dụ 1: kiếm tìm mức lương lớnnhất, nhỏnhất, lương trung bình cùng tổng lươngtrong bảng EMP

SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL) FROM EMPVí dụ 2: Hiển thị lương lớn nhất và bé dại nhất vào mỗiphòng ban

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUP BY DEPTNO

Truy vấn tài liệu trong sql – Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được sử dụng làm điều kiện nhóm. Do vậy mong sử dụng HAVING, chúng ta phải kết phù hợp với GROUP BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ nhất trong mỗiphòng ban với đk lương nhỏ tuổi nhất trường đoản cú 900 trở lên

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUP BY DEPTNOHAVING MIN(SAL) >= 900Yêu cầu: Hãy hiển thị thông tin gồm mã sinh viên, tên sinh viên, thương hiệu lơp, mã môn họcđiểm thi của rất nhiều sinh viên gồm điểm thi >= 5

Truy vấn tài liệu trong sql –Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

Khi truy nã vấn trên các bảng, buộc phải kết nối các bảng.Có hai hình dạng kết nối:

Kết nối trong: mệnh đề WHERE chỉ ra những trường khóa của các bảng cần liên kết phải hệt nhau hoặc cần sử dụng từ khóa JOIN vào mệnh đề FROMKết nối ngoài: áp dụng từ khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN vào mệnh đề FROM

Ví dụ về liên kết trong thực hiện mệnh đề WHERE

So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối trong chỉ trả về hiệu quả khi tìm kiếm được DEPARTMENT_ID tương xứng của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

Kết nối quanh đó trả về kết quả ngay cả khi không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

Truy vấn tài liệu trong sql –Bài tập mẫu

Thực hiện nay trên Oracle Database Express Edition,tải bạn dạng cài đặt

Xem đoạn phim hướng dẫn thiết đặt Oracle Express

Xem đoạn clip hướng dẫn sử dụng Oracle Express

// links sử dụng để cấu hình thiết lập trong cliphttp://127.0.0.1:8080/apexCâu 1: tạo ra cơ sở tài liệu trên

Câu 2: truy vấn vấn dữ liệu trong sql

Hiển thị tất cả thông tin của bảng NHANVIENHiển thị thông tin của không ít nhân viên ở phòng số 5Hiển thị mã nhân viên, chúng ta nhân viên, tên lót cùng tên nhân viên của các nhân viên sinh sống phòng số 5 và bao gồm lương >= 3000Hiển thị mã nhân viên, tên nhân viên của các nhân viên gồm lương từ bỏ 2000 mang đến 8000Hiển thị thông tin của rất nhiều nhân viên ở địa chỉ cửa hàng có tên con đường là NguyễnCho biết số lượng nhân viênCho biết số lượng nhân viên vào từng chống banHiển thị tin tức vềmã nhân viên, tên nhân viên cấp dưới và tên ban ngành ở phòng kế toán

Truy vấn dữ liệu trong sql – Tổng kết bài bác học

Ngôn ngữ truy hỏi vấn SQL bao hàm các lệnh có cấu trúc cho phép tạo nên CSDL cùng Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu.

Truy vấn tài liệu trong sql – bài bác tập thực hành

Truy vấn đại lý dữ liệu làm chủ tài khoản bank đã kiến tạo ở bài thực hành số 2

Câu 1: Tạo các truy vấn dữ liệu trong sql áp dụng trên một bảng

1.1. Chế tạo ra truy vấn hiển thị thông tin tất cả các thông tin tài khoản có loại là “Checking”

1.2. Chế tạo ra truy vấn hiển thị các thông tin bao gồm (MaKH, SoTK, KieuTK, NgayMoTK) của những tàikhoản có kiểu “Tài khoản cá nhân trong nước” và sắp xếp hiệu quả hiển thị sao chongày mở ngay sát nhất sẽ được hiển thị trước (tức là ngày mở được sắp xếp giảm dần)

1.3. Chế tạo ra truy vấn hiển thị Tên, địa chỉ, tp các người tiêu dùng sống tại tp “HàNội”. Sắp tới xếp kết quả theo sản phẩm tự Alphabet của tên khách hàng

Câu 2:Tạo các truy vấn dữ liệu trong sql áp dụng trên các bảng

2.1. Tiến hành truy vấn hiển thị thông tin khách hàng, thứ hạng tài khoản, ngày mở.

2.5. Liệt kê những thông tin về toàn bộ các lần thanh toán gồm: HoTenKH, DiaChi, SoTK, KieuTK,ThoiGianGD, SoTienGD, MoTaGD, SoDuTaiKhoan của người tiêu dùng có số thông tin tài khoản là:500000