Tạo vùng dữ liệu trong excel

Excel mang lại appmobiles.info 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 coi thêm...Ít hơn

Tóm tắt: Đây là hướng dẫn đầu tiên trong chuỗi hướng dẫn được thiết kế để giúp bạn có tác dụng quen và thoải mái khi dùng Excel và tính năng trộn với phân tích dữ liệu tích phù hợp sẵn của Excel. Số đông hướng dẫn này xây đắp và hoàn thiện sổ thao tác làm việc Excel tự đầu, xây dựng mô hình dữ liệu, tiếp nối tạo các báo cáo tương tác hoàn hảo nhất bằng power nguồn View. Những hướng dẫn được thiết kế với để mang lại thấy tính năng nhiệm vụ Thông minh appmobiles.info và những khả năng trong Excel, PivotTables, power nguồn Pivot và nguồn View.

Bạn đang xem: Tạo vùng dữ liệu trong excel


Lưu ý: Bài viết này trình bày các mô hình dữ liệu trong Excel 2013. Tuy nhiên, cách tạo quy mô dữ liệu và các tính năng nguồn Pivot giống như được trình làng trong Excel 2013 cũng được áp dụng mang đến Excel 2016.


Các trả lời này sẽ giúp bạn mày mò cách nhập và khám phá dữ liệu trong Excel, tạo và hoàn thiện mô hình dữ liệu bằng nguồn Pivot và tạo ra các report tương tác với power nguồn View mà bạn có thể phát hành, bảo đảm và phân chia sẻ.

Các lý giải trong chuỗi trả lời này như sau:

Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo mô hình Dữ liệu

Trong trả lời này, các bạn sẽ bước đầu với sổ thao tác làm việc Excel trống.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Ở cuối lý giải này là 1 trong những bài kiểm tra bạn cũng có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học.

Chuỗi chỉ dẫn này sử dụng tài liệu mô tả Huy chương gắng vận hội Olympic, nước nhà đăng cai và những sự khiếu nại thể thao nạm vận hội Olympic không giống nhau. Công ty chúng tôi khuyên bạn yêu cầu đọc qua từng gợi ý theo thứ tự. Quanh đó ra, những hướng dẫn dùng Excel 2013 với nguồn Pivot được bật. Để biết thêm tin tức về Excel 2013, hãy bấm vào đây. Để xem giải đáp về việc bật power nguồn Pivot, hãy bấm vào đây.

Nhập tài liệu từ đại lý dữ liệu

Chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn này với cùng một sổ làm việc trống. Phương châm trong phần này là liên kết với nguồn tài liệu ngoài với nhập tài liệu vào Excel nhằm phân tích thêm.

Hãy bước đầu bằng biện pháp tải xuống một số dữ liệu từ Internet. Dữ liệu tế bào tả Huy chương cố vận hội và đây là cơ sở dữ liệu appmobiles.info Access.

Trong Excel 2013, hãy mở một sổ làm việc trống.

Bấm DỮ LIỆU > Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Access. Ribbon điều chỉnh auto dựa trên phạm vi của sổ làm việc của bạn, bởi vì vậy các lệnh bên trên ribbon hoàn toàn có thể hơi khác so với các màn hình hiển thị sau đây. Màn hình đầu tiên hiện ribbon lúc sổ làm việc rộng, hình ảnh thứ hai hiện sổ làm việc đã được biến đổi kích độ lớn để chỉ lấy một phần của màn hình.

*
*
 

Chọn tệp OlympicMedals.accdb mà bạn đã tải xuống rồi bấm Mở. Hành lang cửa số Chọn Bảng dưới đây xuất hiện, hiển thị các bảng trong đại lý dữ liệu. Bảng trong cơ sở dữ liệu tựa như như trang tính hoặc bảng vào Excel. Đánh lốt kiểm vào hộp Bật tính năng chọn nhiều bảng rồi chọn tất cả bảng. Sau đó bấm OK.

*

Cửa sổ Nhập tài liệu xuất hiện.


Lưu ý: Lưu ý rằng hộp kiểm làm việc cuối cửa ngõ sổ chất nhận được bạn Thêm dữ liệu vào quy mô Dữ liệu, như trong screen sau đây. Quy mô Dữ liệu được tạo tự động khi chúng ta nhập hoặc thao tác với đồng thời hai hoặc các bảng. Quy mô Dữ liệu tích hợp các bảng, chất nhận được phân tích nâng cao bằng PivotTables, power Pivot và power View. Khi chúng ta nhập bảng từ đại lý dữ liệu, các mối tình dục cơ sở dữ liệu hiện có giữa các bảng đó được dùng để tạo mô hình Dữ liệu trong Excel. Mô hình tài liệu hầu như vào suốt trong Excel nhưng lại bạn có thể coi và sửa đổi mô hình này trực tiếp bằng cách dùng bổ trợ power nguồn Pivot. Quy mô Dữ liệu sẽ được thảo luận chi huyết hơn tại đoạn sau của lý giải này.


Chọn tùy chọn báo cáo PivotTable, theo đó nhập các bảng vào Excel và sẵn sàng PivotTable để phân tích những bảng vẫn nhập, rồi bấm OK.

*

Một khi tài liệu được nhập, PivotTable sẽ được tạo bởi các bảng nhập đó.

*

Với dữ liệu đã nhập vào Excel và mô hình Dữ liệu đã tạo từ động, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để khám phá dữ liệu.

Khám phá dữ liệu bằng cách dùng PivotTable

Dễ dàng khám phá dữ liệu đã nhập bằng PivotTable. Vào PivotTable, bạn kéo trường (tương tự như cột vào Excel) tự bảng (như bảng bạn vừa nhập từ bỏ cơ sở dữ liệu Access) vào các vùng khác nhau của PivotTable để điều chỉnh cách trình bày dữ liệu của bạn. PivotTable có bốn vùng: BỘ LỌC, CỘT, HÀNG và GIÁ TRỊ.

*

Có thể phải thử nghiệm một chút để khẳng định vùng nên kéo trường vào. Bạn cũng có thể kéo các hoặc không nhiều trường tự bảng tùy ý cho đến khi PivotTable trình bày dữ liệu theo cách mà bạn muốn. Tự do khám phá bằng phương pháp kéo trường vào những vùng không giống nhau của PivotTable, dữ liệu cơ sở ko bị ảnh hưởng khi bạn sắp xếp trường vào PivotTable.

Hãy cùng tò mò dữ liệu Huy chương gắng vận hội vào PivotTable, bắt đầu với những người đạt Huy chương núm vận hội theo môn, các loại huy chương và đất nước hoặc quanh vùng của đi lại viên.

Trong Trường PivotTable, bung rộng bảng Huy chương bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh. Tìm trường NOC_CountryRegion vào bảng Huy chương được bung rộng lớn và kéo nó vào vùng CỘT. NOC là từ viết tắt của Ủy ban Olympic Quốc gia (National Olympic Committees), đây là đơn vị tổ chức của quốc gia hoặc khu vực vực.

Tiếp theo, từ bảng Môn, kéo Môn vào vùng HÀNG.

Hãy thanh lọc Môn để hiển thị chỉ năm môn thể thao: phun cung, Lặn, Đấu kiếm, Trượt băng và Trượt băng Tốc độ. Bạn có thể làm điều đó từ bên trong vùng Trường PivotTable hoặc từ bộ lọc Nhãn Hàng trong chính PivotTable.

Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong PivotTable để bảo đảm PivotTable Excel được chọn. Trong danh sách Trường PivotTable, nơi bảng Môn được bung rộng, di loài chuột qua trường Môn với một mũi thương hiệu thả xuống xuất hiện thêm ở bên phải của trường này. Bấm vào thực đơn thả xuống rồi bấm (Chọn Tất cả)để vứt bỏ tất cả các lựa chọn, tiếp đến cuộn xuống và chọn phun cung, Lặn, Đấu kiếm, Trượt băng cùng Trượt băng Tốc độ. Bấm OK.

Một biện pháp khác là vào phần Nhãn Hàng của PivotTable, bấm vào thực đơn thả xuống cạnh Nhãn Hàng vào PivotTable, bấm(Chọn Tất cả) để sa thải tất cả các lựa chọn, tiếp đến cuộn xuống với chọn bắn cung, Lặn, Đấu kiếm, Trượt băng và Trượt băng Tốc độ. Bấm OK.

Trong Trường PivotTable, từ bảng Huy chương, kéo Huy chương vào vùng GIÁ TRỊ. Vày Giá trị phải là số, Excel tự động cố kỉnh đổi Huy chương thành Số đếm Huy chương.

Từ bảng Huy chương, chọn lại Huy chương và kéo nó vào vùng BỘ LỌC.

Hãy lọc PivotTable nhằm hiển thị chỉ những quốc gia hoặc khu vực nào có tổng số rộng 90 huy chương. Đây là biện pháp thực hiện.

Trong PivotTable, bấm vào thực đơn thả xuống ở mặt phải của Nhãn Cột.

Chọn Bộ lọc Giá trị và chọn Lớn Hơn….

90 vào trường cuối cùng (ở mặt phải). Bấm OK.

*

PivotTable của bạn giờ sẽ trông hệt như màn hình sau đây.

*

Không cần mất không ít công sức, bạn đã có PivotTable cơ bản bao gồm các trường từ cha bảng khác nhau. Điều làm mang đến tác vụ này đối kháng giản đến vậy là vì mối quan liêu hệ giữa các bảng đã tồn tại từ trước. Vì mối quan liêu hệ giữa các bảng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu nguồn và vì bạn đã nhập tất cả các bảng vào một thao tác duy nhất, Excel có thể tạo lại các mối quan hệ đó trong tế bào hình Dữ liệu.

Nhưng nếu dữ liệu của bạn xuất phát từ các nguồn khác nhau hoặc được nhập sau đó thì sao? Thông thường, bạn có thể tạo các mối quan hệ với dữ liệu mới dựa bên trên các cột khớp. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ nhập thêm các bảng khác và tìm hiểu cách tạo các mối quan tiền hệ mới.

Nhập dữ liệu từ bảng tính

Bây giờ hãy nhập dữ liệu từ một nguồn khác, lần này là xuất phát từ 1 sổ làm việc hiện tại có, tiếp đến xác định mối quan hệ giữa tài liệu hiện gồm của bọn họ và dữ liệu mới. Những mối quan tiền hệ cho phép bạn so sánh tập hợp dữ liệu trong Excel và tạo các trực quan hóa thú vị và hình hình ảnh chân thực từ dữ liệu bạn nhập.

Hãy ban đầu bằng giải pháp tạo một trang tính trống, kế tiếp nhập dữ liệu từ sổ làm việc Excel.

Chèn trang tính Excel mới và đặt tên là Thể thao.

Duyệt cho thư mục chứa các tệp tài liệu mẫu đã cài đặt xuống với mở OlympicSports.xlsx.

Chọn và sao chép dữ liệu trong Sheet1. Nếu bạn lựa chọn một ô có dữ liệu, chẳng hạn như ô A1, chúng ta có thể nhấn Ctrl + A nhằm chọn tất cả các dữ liệu liền kề. Đóng sổ thao tác OlympicSports.xlsx.

Trên trang tính Thể thao, đặt nhỏ trỏ vào ô A1 với dán dữ liệu.

Với tài liệu vẫn đang rất được đánh dấu, thừa nhận Ctrl + T nhằm định dạng dữ liệu ở dạng bảng. Chúng ta cũng có thể định dạng dữ liệu ở dạng bảng từ ribbon bằng cách chọn TRANG CHỦ > Định dạng ở dạng Bảng. Do dữ liệu có đầu đề, hãy chọn Bảng của tôi có đầu đề vào cửa sổ Tạo Bảng hiện ra, như minh họa ở đây.

Xem thêm:

*
Định dạng tài liệu dưới dạng bảng có không ít lợi thế. Bạn có thể gán tên cho bảng, điều này giúp xác định bảng dễ dàng. Bạn cũng có thể thiết lập quan hệ giữa các bảng, được cho phép khám phá cùng phân tích vào PivotTables, power nguồn Pivot và power View.

Đặt tên mang đến bảng. Vào CÔNG CỤ BẢNG > THIẾT KẾ > Thuộc tính, hãy xác định trường Tên Bảng và gõ Thể thao. Sổ làm việc trông giống như màn hình sau đây.

*

Lưu sổ có tác dụng việc.

Nhập dữ liệu bằng cách xào luộc và dán

Bây giờ chúng ta đã nhập tài liệu từ sổ làm việc Excel, hãy nhập tài liệu từ bảng họ tìm thấy trên trang web hoặc bất kỳ mối cung cấp nào khác cơ mà từ đó bạn cũng có thể sao chép với dán vào Excel. Trong các bước sau, chúng ta thêm những thành phố đăng cai nạm vận hội xuất phát từ một bảng.

Chèn trang tính Excel mới và đặt tên là Nước chủ nhà.

Chọn và xào nấu bảng sau đây, bao gồm cả đầu đề bảng.

Thành phố

NOC_CountryRegion

Mã Alpha-2

Phiên bản

Mùa

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Mùa hè

Sydney

AUS

AS

2000

Mùa hè

Innsbruck

AUT

AT

1964

Mùa đông

Innsbruck

AUT

AT

1976

Mùa đông

Antwerp

BEL

BE

1920

Mùa hè

Antwerp

BEL

BE

1920

Mùa đông

Montreal

CAN

CA

1976

Mùa hè

Lake Placid

CAN

CA

1980

Mùa đông

Calgary

CAN

CA

1988

Mùa đông

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Mùa đông

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Mùa đông

Bắc Kinh

CHN

CH

2008

Mùa hè

Berlin

GER

GM

1936

Mùa hè

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Mùa đông

Barcelona

ESP

SP

1992

Mùa hè

Helsinki

FIN

FI

1952

Mùa hè

Paris

FRA

FR

1900

Mùa hè

Paris

FRA

FR

1924

Mùa hè

Chamonix

FRA

FR

1924

Mùa đông

Grenoble

FRA

FR

1968

Mùa đông

Albertville

FRA

FR

1992

Mùa đông

London

GBR

Vương quốc Anh

1908

Mùa hè

London

GBR

Vương quốc Anh

1908

Mùa đông

London

GBR

Vương quốc Anh

1948

Mùa hè

Munich

GER

DE

1972

Mùa hè

Athens

GRC

GR

2004

Mùa hè

Cortina d"Ampezzo

ITA

IT

1956

Mùa đông

Rome

ITA

IT

1960

Mùa hè

Turin

ITA

IT

2006

Mùa đông

Tokyo

JPN

JA

1964

Mùa hè

Sapporo

JPN

JA

1972

Mùa đông

Nagano

JPN

JA

1998

Mùa đông

Seoul

KOR

KS

1988

Mùa hè

Mexico

MEX

MX

1968

Mùa hè

Amsterdam

NED

NL

1928

Mùa hè

Oslo

NOR

NO

1952

Mùa đông

Lillehammer

NOR

NO

1994

Mùa đông

Stockholm

SWE

SW

1912

Mùa hè

St Louis

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1904

Mùa hè

Los Angeles

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1932

Mùa hè

Lake Placid

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1932

Mùa đông

Squaw Valley

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1960

Mùa đông

Moscow

URS

RU

1980

Mùa hè

Los Angeles

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1984

Mùa hè

Atlanta

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

1996

Mùa hè

Salt Lake City

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

2002

Mùa đông

Sarajevo

YUG

YU

1984

Mùa đông

Trong Excel, đặt nhỏ trỏ vào ô A1 của trang tính Nước công ty nhà và dán dữ liệu.

Định dạng dữ liệu ở dạng bảng. Như đã trình bày trong lí giải này, bạn nhấn Ctrl + T để định dạng dữ liệu ở dạng bảng hoặc từ TRANG CHỦ > Định dạng ở dạng Bảng. Bởi vì dữ liệu có đầu đề, chọn Bảng của tôi có đầu đề vào cửa sổ Tạo Bảng hiện ra.

Đặt tên cho bảng. Trong CÔNG CỤ BẢNG > THIẾT KẾ > Thuộc tính định vị trường Tên Bảng và nhập Nước công ty nhà.

Chọn cột Phiên bản và từ tab TRANG CHỦ, định dạng ở dạng Số với 0 chữ số thập phân.

Lưu sổ làm cho việc. Sổ làm việc của khách hàng giờ đang trông giống hệt như màn hình sau đây.

*

Bây giờ các bạn có sổ làm việc Excel với những bảng, bạn cũng có thể tạo mối quan hệ giữa chúng. Tạo quan hệ giữa những bảng chất nhận được bạn trộn tài liệu từ hai bảng.

Tạo quan hệ giữa dữ liệu đã nhập

Bạn rất có thể ngay lập tức bắt đầu dùng trường vào PivotTable của mình từ bảng đã nhập. Nếu Excel ko thể xác minh cách phối kết hợp một trường vào PivotTable thì một mối quan hệ phải được thiết lập với mô hình Dữ liệu hiện tại có. Trong quá trình sau, bạn sẽ học giải pháp tạo quan hệ giữa tài liệu bạn đã nhập từ những nguồn không giống nhau.

Trên Sheet1, ở đầuTrường PivotTable, bấmTất cả để xem danh sách không thiếu thốn các bảng gồm sẵn, như trong màn hình sau đây.

*

Di chuyển hẳn sang danh sách để xem các bảng new mà bạn vừa thêm.

Bung rộng Thể thao và bấm Thể thao để thêm nó vào PivotTable. để ý rằng Excel sẽ nhắc bạn tạo mọt quan hệ, như trong screen sau đây.

*
 

Thông báo này xuất hiện do các bạn đã dùng trường từ 1 bảng không phải là 1 phần của quy mô Dữ liệu cơ sở. Một phương pháp để thêm bảng vào quy mô Dữ liệu là tạo mối quan hệ với một bảng đã gồm trong quy mô Dữ liệu. Để tạo thành mối quan liêu hệ, một trong những bảng phải bao gồm một cột có giá trị duy nhất, không lặp. Vào dữ liệu mẫu, bảng Môn được nhập từ cơ sở dữ liệu chứa trường có mã thể thao, được gọi là SportID. Các mã thể thao này cùng xuất hiện như một trường trong dữ liệu Excel mà bọn họ đã nhập. Hãy chế tác mối quan lại hệ.

Bấm TẠO... trong vùng Trường PivotTable được tô sáng để mở hộp thoại Tạo mối quan hệ, như trong màn hình sau đây.

*

Trong Bảng, chọn Môn từ danh sách thả xuống.

Trong Cột (Ngoại), chọn SportID.

Trong Bảng Liên quan, chọn Thể thao.

Trong Cột liên quan (Chính), chọn SportID.

Bấm OK.

PivotTable nỗ lực đổi để phản ánh quan hệ mới. Mặc dù nhiên, PivotTable quan sát chưa đúng lắm, vì thứ tự của các trường vào vùng HÀNG chưa đúng. Môn là thể loại con của một môn thể thao tuyệt nhất định, nhưng do họ sắp xếp Môn trên thể dục trong vùng HÀNG cho nên nó ko được tổ chức đúng. Screen sau đây cho thấy thêm thứ tự không hề muốn này.

*

Trong vùng HÀNG, chuyển Thể thao lên trên mặt Môn. Trông đã khá hơn các rồi với PivotTable hiển thị dữ liệu theo ý muốn của bạn, như minh họa trong màn hình hiển thị sau đây.

*

Ở hậu trường, Excel vẫn xây dựng tế bào hình Dữ liệu có thể dùng được vào toàn bộ sổ làm việc trong bất kỳ báo cáo PivotTable, PivotChart, power Pivot hoặc nguồn View nào. Quan hệ bảng là cơ sở của quy mô Dữ liệu và điều này sẽ xác minh dẫn hướng với đường dẫn tính toán.

Trong hướng dẫn tiếp theo, Mở rộng mối quan tiền hệ tế bào hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX, các bạn sẽ dựa trên kiến thức và kỹ năng đã học tại đây và thực hành thực tế mở rộng quy mô Dữ liệu bằng bổ trợ Excel mạnh mẽ và trực quan, được call là power nguồn Pivot. Chúng ta cũng học được cách đo lường và thống kê các cột vào bảng và dùng cột được xem để thêm một bảng khác không tương quan vào quy mô Dữ liệu của bạn.

Chốt kiểm tra và Bài kiểm tra

Ôn lại Những gì Bạn đã Học

Bây giờ chúng ta đã bao gồm sổ làm việc Excel bao gồm PivotTable tầm nã nhập dữ liệu trong nhiều bảng, trong những đó có một số bạn đã nhập riêng. Bạn đã học tập được cách nhập từ cửa hàng dữ liệu, từ bỏ sổ làm việc Excel khác cùng từ việc coppy và dán tài liệu vào Excel.

Để dữ liệu thao tác làm việc cùng nhau, bạn phải tạo lập mối tình dục bảng mà Excel dùng để kết hợp các hàng. Các bạn cũng học tập được rằng việc có cột vào một bảng đối sánh tương quan với tài liệu trong bảng không giống là điều quan trọng để tạo quan hệ và tra cứu các mặt hàng liên quan.

Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho phía dẫn tiếp theo trong chuỗi hướng dẫn này. Đây là nối kết:

Mở rộng mối quan hệ tế bào hình Dữ liệu bằng Excel 2013, nguồn Pivot và DAX

BÀI KIỂM TRA

Bạn ý muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài bác kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, kĩ năng hoặc yêu ước mà bạn đã học trong khuyên bảo này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Vì sao chuyển đổi dữ liệu đã nhập vào bảng là quan lại trọng?

A: bạn không buộc phải phải biến hóa chúng vào bảng, bởi vì tất cả dữ liệu đã nhập đều được auto chuyển vào bảng.

B: giả dụ bạn thay đổi dữ liệu đã nhập vào bảng, chúng sẽ bị loại bỏ khỏi quy mô Dữ liệu. Chỉ lúc chúng bị loại khỏi mô hình Dữ liệu thì chúng mới khả dụng trong PivotTablesPower Pivot và power nguồn View.

C: ví như bạn biến đổi dữ liệu đã nhập vào bảng, chúng rất có thể được bao gồm trong mô hình Dữ liệu với được hỗ trợ cho PivotTables, power nguồn Pivot và nguồn View.

D: bạn không thể biến đổi dữ liệu đã nhập vào bảng.

Câu hỏi 2: trong những nguồn tài liệu sau, nguồn dữ liêu nào bạn có thể nhập vào Excel và bao hàm trong mô hình Dữ liệu?

A: Cơ sở dữ liệu Access cũng như nhiều cơ sở dữ liệu khác.

B: Tệp Excel hiện có.

C: Bất kỳ dữ liệu nào chúng ta cũng có thể sao chép cùng dán vào Excel với định dạng ở dạng bảng, bao hàm bảng tài liệu trong trang web, tài liệu hoặc bất kỳ thứ gì khác rất có thể dán được vào Excel.

D: Tất cả các câu trên

Câu 3: vào PivotTable, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thu xếp lại những trường trong tư vùng Trường PivotTable?

A: không có gì xảy ra – bạn không thể sắp xếp lại các trường một lúc đã đặt chúng trong vùng Trường PivotTable.

B: Định dạng PivotTable được biến hóa để bội phản ánh sắp xếp nhưng dữ liệu cơ sở không bị hình ảnh hưởng.

C: Định dạng PivotTable được thay đổi để bội phản ánh bố trí và toàn bộ dữ liệu cơ sở đều được biến đổi vĩnh viễn.