Mục Liên Thanh Đề

 SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (LINH quang PHẬT ĐỊA)

Đức Địa Tạng là một trong những vị đã hội chứng bực Đẳng Giác trải mang đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi.

Bạn đang xem: Mục liên thanh đề

Trong Phật Giáo, Đức Địa Tạng Vương người tình Tát là 1 trong những vị nhân tình Tát được biết đến với sự tích Mục Liên Thanh Đề và ngày rằm Trung Ngươn mon 7 lễ Vu Lan báo hiếu.

Đức Địa Tạng Vương nhân tình Tát hiện tại thân sống muôn nghìn số kiếp cùng hằng hà sa số quả đât để tận độ tất cả chúng sinh điều được giải thoát. Ngài vẫn lập đại nguyện rằng: “Địa Ngục ngoài ra chúng sinh thì ngài chẳng thành Phật”. Trãi qua từng nào số kiếp, lưỡng lự bao nhiêu chúng sanh chứng quả thành Phật , riêng biệt chỉ tất cả Đức Địa Tạng Vương tình nhân Tát, do lòng đại tự đại bi thiết tha vô tận cứu độ bọn chúng sanh, vẫn không thành Phật. Bởi lời đại nguyện ấy, Đức Chí Tôn phong Ngài có tác dụng U Minh Giáo Chủ, độ rỗi các linh hồn tội trạng bị đọa o U Minh Địa Giới.

Thất Nương DTC giáng cơ nói cùng với Đức Phạm Hộ Pháp (Thất Nương xưng Em) về Đức Địa Tạng Vương bồ Tát:

“Ngày Hội Ngọc hư lo tiếp pháp của Tây Phương cực Lạc, Em đặng nghe thấy những lời của Đức Địa Tạng Vương tình nhân Tát than vãn rằng: Ngài là Phật, nên khó gần gụi các hồn phái nữ phái mà lại khuyến giáo cơ giải bay mê đồ. Bởi vì cớ nơi Âm Quang, con gái hồn còn bị luyện tội nhiều hơn nam phái bội phần.

Em lại nghe fan ước rằng: Chớ chi tất cả một Đấng cô bé Tiên dám đảm nhiệm đến phổ tế mới mong tận độ chư vong của Phong Đô thoát kiếp. Em new để dạ lo lường, cả lòng lạm ái mang lại đó, Em đã ngán thấy những tội tình chẳng trọng hệ, tuy vậy có hồn chịu đựng sầu thảm lạ thường. Em sẽ liệu những phương cố cho từ đây, mấy chơn hồn tất cả bề dễ dàng tránh khỏi cửa Âm quang hãm tội.” (Trích TNHT)

 Sự Tích Mục Kiền Liên 

Vào thời Đức Phật thích hợp Ca còn tại thế, trong một ngôi làng nhỏ dại gần tp. Hà nội vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha, ni là trực thuộc tiểu bang Bihar Ấn Độ), tất cả một đứa bé chào đời tên gọi là Kolita Moggallàna (sau này là Đại Đức Mục Kiền Liên).

Kolita xuất thân trong chiếc dõi triệu phú tộc Bà La Môn, một thống trị cao quý. Tuổi thiếu hụt thời, Kolita được giáo dục hoàn hảo và tuyệt vời nhất và sinh sống trong lịch sự giàu và đầy nhựa sống. Một hôm Ngài cùng người bạn là Upatissa, Xá Lợi Phất, đi dự “Hội đánh Thần”. Sau hồ hết bi Kich sanh Tử Biệt Ly, nhị Ngài không cảm xúc sự vui thú giữa cuộc sống khi mà vòng sanh Tử vẫn tiếp diễn. Kolita cùng Upatissa ra quyết định tìm con phố giải thóat bằng cách thoát ly gia đình và kẻ thống trị để lao vào còn đường khất sĩ du phương. Trãi qua biết bao nhiêu năm khoảng Đạo từ rất nhiều vị Giáo chủ với khá nhiều triết lý không giống nhau. Một số trong những chủ trương Vô Đạo Đức, một số trong những thuyết về Định Mệnh, một số khác lan tỏa Duy Vật. Nhưng các vị Tôn Sư này sẽ không thể gửi ra chiến thuật của sự giải bay luân hồi, sinh Lão Bịnh Tử. Kolita với Upatissa cảm thấy sự sai trái của rất nhiều giáo thuyết nầy, yêu cầu hai Ngài ra quyết định từ vứt đời khất sĩ du phương trở về quê hương Ma Kiệt Dà.

nhằm mục đích lúc ấy Đức Phật say mê Ca bắt đầu chuyển Pháp luân cùng truyền bá chân lý. Tình cờ Upatissa gặp mặt một vị Sa Môn là TrưởNg lão Assaji, trong số những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Sau hầu hết lời giáo kim chỉ nan giải về Tứ Diệu Đế của vị Sa Môn, Upatissa ngay lập tức đắc Pháp Nhãn. Rồi Upatissa về thuật lại mang đến Kolita, và Ngài cũng đắc Pháp Nhãn. Họ đang giác ngộ rằng “cái gì có sanh ra đều bắt buộc tan biến”. Hai Vị đang đi tới đãnh lễ Đức Phật đam mê Ca bởi vì chỉ tất cả Đức Phật bắt đầu là bậc ngộ ra giải bay được loại vòng Luân Hồi sinh Tử. Sau này, ngài Mục Kiền Liên cùng Xá Lợi Phất được vào mặt hàng Thập Đại Đệ Tử thứ nhất của Đức Phât. Tôn trả Mục Kiền Liên được thừa nhận là đệ duy nhất Thần Thông, cùng với những câu chuyện bắt ước đưa khách sang sông hoặc dời núi Tu Di.

 Sự Tích Mục Liên Thanh Đề và Lễ Vu Lan 

bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, nguyên do bà ta là một trong những người gian ác, điêu ngoa, bỏn xẻn, và nói dối. Lúc Thanh Đề bị tiêu diệt đi, bà bị sa xuống địa ngục. Trong những lúc dùng thiên nhãn nhìn vào địa ngục xem những loài quỷ lâu phạt, Mục Kiền Liên bỗng dưng nhớ tới mẹ, liền gửi mắt search kiếm thì thấy thân mẫu nhỏ như một cỗ xương. Tôn mang dung thần thông đưa một bình chén đầy cơm đến đến mẹ. Nhưng lại khi bà vừa định ăn thì cơm trở thành than đỏ rực. Tôn mang rơi lệ với đến than thở với Phật.

Đức Phật nói: “Này Mục Kiền Liên, tấm lòng hiếu thảo của thầy rất rất đáng khen, tuy nhiên lúc còn sanh tiền, chị em thầy không sợ công cụ nhân quả. Tham, sân, si đều phải sở hữu đủ; lại còn dối gạt những người. Tội ấy không thể sử dụng sức của một cá thể mà cứu vãn được. Thầy hãy nương oai vệ thần của không ít vị tăng mà lại giúp mẹ. Vào trong ngày Rằm tháng Bảy, cũng là ngày lễ hội Tự Tứ của chư tăng. Thầy hãy tổ chức một trong những buổi lễ nhằm chư tăng chú nguyện, hộ niệm đến cửu huyền thất tổ và bà mẹ thầy”. 


Ngài Mục Kiền Liên tuân theo lời Phật dạy. Ngày rằm mon Bảy năm đó, thân mẫu của Mục Kiền Liên được thóat nạn. Mục Kiền Liên cảm kích ân Phật, khuyến khích bạn thế gian hàng năm Rằm mon Bảy tổ chức triển khai lễ Vu Lan, cúng nhịn nhường Tăng chúng mười phương hội về, tụng gớm Vu Lan bồn báo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ (trích tự quyển Thập Đại Đệ Tử).
Ngài gồm lời đại nguyện rằng: ví như Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không hội chứng quả tình nhân Đề, và nếu sự thọ khổ trong âm phủ hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật.

*

Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân những phen, đặng độ bay hằng hà sa số bọn chúng sanh đương tội khổ, trải dường như không biết từng nào kiếp rồi, mà Ngài cũng còn giúp một vị người thương Tát như vậy.

Còn như kể đến tiền thân của Ngài từ lúc chưa hội chứng quả vị, có kiếp Ngài làm bé gái, tất cả kiếp thì Ngài làm nhỏ trai, và cũng có kiếp Ngài làm cho vua nữa.

Nay y theo tởm Địa Tạng của Phật thích hợp Ca nói tại cung Trời Đao Lợi rất có chứng cớ rõ ràng, nhưng mà lược điển một sự tích, lúc Ngài làm phụ nữ dòng Bà La Môn như dưới này.

Hồi đời quá khứ, trên kiếp Bất khả bốn nghị A tăng kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương ra đời.

Sau Phật ấy nhập diệt rồi, cho thời kỳ Tượng Pháp thì Ngài Địa Tạng lúc ấy chưa bệnh vị nhân tình Tát, sanh làm phụ nữ dòng Bà La Môn.

Vì chị em có túc phước cực kỳ nhiều, phải hết thảy mỗi người trong sản phẩm thân thích đa số tôn trọng cung kính, cho tới khi đi đứng nằm ngồi, cũng đều có hàng Chư Thiên ủng hộ.

Ngặt bởi thân chủng loại của nữ tín theo ngoại đạo, buộc phải thường lấy lòng tà niệm nhưng khinh khi Tam Bảo, đã thiếu tín nhiệm nhân quả nghiệp báo, mà lại còn chê bai Chánh Pháp nữa.

Khi đó bạn nữ đã biết mẹ mình hoài nghi Phật pháp, thế nào cho đến lúc thác rồi cũng buộc phải trầm luân chỗ khổ ải, nên người vợ mới nồng nhiệt khuyên can, sớm tối kiếm những lời, phương tiện đi lại mà giảng nói, muốn làm thế nào để cho mẹ mình tín ngưỡng theo Chánh giáo, thì mới có thể đành lòng.

Song khuyên răn thì khuyên, can thì can, mà thân mẫu của nàng ác nghiệt đã hàng đầy cùng tín chổ chính giữa lại cạn cợt, yêu cầu chẳng tất cả chút gì tin theo.

Ôi chẳng bao lâu bà vẫn nhuốm dịch trầm kha, bổng chốc hóa ra tín đồ thiên cổ. Vị lúc sinh tiền hiểm độc đã thành thục, cần chi thần hồn đề xuất theo nghiệp quả nhưng đọa lạc vào vô gián địa ngục.

Còn phần nàng, một nỗi thì thương người mẹ cách biệt, dậm đất kêu trời, một nổi thì sợ bà bầu trầm luân, kinh hồn hãi vía, ngổn ngang trăm mối bên lòng, nạp năng lượng không ngon, nằm không ngủ, tối ngày than khóc, nghìn thảm muôn sầu. Tưởng trong tình huống ấy, nếu tất cả phương gì mà lại cứu mẹ được, dầu giết thịt nát xương mòn người vợ cũng không hề tiếc, huống chi nói đến sự gì. Lúc đó nàng mới bán hết thành công ruộng vườn, rồi buôn bán đủ các thứ mùi hương hoa và gần như đồ quí báu đem lại Chùa Phật mà dâng cúng.

Lúc đàn bà vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự trên Vương Như Lai tô vẻ trang hoàng, oai dung nghiêm chỉnh, trong khi một vị Phật sống thì trong trái tim nàng lại bội phần kính ngưỡng.

Nàng lễ bái rồi tự nghĩ về rằng: “Phật là bực Đại Giác, đủ trí sáng suốt cùng hiểu thấu các lẽ, nếu được Phật còn trên thế, thì trong khi mẹ ta bị tiêu diệt rồi, thì bao gồm phạm tội gì với sanh về con đường nào, ắt dựa vào Phật từ bỏ bi chỉ bảo cho ta biết đặng, bao gồm đến nổi đâu mà thảm như vậy này!”

Nàng nghĩ do đó rồi, cứ đứng nhìn sửng tượng Phật cơ mà khóc, không chịu cách ra, dường dường như muốn tỏ lòng ước khẩn với Phật mà mong Phật chỉ bảo địa điểm thọ khổ của bà mẹ mình với nhờ ơn cứu vãn độ.

Vừa một chập lâu, thoạt nghe thân thinh không tồn tại tiếng hotline rằng: “Nàng Thánh con gái kia! Thôi đừng bi quan rầu tỉ ti nữa, để ta chỉ địa điểm thác sanh của người mẹ ngươi đến ngươi biết”.

Nàng nghe nói như vậy, tức khắc chấp tay ngữa phương diện lên hỏng không nhưng mà bạch rằng: “Từ khi bà mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, do dự hỏi han ai mang lại rõ vị trí thác sinh của người mẹ tôi, nay đắn đo đức Thánh thần chi mà bao gồm lòng đoái thương mang đến tôi như vậy”.

Lúc cô bé nói vừa rồi, giữa thanh không lại sở hữu tiếng trả lời rằng: “Ta đấy là Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai cơ mà ngươi cúng nhường nhịn lễ bái đó! vì chưng thấy ngươi có lòng yêu mến nhớ người mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu rộng hạng bọn chúng sanh thường xuyên tình, bắt buộc ta cho đây mà chỉ bảo”.

Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế, thì lòng thiết tha mong mỏi biết rõ tin của bà bầu thác sinh về khu vực nào, yêu cầu không kể tới thân hình, ngay thức thì gieo mình xuống đất, thủ công bủn rủn, chết điếng một hồi.

May đâu có những người ở 2 bên xúm lại đỡ dậy, nên cô gái mới lai tỉnh lại, rồi bạch với thân thanh không rằng ”Xin Phật rước lòng từ bi thương xót mà chỉ dùm địa điểm thác sanh của chị em tôi mang lại mau, chứ tôi trên đây hình mòn trung ương khổ chẳng bao lâu bắt buộc chết”.

Khi ấy Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai bắt đầu nói với cô gái rằng: “Ngươi thờ dường và lễ bái hoàn thành rồi, sớm sớm về bên nhà, ngồi thật thà và yên ổn lặng mà lại nghĩ thương hiệu của ta, tự nhiên và thoải mái biết được xứ sở của bà mẹ ngươi thác sanh”. Con gái lễ Phật vừa xong, liền trở về nhà cứ y theo lời Phật dạy, người vợ ngồi yên lặng một chỗ, niệm danh hiệu của Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai một ngày 1 đêm. Thình lình phụ nữ thần mộng đi mang lại một chỗ bờ đại dương kia, nước cuồn cuộn sôi trào, bố đào sóng bủa, lại thấy những giống ác thú, cả mình bằng sắt, nhảy đầm nhót tập bơi chạy cùng bề mặt biển, lần khần là bao nhiêu, lại thấy những bọn ông và lũ bà, nhắc hơn trăm ngàn, lặn xuống trồi lên sinh sống trên ấy, thảy phần đông bị những thú dữ kia dành riêng giựt bấu xé mà ăn thịt.

Còn quỉ Dạ Xoa thì hình thù khác nhau hoặc có thứ những tay nhiều chân, hoặc có thú nhiều nhỏ mắt những đầu, hoặc gồm thứ nanh bén nhọn như gươm mọc ló ra bên ngoài miệng, thảy hầu hết áp lại lùa đuổi những đàn tội nhơn đến gần cho thú dữ kia ăn uống thịt. Thiệt mẫu thảm trạng ấy không dám xem cho lâu!

Nhưng thiếu phụ nhờ có sức niệm Phật, bắt buộc tâm vẫn thanh tịnh, tự nhiên không tồn tại chút mang lại sự lúng túng cả. Xảy đâu tất cả một quỷ vương, tên là Vô độc, thấy hình tướng thiếu phụ chẳng phải tín đồ phàm, oai vệ nghi rất khác kẻ tục, bèn cho trước mặt thiếu nữ cúi đầu nghinh tiếp mà lại bạch rằng: “Dám hỏi Đức tình nhân Tát vị duyên cớ đưa ra mà tiếp cận đây?”

Nàng lại hỏi quỷ vương vãi rằng: “Chỗ này kêu là xứ gì?

Quỷ vô độc đáp rằng: “Đây là biển cả nghiệp trang bị nhất, về phía Tây núi Thiết vi”.

Nàng nghe nói tức thì bảo rằng: “Ta nghe trong núi Thiết vi có âm ti ở chính giữa, việc ấy quả bởi thế hay không?”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Thiệt bao gồm địa ngục, chớ chưa hẳn huyễn hoặc đâu!”

Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kính nghi nhưng mà hỏi nữa rằng: “Địa ngục là chỗ để giam nhốt những người dân có tội, còn Ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo, nhưng mà duyên cớ gì rồi cũng đi cho chỗ ấy như vậy?”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Phàm bạn đi cho đây có hai cách: một là bao gồm oai đức thần thông, mang đến cứu độ mang đến mấy người tội khổ, xuất xắc là cho chơi cho biết, nhì là mấy bạn tội ác vẫn thành thục, buộc phải đi tới đây mà chịu khổ.

Nếu trừ hai lẽ ấy ra, thì chẳng thể đến đây được”. Con gái lại hỏi nữa rằng: “Nước biển cả này căn do sao và lại sôi trào lên hoài, còn sống trong thì có không ít tội nhân lặn lên hụp xuống, lại bị các loài thú dữ xâu xé ăn thịt như thế!”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Đây là chỗ nhốt đều kẻ bọn chúng sanh chế tạo ra ác nghỉ ngơi cõi Diêm phù đề, nên lúc chết rồi, trãi qua 49 ngày, không có ai kế tự, lo thao tác làm việc công đức đặng cứu giúp vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người dân đã chết đó, dịp sanh chi phí lại không có chút mảy gì là điều phước thiện, vì vậy bắt buộc cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy dòng khổ báo ở chỗ địa ngục tự nhiên và thoải mái trước hết nên đọa tới đây.

Ở bên phía Đông biển cả này, cách chừng mười vạn vì chưng tuần lại có một cái biển nữa, sự đày đọa của bọn chúng sanh bị vào này còn khổ rộng đây cho bội phần. Còn bên mé Đông biển khơi kia, lại có một chiếc biển khác, sự thảm trạng thống thiết cần yếu kể xiết!

Những hạng bạn thọ khổ là do bình nhựt ở thế gian tạo những nghiệp ác mà bắt buộc cảm mang sự tội báo như vậy, nên bố cái biển này đều gọi là: “biển nghiệp”.

Nàng lại hỏi quỷ Vô độc rằng: “Sao đây chỉ thấy gồm biển nghiệp nhưng thôi, còn địa ngục lại ở chỗ nào đâu?”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Ở giữa bố cái biển lớn ấy là chỗ địa ngục. Nếu nói số riêng ra thì nhiều tới trăm ngàn mà lại sự lâu khổ hồ hết mỗi mỗi không giống nhau, như nói về phần ngục bự thì có 18 chỗ, còn nói tới phần ngục trung thì tất cả năm trăm nơi và lại sở hữu ngàn trăm nơi ngục bé dại nữa. Sự khổ độc trong mấy vị trí ngục đó lưỡng lự bao nhiêu mà kể cho xiết đặng! ”Nàng lại hỏi quỷ vương vãi rằng: “Mẹ ta lúc chết đến lúc này tuy không bao thọ mà chưa bao giờ thần hồn đã đi vào chỗ nào?”

Quỷ vương vãi lại hỏi thiếu nữ rằng: “Chẳng hay người mẹ của người thương tát, thời điểm sanh chi phí làm hồ hết nghiệp gì, xin tỏ mang lại tôi rõ”.

Nàng đáp rằng: “Mẹ ta trước bị lan truyền theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo, gửi lòng không thường, lập tánh ko định, dẫu gồm nghe lời khuyên can nhưng mà tạm tín, rồi cũng quay trở lại hủy báng nữa. Nay bị tiêu diệt tuy chưa bao lâu, ắt tất cả lẻ theo hiểm sâu ấy nhưng đọa vào khổ thú, đề nghị ta hy vọng tìm cho thấy chỗ sinh xứ của bà mẹ ta, nhưng không hiểu ở chỗ nào?”

Quỷ vô độc hỏi rằng: “Vậy chờ bà mẹ của người thương tát tên họ là chi?”

Nàng đáp rằng: “Cha thương hiệu là Thi La Thiện hiện còn chị em hiệu là duyệt y Đề Lợi, đều là dòng dõi Bà La Môn cả”.

Quỷ Vô độc nghe rồi, lật đật chấp tay mà bạch với người vợ rằng: “Xin Thánh trả trở về bổn xứ, chẳng đề nghị thương nhớ lịnh thân mẫu mã mà bi lụy rầu tạo nên hao mòn quý thể. Số là duyệt Đề Lợi sẽ khỏi sự khổ nghỉ ngơi chốn âm ti này nhưng mà sanh lên cõi Trời cách hiện nay đã ba ngày rồi. Nguyên Bà nhờ có fan con nồng nhiệt thảo thuận, lập lũ tràng tu phước cùng cúng dường nơi tháp từ bỏ của Đức Giác Hoa Định Tự trên Vương Như lai, bắt buộc mới cảm mang đến Phật Thánh cơ mà được sanh về cõi Trời như vậy.

Chẳng gần như thân mẫu mã của bồ Tát nhờ phước này mà thoát khỏi vị trí Vô gián địa ngục, đặng sinh lên cõi Trời cơ mà thôi, cho đến những fan đồng lâu tôi ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đa số đặng an vui và đồng sanh về cõi thiên đường trong ngày kia nữa?.

Quỷ vương nói rồi, ngay tức khắc chấp tay tỏ vẻ cung kính mà lại xin lui.

Còn đàn bà thì trong lúc ấy, hình như chiêm bao tỉnh giấc giấc, mới rõ biết bài toán này là nhờ vào Phật lực tạo nên thân mình được đi tới chỗ thác sanh của bà bầu như vậy. Nên con gái cảm ơn Phật, lập tức mang đến trước bổn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự trên Vương Như Lai mà lại phát lời thệ nguyện lớn rằng: “Nay tôi nguyện cho tới kiếp vị lai nếu tất cả chúng sanh nào sản xuất tội mà chịu đựng khổ ở địa điểm Địa ngục, bất luận là người thân trực thuộc hay fan cừu oán, tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứu vớt độ cho số đông được phân giải thoát tất cả”.

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ( ĐỜI KHÁC)

Hồi đời vượt khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, gồm Đức Phật tịnh tâm Liên Hoa Mục ra đời.

Sau Phật nhập khử rồi, mang lại thời kỳ tượng Pháp, thì Ngài Địa Tạng chưa bệnh vị bồ Tát, sanh làm bạn con gái, thương hiệu là quang Mục.

Khi bà bầu nàng từ bỏ trần, thì nữ ngày tối lo sợ, ko biết người mẹ có thoát ra khỏi tội khổ giỏi không.

Xem thêm: 20/07/1973: Lý Tiểu Long Qua Đời Ở Tuổi 32, Giả Thuyết Mới Về Cái Chết Của Lý Tiểu Long

Có một ngã kia, nàng gặp gỡ một Thầy Tỳ khưu đương khất thực, mà lại Thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sanh. Cô bé bèn tậu đủ các mặt hàng ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào trong nhà mà cúng dường.

Khi Ngài lâu thực rồi, bèn hỏi rằng: “Ngươi ý muốn cầu nguyện việc chi xuất xắc không?”

Nàng thưa rằng: “Bạch Ngài! chính vì ngày bà bầu tôi mất mang lại nay, tôi ai oán rầu thương ghi nhớ bội phần, nghĩ mang lại ơn nhũ bộ, đức sinh thành, thì ngàn kiếp muôn đời tôi cũng không bao giờ quên đặng, bắt buộc tôi nguyện thao tác tư phước này đặng cầu siêu vong linh cho bà bầu tôi khu vực chín suối. Nhưng mệnh lệnh tôi là tín đồ phàm mắt thịt, ko biết bà mẹ tôi thác sanh về vị trí nào?

Vậy xin Ngài trường đoản cú bi chỉ bảo mang lại tôi biết”.

Vị La Hán thấy đàn bà Quang Mục tuổi bé dại mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định thấy chị em nàng bị đọa vào chỗ ác thú mà chịu các nổi thống khổ khôn xiết nặng nề.

Khi Ngài xuất định rồi, tức tốc hỏi người vợ rằng: “Vậy chớ thời gian còn sinh tiền ở trên dương thế, chị em ngươi làm những vấn đề chi, mang lại nổi ni lại bị hiện nay báo ngay ở chỗ ác thú mà chịu hình phạt lớn tưởng như ráng ?”

Nàng nghe nói cực kỳ nổi bi thảm rầu, tức thời khóc òa một hồi rồi thưa rằng: “Bạch Ngài! Số là bình nhựt sở hảo của chị em tôi chỉ thích nạp năng lượng loài cá trạch, mà lại còn ưa ăn uống những trứng của nó, hoặc rán xào, hoặc nấu nướng, chần chừ ngàn vạn nào cơ mà kể xiết. Thường cái nghiệp ngay cạnh sanh của bà mẹ tôi này cũng đã quá nặng, vậy xin Ngài lấy lòng từ bi thương xót đến kẻ thơ dại này làm cố kỉnh nào cứu vớt mẹ tôi đặng ra khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên”.

Vị La Hán thấy tấm lòng chơn thiệt của đàn bà yêu ước khẩn thiết như vậy, liền sử dụng cơ phương tiện mà răn dạy nhủ chị em rằng: “Ngươi đề xuất chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục, và phát tâm đắp vẻ sơn thếp mẫu của Phật nhưng mà thờ, thì bữa sau nhờ cái công đức đó mà kẻ còn sinh sống đặng thêm sự lợi ích, và bạn mất rồi lại khỏi sự khốn nàn, nhì đàng rất nhiều nhờ phần phước báu vớ cả”.

Khi nữ giới Quang Mục nghe lời của vị La Hán nói trên, người vợ dẫu vứt thân mạng cũng ko tiếc, huống chi là sự gì. Nên bạn nữ liền phân phối hết thảy phần nhiều đồ đàn bà trang và tất cả bao nhiêu tiền của cũng mang ra mướn thợ chế tác tượng Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục và thiết lập vàng sơn thếp mà lại cúng ngoài ra tỏ dấu yêu ước đến Phật, đặng dựa vào ơn cứu giúp độ mang đến từ thân.

Có một tối kia, ước lượng lúc canh ba, người vợ vừa hay mộng đè giấc điệp, bỗng nhiên thấy thân Phật chỉ ra sắc kim cương rực rỡ, lại sở hữu hào quang quẻ sáng chói cơ mà tỏ cho phụ nữ biết rằng: “Mẹ ngươi chẳng bao thọ rồi cũng thác sanh vào nhà ngươi, hể vừa biết sự đói giá thì nói liền, khi đó ngươi đang rõ”.

Nàng quang quẻ Mục tỉnh giấc giấc dậy, thì biết là điềm linh ứng của Phật méc bảo, nhưng chưa hiểu phương pháp thác sanh làm sao, đề nghị luống số đông ưu sầu nhưng mà trông đợi.

Cách không nhiều lâu, fan tớ gái của người vợ sanh được một đứa con, gần đầy ba ngày mà đã biết nói.

Có một vấp ngã nọ, đứa bé dại thấy thiếu nữ Quang Mục liền cúi đầu mà khóc lóc rất thảm thiết, rồi nói rằng: “Đường sinh nẻo tử, mọt nghiệp dây duyên, ví như đã chế tác tội thì tất buộc phải chịu đem quả báo, chớ quan trọng tránh được. Ta phía trên vốn thiệt là mẹ ngươi khi trước. Từ thời điểm vĩnh biệt mang lại nay, ta bị đọa vào địa ngục, chống chịu nổi đắng cay, may dựa vào phước lực của ngươi, đề xuất ta bắt đầu được đầu bầu lên đây. Nhưng vì chưng tội báo còn nặng đề xuất ta bắt buộc sanh làm cho thân hèn yếu như vắt này. Đã vậy và lại không thọ, ta chỉ sống được mười cha tuổi nhưng thôi, rồi lại nên chết do bị đọa vào ác đạo nữa. Bây chừ ngươi nghĩ tất cả cách gì tạo cho ta ngày sau thoát khổ ấy đặng giỏi không?

Nàng nghe nói ngành ngọn tự sự, hiệp với lời của Phật méc nhau bảo vào điềm chiêm bao, thì biết là thiệt bà bầu của mình, đàn bà động mối thương tâm, tơ sầu vấn vít, giọt lệ chứa chan, nhưng thưa với đứa nhỏ ấy rằng: “Nếu quả là bà bầu tôi, thì kiên cố biết đặng các sự tội lỗi trong những khi sanh tiền làm hạnh nghiệp gì mà nên đọa vào ác đạo như vậy? Xin tỏ hết mang đến tôi làm tin”.

Đứa nhỏ bèn nói rằng: “Bởi ta cách nay đã lâu phạm vào nhị nghiệp tội: một là ngay cạnh sanh với hai là tuyệt mắng người, nên phải đọa vào âm phủ mà chịu được nổi khổ báo như vậy. Nếu như không nhờ phước lực của tín đồ niệm Phật và đắp vẻ mẫu của Ngài mà thờ, đặng mong cứu vớt mang đến ta, thì tưởng không phương gì mà lại ta mong mỏi phần giải thoát cho đặng”.

Nàng lại hỏi nữa rằng: “Vậy chớ các sự tội báo sống nơi địa ngục ra cụ nào?”

Đứa nhỏ nói rằng: “Ôi sự gieo neo ấy không nở thổ lộ , cơ mà đã nói thì cũng lừng chừng chừng nào mang đến hết chuyện”.

Nàng nghe mấy lời ấy tức thì khóc òa, rồi ngữa phương diện lên lỗi không mà lại bạch rằng: “Tôi nguyện với Chư Phật xin rước lòng đại bi nhưng mà cứu cho chị em tôi đời đời khỏi đọa vào địa ngục, với từ ni cho chị em tôi ngoài phạm tội nặng cơ mà sa vào đường ác đạo không giống nữa”.

Nàng bèn ra quỳ trước bàn thờ cúng Đức thanh tịnh Liên Hoa Mục nhưng nguyện rằng: “ nay tôi vái thuộc mười phương Chư Phật, xin từ ảm đạm xót mà chứng tỏ cho mấy lời thệ nguyện của tôi trọng điểm này. Nếu bà bầu tôi đời đời kiếp kiếp lìa khỏi cha đường dữ thuộc khỏi làm người hèn hạ, và mang lại kiếp như thế nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm cho thân phụ nữ nữa, thì từ đó tôi đối trước tượng Phật tịnh tâm Liên Hoa Mục đây cho tới trăm nghìn muôn ức kiếp về sau, hễ quả đât nào gồm chúng sinh bị những tội khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì tôi thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự đau đớn nơi tía đường ấy cùng chừng người nào bạn nấy phần đông đặng thành Phật vớ cả, tôi mới chịu hội chứng bực Chánh Giác”.Khi phái nữ phát thệ nguyện vừa rồi, hốt nhiên nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: “Này quang đãng Mục! Ngươi tất cả lòng tự bi mẫn vô cùng lớn, biết vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế, nay Ta là thanh tịnh Liên Hoa Mục cho chị em ngươi mãn đến lúc 13 tuổi, được thác sanh làm người Phạm Chí, hưởng thọ mang đến trăm tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi Vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, lại sống lâu mang đến đời đời kiếp kiếp, và sau được thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sanh nghỉ ngơi cõi trần giới và Thiên thượng, những như số cát sông Hằng”.

Nàng nghe đủ rất nhiều điều tiên chúc của Phật tỏ bày, thì rước làm vui tươi khôn xiết, ngay thức thì lễ lạy nhưng mà cảm ơn đức Ngài.

Từ đó về sau nàng nuôi dưỡng và chăm sóc đứa con nít ấy kỹ lưỡng và khi tới 13 tuổi nó chết, đàn bà thương xót và táng một phương pháp tử tế như chị em vậy.

 SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ( ĐỜI KHÁC) 

Trước đời vượt khứ vô lượng A tăng tỳ na bởi vì tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhứt Thuyết Thí thắng lợi Như Lai với Ngài Địa Tạng ý trung nhân Tát phần đa chưa xuống tóc tu hành. Hai người đồng làm cho vua lạm bang cùng nhau trong một thời kỳ.

Khi ấy, nhị vị quốc vương vãi kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một bí quyết rất thân thiết, hồ hết phát vai trung phong làm mười điều lành, ước ao trên thì quần thần được hưởng cuộc sống đời thường hạnh phúc vô vi, bên dưới thì bách tính được an cư lạc nghiệp, với sau nữa tất cả chúng sanh hồ hết gội ơn giáo hóa, cảm đức nhơn từ, mà quăng quật dữ có tác dụng lành, đặng gần như phần lợi ích.

Song nhân dân trong các nước lân bang, đa số hay có tác dụng điều ác nghiệp, như thể tham lam, lạnh giận, đần si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng rũa lẫn nhau, không kính Phật trọng Tăng, chẳng trì giới sát, tật đố mấy fan lương thiện, mưu hại phần lớn kẻ trung thành, chẳng tất cả chút gì là lòng nhơn đức cả.

Đã vậy nhưng mà hễ có xảy ra những tai dịch gì, thì cứ rước nhẵn rước chàng, vái ma vái quỷ, mang thân mạng mà cầu cứu với lũ tà sư nước ngoài đạo, ngay cạnh hại vật mà lại cúng tế luôn luôn luôn, chế tác tác lừng khừng bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc vương vãi thấy nhơn dân ở các nước lấn bang cứ chấp nhận sự tà mỵ và làm việc chẳng lành như vậy, hễ lòng yêu thương xót, mới trao đổi cùng nhau tìm phương tiện gì, đặng hóa độ cho các kẻ ấy ngoài bị cái ác nghiệp thọ báo, trầm luân nơi hải dương khổ về sau.

Lúc thảo luận xong rồi, một vị vạc nguyện rằng:

“Nay tôi nguyện xuất gia mong đạo người yêu đề cho đặng mau thành Chánh Giác nhưng hóa độ toàn bộ chúng sanh hầu hết được vào cõi Niết Bàn, thì lòng tôi new lấy làm cho thỏa mãn”.

Còn một vị, thì vạc nguyện rằng: “Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh tình nhân Tát, nếu như tôi không độ hồ hết loài bọn chúng sanh bị tội khổ được đầy đủ điều an lạc và hội chứng quả Bồâ đề, thì tôi chưa chịu đựng thành Phật”.

Trong nhì vị quốc vương đôi khi phát nguyện như đang nói trên, thì phát nguyện nhanh chóng thành Phật mà hóa độ bọn chúng sanh, có nghĩa là Ngài Nhứt Thiết Trí thành tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau đã thành Phật, tức là Ngài Địa Tạng bồ Tát.

Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng như vậy, buộc phải đã trãi vô vàn kiếp mà Ngài cũng còn hỗ trợ một vị tình nhân Tát. Thiệt tấm lòng độ sinh của Ngài to to biết là nhường nào!

 SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT (ĐỜI KHÁC NỮA) 

Hồi đời thừa khứ, trực thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì chi phí thân của Đức Địa Tạng người tình Tát lại sanh làm ông Đại Trưởng giả, hết sức hào tộc và bao gồm đức độ.

Đương thời kỳ ấy, tất cả Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn vậy Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời.

Một bữa kia, ông Trưởng đưa tình cờ chạm mặt vị Phật ấy, thân tướng giỏi đẹp, nghìn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay không thấy. Ông càng xem xét lại càng thương và càng kính, khiến cho ông sanh lòng hân hạnh bội phần.

Ông bèn lại gần, cúi đầu chấp tay nhưng mà thưa rằng: “Bạch cố Tôn! Tôi trộm thấy chiếc dung quang của Ngài siêu đoan trang nghiêm nghị cùng viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng quan sát lại càng đẹp, thiệt là chẳng ai gồm cái báo thân như thế! nhưng lại tôi tự nghĩ về rằng nếu như được trái tốt, ắt bao gồm nhơn lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước, Ngài làm những hạnh nguyện gì mà thời buổi này cảm được thân tướng giỏi đẹp như thế!

Xin Ngài trường đoản cú bi giảng nói mang đến tôi biết, chứ tôi đó cũng lấy làm cầu ao làm thế nào để cho được chiếc tướng hảo ấy”.

Sư Tử Phấn Tấn gắng Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy ông Trưởng giả bao gồm lòng ước sự làm cho lành, đề xuất Ngài ngay tức khắc bảo rằng: “Nếu người ao ước được kim thân diệu tướng như Ta đây, thì yêu cầu phát chổ chính giữa tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo người yêu đề và một lòng tinh tấn, nhưng hóa độ toàn bộ những loài bọn chúng sanh thọ khổ cho ra khỏi đường tội báo cùng được phần khoái lạc tiêu diêu, vị cái duyên phước ấy mà ngày sau đã cảm đặng tướng hảo như Ta đây, chớ không khó khăn gì”.

Ông Trưởng mang nghe Phật bảo ban như vậy, ngay tức thì quỳ xuống trước phương diện Ngài nhưng phát nguyện rằng: “Tôi nguyện trường đoản cú nay cho đến đời vị lai, trù trừ bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh làm sao ở trong sáu đường, bị thống khổ về sự việc tội báo, thì tôi sử dụng đủ phương tiện mà độ mang đến được giải thoát vớ cả, chừng đó tôi mới chứng Phật quả”.

Vì trong kiếp có tác dụng Trưởng đưa nói trên, Đức Địa Tạng gồm phát lời đại nguyện như vậy, nên từ đấy mang lại nay, trải đã trăm ngàn vạn ức na vì chưng tha, lừng khừng bao nhiêu kiếp số rồi, cơ mà Ngài hãy còn hỗ trợ một vị nhân tình tát.

Xem kia thì biết mẫu thệ nguyện “lợi tha” của Ngài là vô cùng vô tận, và chiếc công đức “cứu khổ” của Ngài thiệt là vô lượng vô biên.

 SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT (CHUYỂN THẾ) 

Trong truyện Thần Tăng gồm nói rằng: sau khoản thời gian Phật ưa thích Ca nhập diệt 1.508 năm, nhằm mục tiêu đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm vật dụng tư, thì Đức Địa Tạng người thương Tát giáng sanh tại nhà vua nước Tân La. Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác.

Khi được 24 tuổi, Ngài xuất gia tu hành bao gồm dắt theo một bé chó trắng, kêu là bé Thiện thinh ( Thiện thinh là con chó biết nghe tiếng người) qua tỉnh Giang Nam, thị trấn Thanh Dương, về phía Đông tủ Trì Châu, Ngài lên trên mặt đảnh núi Cửu Hoa ngồi thiền định trọn 75 năm.

Đến đời nhà Đường niên hiệu Khai Nguyên, năm sản phẩm 16, buổi tối 30 tháng 7, Ngài chứng thành đạo quả. Lúc ấy Ngài đã được 99 tuổi, nhưng cũng còn làm việc trong hễ núi Cửu Hoa.

Thuở đó, có một vị mèo Lão là ông Mẫn Công, sẳn lòng từ thiện, tốt làm những sự phước thiện, xuất xắc làm đa số sự phước duyên. Trong công ty ông thường xuyên năm, mỗi một khi Trai Tăng là 100 vị, nhưng ông chỉ thỉnh 99 vị, còn một vị để dành riêng thỉnh Ngài cho đủ số.

Có một ngã kia, Ngài xin ông Mẫn Công một nơi đất, mong vừa trãi đủ loại y Ca Sa của Ngài mà thôi.

Khi ông bằng lòng cho, thì Ngài mang y trải ra, trùm hết cả khoảng tầm đất tại cạnh núi.

Ông Mẫn Công thấy sự ảo diệu như vậy, biết là một trong vị Thánh Tăng, nên lại càng bội phần mừng quýnh mà nguyện thờ hết khu đất ấy, còn bạn con ông thì xin xuất gia theo Ngài.

Ít lâu ông cũng đi tu, quay trở về đầu cơ cùng với con, có nghĩa là Thầy Đạo Minh Hòa Thượng.

Sau Ngài lại thiền định 20 năm nữa, đến đời nhà Đường, niên hiệu Chí Đức đồ vật hai, bữa 30 tháng 7, Ngài nhập diệt.

Vì bao gồm sự tích của Ngài chuyển nỗ lực như vậy, nên fan đời sau sản xuất tượng nhưng thờ Ngài, mặt tả bao gồm Thầy Đạo Minh, còn bên hữu bao gồm tượng ông Mẫn Công đứng hầu, cùng mỗi năm mang lại ngày 30 tháng 7 Annam, người nào cũng làm lễ kỷ niệm Ngài là vì tích đó.