SỰ QUAN TRỌNG CỦA THỜI GIAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (23.06 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Sự quan trọng của thời gian

♥ Để nhận thấy giá trị của 1 năm , hãy hỏi fan sinh viên thi r ớt♥ Để nhận biết giá trị của một mon , hãy hỏi người người mẹ đang chờ người con chào đời♥ Để phân biệt giá trị của 1 tuần hãy hỏi người phụ trách tờ tuần báo♥ Để nhận ra giá trị của một ngày , hãy hỏi bạn lao cồn quét rác♥ Để nhận ra giá trị của một tiếng hãy hỏi những người đang yêu♥ Để nhận thấy giá trị của một phút , hãy hỏi ng ười vừa trễ mất chuy ến bay♥ Để nhận biết giá trị của một giây , hãy hỏi bạn vừa thoát tai nạn thương tâm trong gang t ấc♥ Để nhận biết giá trị của một trong những phần ngàn giây hãy hỏi chuyển động viên đi ền khiếp suýt chiếm huy ch ương vàng♥ Để nhận ra giá trị của một đời bạn hãy hỏi bạn đang vào c ơn căn bệnh nặng♥ Để nhận ra giá trị của năm tháng , hãy hỏi fan thầy tóc bạcHãy tận thưởng từng giây, từng phút mà chúng ta có ! Và phân chia s ẻ th ời gian cùng vs m ọi ng ười để bi ến th ời gian c ủa b ạnthành hầu hết khoảnh khắc hạnh phúc nhất !Định hướng phương pháp làm bài :1. Phân tích và lý giải :Văn bạn dạng trên nói về giá trị của thời gian :Thời gian thật s ự rất quan tr ọng, là tài s ản, là báu v ật c ủa bé ng ười. Th ời giangiúp ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm toàn bộ nh ững vi ệc c ần thi ết và quan tr ọng trong đời. Nh ưng đi ều quánh bi ệttạo buộc phải vị trí, sứ mệnh của thời gian là đặc điểm một đi không tr ngơi nghỉ l ại, nh ư l ời sẽ nói ra, nh ư tên sẽ b ắn. M ột giây, m ộtphút, một giờ đều có rất nhiều sự nạm đổi, trôi đi tạo cho quá kh ứ không bao gi ờ l ấy l ại được.Tuy nhiên ko phải người nào cũng biết quý trọng thời gian, không ph ải ai c ũng nh ận xác định giá tr ị c ủa nó . Ch ỉ khi nào con ng ườiđược sinh sống trong niềm hạnh phúc, đạt đến đỉnh điểm vinh quang, hoặc khi để tuột tay 1 c ơ h ội , đối m ặt v ới hi ểm nguymới thực sự hiểu thời hạn là báu vật2. Bình luận về giá trị của thời gian-Khẳng định quý giá , ý nghĩa sâu sắc của thời gian( đem đến niềm vui, thành công xuất sắc , hạnh phúc…)-Lợi ích từ việc biết quý trọng thời gian, làm chủ thời gian:Nếu ta quý từng giây, từng phút của thời gian mà n ỗ l ực h ọc t ập, kiếm tìm tòi nghiên c ứu khoa h ọc giỏi tích c ực h ăng say laođộng để gia công ra của nả vật hóa học cho làng mạc hội cuộc sống thường ngày của bọn họ có ý nghĩa sâu sắc hơn-Tác hại của việc lãng phí thời gian :Lãng chi phí thời gian, đo đắn giữ gìn món kim cương quý giá này có hậu qu ả cực kỳ to l ớn v ới bi ểu hi ện ch ẳng có gì ghêgớm nhưng thực ra lại là bé sâu gặm nhấm trọng tâm hồn một khi nghe biết hối hận. H ối h ận x ưa nay là đi ều đáng s ợ nh ất
đối cùng với con bạn nhưng cũng là điều ta không nhiều nghĩ đến nhất. Con fan rất phong phú v ề khía cạnh v ật hóa học l ẫn tinh th ần, có kh ảnăng chỉnh phục mọi thứ tuy thế lại không nhiều trân trọng để rồi khi tấn công mất mới tỉnh ng ộ. Cũng chính vì th ế, chú ý l ại thừa kh ứ tathường tiếc nuối nuối các chuỗi ngày nhiều năm đã lãng phí và phát hiện tại ra thiết yếu nh ững đi ều đơn giản và dễ dàng nh ất l ại mang đến h ạnhphúc mập mạp nhất. Toàn bộ những xúc cảm khi thừa nhận thức được vai trò, ý nghĩa c ủa th ời gian đó là hình ph ạt to l ớnnhất cho hầu hết ai đánh mất, ko trân trọng món đá quý này. Th ời gian là cu ộc sống với cu ộc s ống bọn họ ra sao ch ỉcó thể vày chính chúng ta tạo dựng và thay đổi được cơ mà thôi.-Phê phán cách biểu hiện sống tiêu cực :Thế nhưng bên cạnh đó những bé người lừng khừng trân trọng, tiêu tốn lãng phí th ời gian v ẫn còn khá nhi ều và có xu h ướnggia tăng, dần dần trở thành hoàn cảnh đáng lo lắng cho làng mạc h ội, nhất là khi đó nhiều ph ần là nh ững bạn trẻ — l ực l ượngnòng cốt của khu đất nước. Không học tập hành, lao động, t ự vun đắp tương lai cho phiên bản thân, mang lại T ổ qu ốc mà ch ơi b ời lêulổng, sa đà vào tệ nạn làng mạc hội… là phần đa dấu hiệu tiêu biểu vượt trội của nh ững con ng ười ấu tri, sống phó m ặc với ch ỉ bi ết rungđùi hưởng thụ. Món tiến thưởng của cuộc sống đời thường – thời hạn — chắc hẳn rằng đã được phân phân phát m ột cách quá r ộng l ựơng b ởi l ẽ bao gồm vôsố những con người số đông không hề nghe biết hai chữ “trân tr ọng3. Liên hệ mở rộng– Quý trọng thời hạn là quý trọng giá trị của cu ộc sống-Hãy sống đẹp từng ngày trong hiện nay tại_ Qúy trọng thời hạn không tức là sống gấp, sống thưởng thức mà là sống không còn mình, c ống hi ến mang đến xã h ội…


Tài liệu liên quan


Xem thêm:

*
phương châm của tiếp xúc trong cuộc sống đời thường và trong vận động lãnh đạo, thống trị 8 7 25
*
Vai trò ở trong phòng báo trong đời sống xã hội 13 2 38
*
“ phương châm của cây lanh trong đời sống văn hoá của người H’mông ở thị trấn Sa pa – tỉnh tỉnh lào cai 77 951 5