Sau that là loại từ gì

*
*
*
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp hai năm trước

Động tự ở đoạn trống là dạng gì thì không nhờ vào vào that đâu đấy em. Em đừng chú ý vào that rồi đặt câu hỏi “sau that chọn gì?”. Đây là lối cân nhắc theo cách làm, khôn cùng rập khuôn. Nó sẽ tạo nên em khó khăn văn minh.

Bạn đang xem: Sau that là loại từ gì

Tgiỏi vào kia, em hãy nhìn vào cấu trúc của tất cả câu để hiểu được đúng chuẩn vai trò của vị trí trống.

Ta biết, that cơ mà nghĩa là “rằng” thì vùng sau nó buộc phải là một mệnh đề (công ty ngữ + vị ngữ). Ví dụ:

○ My father said that my mother will retire.= Ba tôi nói rằng bà mẹ tôi sẽ về hưu.

Do đó, vào câu trên, sau that vẫn là một trong những mệnh đề (công ty ngữ + vị ngữ):

○ …suggested that + mệnh đề= …sẽ đề xuất rằng + mệnh đề

Vậy nguim cả đoạn trường đoản cú vị trí trống cho đến khi kết thúc câu là một trong mệnh đề:

○ ——— shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers lớn cửa hàng early

Ta thấy mệnh đề này gồm một động từ bỏ sinh sống đầu câu (vị trí trống) và một chủ ngữ (business) + một vị ngữ (should…) sau lốt phẩy. Vậy thì rõ ràng cồn từ bỏ tại vị trí trống cấp thiết điền một vị ngữ nữa, Có nghĩa là tất yêu lựa chọn những giải đáp (A) avoid, (B) avoided, (D) avoids.

Xem thêm:

Do kia, đáp án đúng bắt buộc là (C) to avoid, là động trường đoản cú dạng to-V, tức thị “để làm gì đó”, nhằm chỉ mục đích cho câu mức giá sau.

To avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to lớn siêu thị early.= Để làm những gì đó cùng với shipping problems trong…………………………., các business bắt buộc encourage….

Tóm lại:

○ …suggested that khổng lồ avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to lớn siêu thị early.= …đã đề xuất rằng nhằm làm gì đó với shipping problems trong…………………………., các business cần encourage….