Phương sai tiếng anh là gì

Variance là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu với lý giải phương pháp thực hiện Variance - Definition Variance - Kinc tế


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Variance
Tiếng Việt Phương thơm Sai
Chủ đề Kinch tế

Định nghĩa - Khái niệm

Variance là gì?

Phương thơm sai (σ2) vào những thống kê là phxay đo mức độ lan truyền giữa những số vào tập tài liệu. Nghĩa là, nó đo lường và thống kê mỗi số vào tập hợp bí quyết cực hiếm vừa phải bao xa với cho nên so với tất cả số khác vào tập đúng theo.

Bạn đang xem: Phương sai tiếng anh là gì

Variance là Phương Sai.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Công thức - Cách tính

Phương thơm không nên được xem bằng phương pháp mang sự biệt lập giữa mỗi số vào tập dữ liệu với quý giá trung bình, tiếp đến bình pmùi hương sự biệt lập để triển khai cho việc đó dương và ở đầu cuối phân tách tổng bình phương đến số cực hiếm trong tập tài liệu.

Ý nghĩa - Giải thích

Variance nghĩa là Phương thơm Sai.

Phương thơm sai là một trong số những thông số quan trọng trong phân bổ gia sản, cùng với việc đối sánh. Tính toán phương thơm sai của ROI gia sản giúp các công ty chi tiêu cách tân và phát triển hạng mục đầu tư chi tiêu giỏi rộng bằng cách buổi tối ưu hóa sự tấn công đổi dịch chuyển lợi tức đầu tư trong những khoản đầu tư chi tiêu của họ.

Xem thêm:

Definition: Variance (σ2) in statistics is a measurement of the spread between numbers in a data set. That is, it measures how far each number in the set is from the mean and therefore from every other number in the mix.

Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

Hãy cẩn thận một ví dụ đầu tư chi tiêu trả định: Lợi nhuận của một CP là 10% vào Năm 1, 20% trong Năm 2 và -15% trong Năm 3. Trung bình của ba lợi tức đầu tư này là 5%. Sự khác hoàn toàn giữa từng ROI và mức vừa phải là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tục.

Bình phương thơm gần như độ lệch này cho hiệu quả tương xứng là 25%, 225% với 400%. Tổng những độ lệch bình phương này mang lại 6một nửa. Chia tổng 61/2 mang lại số lượng lợi nhuận trong tập tài liệu (3 trong ngôi trường hòa hợp này) đang thu được phương không nên là 216,67%. Lấy căn uống bậc nhị của phương sai tạo nên độ lệch chuẩn chỉnh là 14,72% đến lợi tức đầu tư.

Đáng để ý, Khi tính phương không nên mẫu để ước tính phương thơm sai tổng thể, mẫu số của phương trình pmùi hương không đúng phát triển thành N – 1 nhằm ước tính ko chệch với ko Đánh Giá tốt pmùi hương sai toàn diện.

Thuật ngữ như thể - liên quan

Danh sách các thuật ngữ tương quan Variance Phương thơm Sai tiếng Anh

Tổng kết

Trên phía trên là biết tin giúp người mua phát âm rõ rộng về thuật ngữ Kinh tế Variance là gì? (tuyệt Pmùi hương Sai nghĩa là gì?) Định nghĩa Variance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt cùng gợi ý cách sử dụng Variance / Phương thơm Sai. Truy cập appmobiles.info nhằm tra cứu thông tin những thuật ngữ tài chính, IT được cập nhật liên tục