PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP LÀ GÌ

Phương pháp tích lũy tài liệu là một trong những trong những cách thức được thực hiện để nhận xét thực hiện chiến lược kì nơi bắt đầu X trong qui trình kĩ thuật lập kế hoạch phát triển tài chính - làng hội.

Bạn đang xem: Phương pháp tổng hợp là gì


*

Phương pháp tích lũy tài liệu

Khái niệm

Phương pháp thu thập tài liệu trong giờ Anh trợ thời dịch là: Method of document collection.

Phương pháp tích lũy tài liệu là phương pháp sử dụng nhằm mục tiêu có được hệ thống số liệu, tình hình thực tế sử dụng cho bài toán phân tích đánh giá thực trạng phạt triển kinh tế - làng hội.


Phương pháp thu thập tài liệu là một trong những trong những phương pháp được thực hiện để đánh giá thực hiện chiến lược kì cội X trongqui trình kinh nghiệm lập kế hoạch phát triểnkinh tế - làng mạc hội.

Nội dung

Nội dung của phương thức này bao gồm:

- thu thập các tài liệu thứ cấp

Trên thực tế có thể phần lớn những nội dung buộc phải phân tích về thực trạng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế -xã hội đều phải sở hữu sắn trong các chào làng của những cơ quan, tổ chức triển khai ở cả cấp tw và địa phương tốt các nghiên cứu của những tổ chức thế giới trên đị bàn.

Thông qua việc thu thập và tổng thích hợp tài liệu đang giúp bọn họ giảm thiêu được tương đối nhiều nội dung đề nghị điều tra, đảm bảo an toàn rằng bọn họ không đề xuất làm lại các cái mà trước đó đã làm vô cùng tốt, rằng các bạn sẽ không "phát minh lại chiếc bánh xe".


Theo đó, trước khi bắt đầu phân tích tình hình, cần đảm bảo rằng tất cả các phân tích quá khứ và lúc này về phát triển kinh tế tài chính - xã hội của nhà thể tạo hoạch định đã có thu thập. Điều này giúp giảm thiểu được các ngân sách về thời gian và may mắn tài lộc cho việc khảo sát các nội dung nên thiết.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Lãi Lỗ Trong Excel Dựa Theo Biến Động Giá

- tích lũy các tài liệu trực tiếp trải qua điều tra, khảo sát

Để công tác điều tra, điều tra khảo sát được thực hiện có hiệu quả, cần xác định được những nhóm đối tượng người tiêu dùng trọng tâm đề nghị nghiên cứu, từ kia xây dựng những phếu điều tra/bảng hỏi để thực hiện điều tra. Các nội dung với trình trường đoản cú cần thực hiện là:

+ nội dung điều tra: đó là vấn đề đặc biệt quan trọng nhất đưa ra quyết định sự thành công hay lose của mục tiêu thu thập tài liệu đặt ra. Bởi vì vậy, trước lúc xây dựng nội dung khảo sát (các bảng hỏi), bọn họ cần hiểu rõ mục tiêu: khảo sát lĩnh vực nào, đối tượng điều tra là ai (các doanh nghiệp, các hộ gia đình...).

+ Phạm vi qui mô, vị trí điều tra: tùy theo giá thành dành cho khảo sát và yêu mong chọn mẫu, họ cần dự kiến được phạm vi điều tra phù hợp, tất cả tính đến tính thay mặt (số lượng những huyện, xã, làng cần tiến hành điều tra), từ bỏ đó khẳng định số lượng mẫu khảo sát (bao nhiêu người, hộ, doanh nghiệp...) và địa điểm điều tra.


+ phương thức tổ chức điều tra: bao gồm nhiều cách thức điều tra hoàn toàn có thể được lời khuyên để từ kia xác định cách thức phù hợp.

Điều tra thẳng là phương pháp chủ yếu ớt được tiến hành thông qua các biện pháp như hẹn và trực tiếp chạm mặt đối tượng để vấn đáp sâu về những vấn đề có tương quan đến phân phát triển kinh tế tài chính địa phương; gặp, chất vấn trực tiếp đối tượng người sử dụng theo nội dung sẵn sàng trước; hoặc phỏng vấn qua điện thoại thông minh theo các nội dung vào phiếu điều tra.

Điều tra gián tiếp gồm nhiều cách thức khác nhau như gởi phiếu điều tra cho đối tượng người tiêu dùng cần khảo sát qua thư và kiến nghị họ gửi lại qua thư theo địa chỉ cửa hàng yêu cầu; gửi phiếu điều tra cho đối tượng điều tra sau đó đôn đốc và quay lại nhận phiếu sau khi đã được trả thiện...

+ tổ chức điều tra: cần có sự sẵn sàng chu đáo về lực lượng, nguyên tố tham gia quy trình điều tra, thời gian khảo sát phù hợp. Thực hiện tập huấn cán bộ khảo sát chủ yếu đuối theo các nội dung trong phiếu điều tra và các vấn đề khác hoàn toàn có thể phát sinh trong quy trình điều tra.

(Tài liệu tham khảo: kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô chiến hạ Lợi, NXB Đại học kinh tế tài chính Quốc dân, 2019)

*