"���hLn��x���w�����o�����ɧm#ꀊ��-M�5fk^lE�u�����K�}��T�OBų��F�|1����CE=��+�,�nx;&j7�i����������lZ�UKpm#���U���݂K(�)7�)œ7uOG-M �4�䱄踼o:j" U�B�$�à�yg����ǁ"7���؇���T;wi��!?t������77�矢����" /> "���hLn��x���w�����o�����ɧm#ꀊ��-M�5fk^lE�u�����K�}��T�OBų��F�|1����CE=��+�,�nx;&j7�i����������lZ�UKpm#���U���݂K(�)7�)œ7uOG-M �4�䱄踼o:j" U�B�$�à�yg����ǁ"7���؇���T;wi��!?t������77�矢����" />

PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT LÀ GÌ

)RH����s����b�d��d��UA�*v�*v)��w�}o������!%J�II�D�J�� ���v�Ic".���d<� �#q� �S�K����IS��4IY�1$��uݯ>�>"���hLn��x���w�����o�����ɧm#ꀊ��-M�5fk^lE�u�����K�}��T�OBų��F�|1����CE=��+�,�nx;&j7�i����������lZ�U

Bạn đang xem: Phương pháp quan sát là gì

Kpm#�<p�������:��mܑ5���"�>0����Zg�;2ж��A�x��w"�`�%3�b>��U���݂K(�)7�)œ7uOG-M �4�䱄踼o:j" U�B�$�à�yg����ǁ"7���؇���T;wi��!?t������77�矢����.�>�AQϻ�G��K�%�(�J!��wJX�e����%���������vV�0t�K� ��.���"������=����vˆ
ߵ��2�����¹�h�o�rs����r���u߻XU���Q5F<���x��х&&U�����HZ%�j���N��9P��R�T���J�XS��_� >�2MSY��=��1T���ż��`��fgo�9Z����v��J��8�qLQ�6��)����e��zD�?��ۿT��Xj"��z"S��D}����+l�>�?�W/Q�>��=W�(#��%��ÒAi�֒��%���w}�w��#-b�n��~ތ���}r��m��"���ϓ���Y���PyE�U�
�G�B�F��X�����$0lpt�������<����H��З ^���6�XGZ�&4�=j~����� ���W��5k7 h)6��&|���D�O꠬���qrss3�������}�? ��>�-������硏�u0�qތ�Ə���8G�>���B~�/��2�8OX~^��)�C�s2���x�����x�qc����Z���d֝?Ώ�k<����q�)�,� ܲ��%+�4bIv��Ϯ�n�^��Cx������#C_��������}O/_Na���d�����C�h�h�/R��Fu�ě��#��}�2Us~��٫��嬛>�������2�p�?���ʔPM�����ё�b�b���4y�ݷj����7N5�$̲�a�CƩ4�ͪ)E��>�i���ygL�$EX��v���MR��$L�ۭ*�����˗e<6���ݒ0�����u&�O����}Gf�V���/������z�����)��_s����u��FG������Y<�קּZ���=���V�e�n��L�,��x����o��Ő8G�;/ f+��+D�#��c-ɏ!�7�>pa�ތq�Y3�Y�R�x����1i�S�k7xm��n�z�P�σ�N<����P���D�
�W�C�Åf��&"�}ǣ�Q��۶-�(��A�gߗ����~�$n���vձ�$P"M:�)������^��$�?O0�/�5��Ϙ�yA�=i�I���w,C�hk���rp���|{��Y�nO����>36LD"�O��n�F��ܳ�ni�X�� .9��1(�X;wJ&���
y��x��ci�?�Ie��1cb��p~��!��f���d�1�5��c�q�2 >�9s�WL�*i�"ͻ�^���h^�+�2dE�Zئ���S�V�F/�e��Jc�����_ޖ,z(/�ǫ� d%�u��� ��/�!ǜJ|���E�) �1J�:�Џ��CV�W�e1���n��u��B���I`��wٻ�>���{�
�K�:�Mމ���{XZ�d)�,6W�DZ(�{p�l�N�E4D�^������t^p��O�H�E� K R����z�9����2�� 4^G��#�ջ/>Zn��<(�hjK����3��T��yP�y؋

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Cứ Đi Đi Đi

4� �`��N߼~��pb(s��Y�I8�
�r6��npB���F��h�tD!����V��"�>��h��~XAc���=��uQ��:Q�!E��+��-7�ʝ���u�5�-��!d
X�GΆ�Usȁ��O��ghB9�^3�؜�ے����rjJ�����?n� )mb�V�/��=��́
$���e>��B/���uDL�C�A�2��t� �ċ��u�3��%�E6U���h�>�j�0��i� �($�5=-��X���c�f�ϗ�>ģ�ʿ��o���U�En$_)ѧH1���)8mR�A��1�>�ݳQ�>���Q�>�݋Q�>���Q�>�/��H�����>7���S�`�����j�睍j�˳R�|���g���ȟZh9b͓6Etd��"��|H����*�ě�^��e$����J*Տn��w�l�$�vZ�"�K��F��~c꽝�<:��ʙ���R�c�.і����r��k���|!q�R��J��4���j���e`�ʴg��,�1<��MK�?S.ջ/�n��j>�5�����%��#Li��+�iu�Ww�pZ��ؗC ��Eؖ��)���I�G�3�U��
�L)zi��9)�r;�n��Xw,yc��"�ߓl�|�|O��Q�=)F,G)��q1�"l�Ջ^�8��f7����G2�>���k�f��Gm�5�Yv����43�2�� q����/ N_>���P?Le�.��TbY��>N�� V��0�>�5"�*:� 6��"tq�q�2EQש,M��GH��_:�t� m0��au��?��op-���WVX���%����;w�"Tq�AF�2�kR�,J���%��T����M�&��_�ЋO�=2�|�vծ6��/T|c��%�Rj�b.������uc��U� �*Ć�!!N�g�H������P�Jqb�:�k
��qq�Y��M�%�C�i�Rc?� ���ۻS��ٸM�A�7wX��8���xw�g/�0> ��%��#��`a��=8+vߗ��w�vχ�n�EU���v��I��-1rH��7�s0�9xb�r6ĝ���_�>l�>�iɁFXJ����jH�M��<�F�F������^�p4�j�X�a��b�����?ޚ>m��� ����Dw�>�&m�����`6��l���(Ö�W>��m���mBဝy^�� ���3���b���^Zf�D�"R����
�y�":3q�!�+�9*�w~#��1���H���&�s�E��ـ9�,��3/��p�F��o��ZU�>��poT��3������:���������u�QP�jn�Q>$.�a�CT����BC������H1.��{���S0�d�Y8����(��իn�H�K�lTf�R�,��0�v_��F���>�815j��|��^����:��9K�p�C0�L?{8⠧��AHװ�WEq&vϣ4X"M��:�^.6�œC�. & �n��$Ѩ�/��rTd�M;� b�0Q*I���^�=��6�+�^�_X�j->B>�r�2˦��JJ���o������N1��G2�