Percentile Trong Thống Kê Là Gì

Các công ty thống kê thường cân nhắc vị trí kha khá của một quý hiếm so với những giá trị khác. Những số đo vị trí thông dụng nhất là vấn đề phần trăm (điểm bách phân), điểm phần bốn (điểm tứ phân vị) cùng điểm số tiêu chuẩn chỉnh (z-scores)

Điểm phần trăm (Percentiles)

Giả sử các thành phần trong một tập tài liệu được thu xếp theo trang bị tự từ nhỏ tuổi đến lớn. Rất nhiều giá trị mà phân tách tập dữ liệu này thành 100 phần đều nhau được call là những điểm phần trăm hay bách phân điểm.

Bạn đang xem: Percentile trong thống kê là gì

Một thành phần có điểm tỷ lệ là Pi sẽ có giá trị lớn hơn i tỷ lệ tổng số thành phần nằm trong tập dữ liệu. Bởi đó, quan sát ở điểm phần trăm 50 sẽ được ký hiệu là P50 và có giá trị khủng hơn một nửa các quan tiếp giáp trong tập dữ liệu. Quan tiếp giáp này cũng tương ứng với trung vị của tập dữ liệu.

Điểm phần bốn (Quartiles)

Điểm phần tư (hay nói một cách khác là tứ phân vị) phân chia một tập tài liệu đã được bố trí (từ bé dại đến lớn) thành 4 phần bằng nhau. Những giá trị này được hotline tương ứng là vấn đề phần bốn thứ nhất, điểm phần tư thứ hai và điểm phần tư thứ ba.


*

Chú ý quan hệ giữa điểm phần bốn và điểm phần trăm. Quận 1 tương ứng cùng với P25, q2 tương ứng với P50, q3 tương ứng cùng với P75, q2 là trung vị của tập dữ liệu.

Xem thêm:

Điểm số tiêu chuẩn chỉnh (z-Scores)

Điểm số tiêu chuẩn (standard score/z-score) chỉ ra một yếu tắc chênh lệch so với trung bình là bao nhiêu độ lệch tiêu chuẩn. Điểm số tiêu chuẩn chỉnh được tính bởi công thức sau:

*

Trong đó,

*
là vấn đề số tiêu chuẩn,
*
là cực hiếm của thành phần,
*
là vừa đủ của tổng thể, với
*
là độ lệch tiêu chuẩn.

Đây là cách hiểu chân thành và ý nghĩa z-score.

Z-score bé dại hơn 0 thể hiện một yếu tố nhỏhơn trung bìnhZ-score lớn hơn 0 diễn tả một yếu tố lớnhơn trung bìnhZ-score bằng 0 miêu tả một thành phần bằng vớitrung bìnhZ-score bằng 1 diễn tả thành phần đó to hơntrung bình 1 độ lệch chuẩn, 2 tương tự với 2 độ lệch chuẩnZ-score bởi -1 diễn tả thành phần đó bé dại hơntrung bình 1 độ lệch chuẩn, -2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn,…