Hợp Đồng Cho Vay Cá Nhân

*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng cho vay cá nhân


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG cho vay vốn TIỀN

Số: …../…../HĐ

(Số đk tại NH/HTXTD:…../…..)

Hôm nay, ngày …. Tháng …. Năm ...., tại …………………………………………Chúng tôi có có:

(Nếu vay ngân hàng và bắt tay hợp tác xã tín dụng, thì tất cả thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

BÊN cho vay vốn (BÊN A): ........................................................................................................

Mã số thuế:…………………………………………………Tài khoản số:………………………………...

Do Ông (Bà): ………………………………………………….. Sinh năm: ……………………….………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..…… có tác dụng đại diện.

BÊN vay (BÊN B): ................................................................................................................

Mã số thuế:…………………………………………………Tài khoản số:………………………………...

Tài khoản tiền gửi VNĐ số: ………………………….. Trên Ngân hàng: ………………………………….

Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: …………………….... Trên Ngân hàng: ………………………………….

Do Ông (Bà): ………………………………………………….. Sinh năm: ……………………….………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..…… có tác dụng đại diện.

Sau khi thỏa thuận hợp tác cùng nhau ký kết hợp đồng vay tiền với các lao lý sau:

Điều 1: Đối tượng của vừa lòng đồng

Bên A gật đầu cho mặt B vay mượn số tiền:

- bằng số: ……………………………………………………………………………..

- bằng chữ: ……………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn và cách thức vay

2.1. Thời hạn vay mượn là ………………… mon

- tính từ lúc ngày ……………………… tháng … ………….năm ……………………..

- Đến ngày ………………………... Tháng …………… năm ……………………..

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

- chuyển khoản qua ngân hàng qua tài khoản: …………………………………….……………….

- Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………….....

- giải ngân cho vay bằng chi phí mặt.

Chuyển giao thành ……… đợt

- Đợt 1: ……………………………………………………………………………….

- Đợt 2: ……………………………………………………………………………….

Xem thêm:

Điều 3: lãi suất vay (1)

3.1 bên B gật đầu vay số tiền trên với lãi vay ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 chi phí lãi được trả hàng tháng đúng vào trong ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả lờ lững bị vạc …….. % tháng.

3.3 trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. Ngày; nếu bên B muốn liên tục gia hạn phải được sự thỏa ước trước tại vị trí ………………………………………………………………………………

3.4 vào thời hạn hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành không đổi khác mức lãi suất giải ngân cho vay đã thỏa thuận trong vừa lòng đồng này.

3.5 khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn liếng và lãi còn thiếu sẽ đưa sang nợ quá hạn, với chịu lãi vay tính theo nợ hết thời gian sử dụng là …… % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán giao dịch nợ quá không thật …. Ngày nếu không tồn tại sự thỏa thuận nào không giống của hai bên.

Điều 4: nghĩa vụ của bên A

4.1 Giao chi phí cho mặt B đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời gian và địa điểm đã thoả thuận;

4.2 bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu bên A biết tài sản không bảo vệ chất lượng cơ mà không báo cho bên B biết, trừ trường hợp mặt B biết nhưng mà vẫn nhận gia tài đó;

4.3 không được yêu cầu mặt B trả lại gia sản trước thời hạn, trừ ngôi trường hợp quy định tại Điều 478 của cục luật dân sự 2005.

Điều 5: nhiệm vụ của bên B

5.1 mặt B phải trả đầy đủ tiền khi tới hạn;

5.2 Địa điểm trả nợ là khu vực cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của mặt B;

5.3 trong trường vừa lòng vay không tồn tại lãi mà lúc đến hạn mặt B không trả nợ hoặc trả không rất đầy đủ thì bên B bắt buộc trả lãi đối với khoản nợ chậm rì rì trả theo lãi suất cơ phiên bản do bank Nhà nước công bố tương ứng cùng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5.4 vào trường phù hợp vay gồm lãi mà lúc tới hạn mặt B không trả hoặc trả không không thiếu thì mặt B đề xuất trả lãi trên nợ nơi bắt đầu và lãi nợ hết hạn theo lãi suất cơ phiên bản do bank Nhà nước chào làng tương ứng cùng với thời hạn vay mượn tại thời khắc trả nợ.

Điều 6: sử dụng tiền vay

Các bên hoàn toàn có thể thoả thuận về việc tiền vay cần được thực hiện đúng mục đích vay; mặt A bao gồm quyền kiểm soát việc thực hiện tiền vay và có quyền đòi lại tiền vay trước thời hạn, trường hợp đã nhắc nhở mà bên B vẫn thực hiện tiền vay trái mục đích.

Điều 7: Biện pháp đảm bảo an toàn hợp đồng

7.1 bên B đồng ý thế chấp (hoặc chũm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ………và giao toàn bộ phiên bản chính giấy ghi nhận quyền sở hữu so với tài sản cho mặt A giữ (có thể nhờ người khác tài năng sản đưa sách vở và giấy tờ sở hữu đến bảo hộ cho mặt B vay). Vấn đề đưa gia tài ra bảo đảm đã được phía 2 bên lập biên bản đính kèm sau thời điểm có xác nhận của phòng Công bệnh Nhà nước tỉnh giấc (thành) ……………………………………

7.2 khi đáo hạn, mặt B vẫn thanh toán tất cả vốn cùng lãi cho bên A, thì bên đây sẽ làm những thủ tục giải tỏa thế chấp vay vốn (hoặc nắm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy ghi nhận quyền sở hữu so với tài sản đã đưa ra bảo vệ cho bên B.

7.3 bên B thỏa thuận hợp tác rằng, còn nếu không trả đúng thời hạn đã cam đoan trong vừa lòng đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền kiến nghị cơ quan gồm thẩm quyền phân phát mại tài sản đưa ra bảo vệ để thu hồi khoản nợ hết thời gian sử dụng từ mặt B.

Điều 8: trọng trách chi trả phần đa phí tổn có tương quan đến phù hợp đồng

Những giá thành có liên quan đến việc vay nợ như: tiền giữ kho tài sản bảo đảm, giá tiền bảo hiểm, lệ mức giá tố tụng, v.v… mặt B có nhiệm vụ thanh toán.

Điều 9: Những cam đoan chung

9.1 hai bên khẳng định thực hiện rất đầy đủ các pháp luật trong phù hợp đồng này, nếu phần nhiều nội dung khác đã hình thức trong luật pháp Nhà nước không ghi trong phù hợp đồng này, phía hai bên cần tôn kính chấp hành.

9.2 Nếu tất cả tranh chấp xảy ra, 2 bên sẽ xử lý bằng yêu thương lượng.

9.3 nếu tự giải quyết và xử lý không thỏa mãn, phía hai bên sẽ gửi vụ việc tới tòa án ………………….… nơi mặt vay để trụ sở (2).

Điều 10: hiệu lực thực thi hiện hành của vừa lòng đồng

Hợp đồng này còn có hiệu lực từ ngày ……… mon …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm ………..

Hợp đồng này được lập thành ……….… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

dịch vụ Chức vụ

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) mức lãi suất cho vay không được vượt quá mức cần thiết lãi suất theo pháp luật tại Điều 476 dụng cụ dân sự;