Hệ Thống Tài Khoản Ngân Hàng

× Want to lớn download this document?

Sign up for a Scribd không tính phí trial khổng lồ tải về now.

Download with miễn phí trial

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản ngân hàng

*

*

*

What Matters Most: The Get Your Shit Together Guide to lớn Wills, Money, Insurance, & Life's "What-ifs" Chanel Reynolds
*

Refinery29 Money Diaries: Everything You've Ever Wanted To Know About Your Finances... And Everyone Else's Lindsey Stanberry
You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paykiểm tra Cycle, Getting Out of Debt, & Living the Life You Want Jesse Mecmê man
Meet the Frugalwoods: Achieving Financial Independence Through Simple Living Elizabeth Willard Thames

Xem thêm: Lịch Sử Tiền Tệ Việt Nam & 6 Lần Đổi Tiền, Lịch Sử Tiền Việt Nam Qua Hơn 1

Angel: How lớn Invest in Technology Startups—Timeless Advice from an Angel Investor Who Turned $100,000 into $100,000,000 Jason Calacanis
Make Your Kid A Money Genius (Even If You're Not): A Parents' Guide for Kids 3 lớn 23 Beth Kobliner
The Price You Pay for College: An Entirely New Roadmap for the Biggest Financial Decision Your Family Will Ever Make Ron Lieber
FAKE: Nhái Money, Nhái Teachers, Nhái Assets: How Lies Are Making The Poor And Middle Class Poorer Robert T. Kiyosaki
Invested: How Warren Buffett & Charlie Munger Taught Me khổng lồ Master My Mind, My Emotions, và My Money (with a Little Help From My Dad) Danielle Town
The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else Hernanvì chưng de Sokhổng lồ
Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money - That the Poor & Middle Class Do Not! Robert T. Kiyosaki
You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paycheck Cycle, Getting Out of Debt, and Living the Life You Want Jesse Mecyêu thích

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

1. http://lopketoantruong.com/HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNGVui lòng để chính sách màn hình ngang để xem rõ hơnSỐ HIỆU TÀIKHOẢNTÊN TÀI KHOẢNCấpICấpIICấpIIILoại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư10 Tiền phương diện, hội chứng từ có giá trị nước ngoài tệ, kyên loạiquý, đá quý101 Tiền mặt phẳng đồng Việt nam1011 Tiền khía cạnh tại 1-1 vị1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn chỉnh lưu thông ngóng xử lý1014 Tiền khía cạnh trên thứ ATM1019 Tiền khía cạnh đã vận chuyển103 Tiền mặt nước ngoài tệ1031 Ngoại tệ trên 1-1 vị1032 Ngoại tệ trên đơn vị hạch tân oán báo sổ1033 Ngoại tệ gửi đi dựa vào tiêu thụ1039 Ngoại tệ đã vận chuyển104 Chứng trường đoản cú có mức giá trị ngoại tệ1041 Chứng trường đoản cú có mức giá trị ngoại tệ tại solo vị1043 Chứng tự có giá trị nước ngoài tệ gửi đi dựa vào thu1049 Chứng tự tất cả gía trị nước ngoài tệ vẫn vận chuyển105 Kim các loại quý, đá quý1051 Vàng tại đối kháng vị1052 Vàng trên đơn vị chức năng hạch toán thù báo sổ1053 Vàng đã đưa đi gia công, chế tác1054 Kim một số loại quý, xoàn sẽ vận chuyển1058 Klặng nhiều loại quý, xoàn khác11 Tiền gửi trên Ngân mặt hàng Nhà nước111 Tiền gửi trên Ngân sản phẩm Nhà nước bằng đồng Việtnam1111 Tiền gửi phong toả1113 Tiền gửi tkhô nóng tân oán