Hàm Tìm Kiếm Trong Excel 2010

Nếu các bước của chúng ta thường xuyên làm việc với Excel cùng xử lý dữ liệu thì việc phải nuốm vững những hàm tra cứu kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, bản thân sẽ share với các bạn hai hàm tìm kiếm kiếm thường xuyên được sử dụng là hàm Vlookup với Hlookup.

Bạn đang xem: Hàm tìm kiếm trong excel 2010

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá bán trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho hiệu quả tương ứng vào cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá chỉ trị so sánh với cột thứ nhất của bảng tham chiếu để đưa được giá trị buộc phải tìm.Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, ko lấy chiếc tiêu đề.Col_index_Num: Số thiết bị tự cột chứa giá trị nên lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự trường đoản cú trái qua buộc phải và bắt đầu từ 1).Range_lookup: phương pháp tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột trước tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột thứ nhất của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng nhiều (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho các bạn dễ phát âm nhé

Để kiếm tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và mang đến ra kết quả Học Bổng tương ứng với nấc thưởng đó chúng ta làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) chúng ta chú ý vị mình áp dụng Excel 2013 nên khoảng cách giữa các đối số là vệt ; còn với Excel 2007,2010 là vệt (,) nhé.

Xem thêm:


*

Trong đó:

K6: Cột mức thưởng cần so sánh với cột trước tiên của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là địa chỉ cửa hàng tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học bổng là cột thứ hai của bảng tham chiếu0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

Kết quả dấn được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm kiếm tìm kiếm một quý giá trên dòng thứ nhất của bảng tham chiếu cùng cho tác dụng tương ứng trong mẫu chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value:  giá chỉ trị so sánh với dòng trước tiên của bảng tham chiếu để mang được giá trị buộc phải tìm.Table_ array: là địa chỉ cửa hàng tuyệt đối của bảng tham chiếu, không đem cột tiêu đề.Row_index_Num: Số vật dụng tự chiếc chứa giá trị đề xuất lấy của bảng tham chiếu (tính theo vật dụng tự từ trên xuống dưới và bước đầu từ số 1).Range_lookup: giải pháp tìm tìm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng thứ nhất của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: dòng thứ nhất của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng mạnh (ngầm định).

Ví dụ:

Để kiếm tìm kiếm giá bán trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và đã tạo ra kết quả Đơn vị tương ứng với khoảng thưởng đó chúng ta làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu cùng với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn để ý không mang tiêu đề nhé)2: dòng đơn vị được coi là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng trước tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng nhiều (ngầm định)

Kết quả nhận được như sau:

*

Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào vào công việc, họ không chỉ nắm vững được các hàm nhưng mà còn buộc phải sử dụng giỏi cả các công nắm của Excel. Rất nhiều hàm nâng cao giúp áp dụng xuất sắc vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những biện pháp thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kỹ năng và kiến thức này chúng ta đều hoàn toàn có thể học được vào khóa học EX101 – Excel từ cơ bạn dạng tới siêng gia của học Excel Online. Bây chừ hệ thống đang sẵn có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: appmobiles.info.Online