Hàm Tham Chiếu 2 Điều Kiện

Excel đến appmobiles.info 365 Excel cho appmobiles.info 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các lưu lại phiên bạn dạng chỉ rõ phiên bạn dạng Excel nhưng mà hàm được ra mắt. Các hàm này không khả dụng trong các phiên bạn dạng trước đó.

Bạn đang xem: Hàm tham chiếu 2 điều kiện

Xem thêm: Kháng Hạn Chế Quyền Quảng Cáo Facebook Bị Vô Hiệu Hóa 2021 Chuẩn Nhất

Ví dụ: lưu lại phiên bạn dạng 2013 cho biết thêm rằng hàm này còn có khả dụng vào Excel 2013 và toàn bộ các phiên phiên bản mới hơn.


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn bạn dạng tới một ô đối chọi trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng số vùng trong một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá bán trị từ một danh sách những giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng cộng cột trong một tham chiếu

Hàm FILTER

lọc khoảng tài liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về phương pháp với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về dữ liệu lưu duy trì trong report PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu vớt trong sản phẩm trên cùng của một mảng và trả về quý hiếm của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc đưa lệnh để mở ra một tài liệu giữ giàng trên một sever mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để lựa chọn 1 giá trị xuất phát từ 1 tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo bởi vì một cực hiếm văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị vào một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá chỉ trị khoảng cách tham chiếu từ 1 tham chiếu sẽ cho

Hàm ROW

Trả về số sản phẩm của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số mặt hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực xuất phát điểm từ 1 chương trình tất cả hỗ trợ tự động hóa hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp văn bản trong một khoảng chừng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp câu chữ của một khoảng hoặc mảng dựa vào giá trị trong một khoảng tầm hoặc mảng tương ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về thiến của một mảng

Hàm unique

 Trả về danh sách các giá trị độc nhất vô nhị trong list hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu vớt trong cột trước tiên của một mảng với di chuyển hẳn qua hàng để trả về giá trị của một ô

Hàm XLOOKUP

tra cứu kiếm khoảng hoặc mảng với trả về một mục tương ứng với giá trị khớp đầu tiên tìm được. Còn nếu như không tồn tại tác dụng khớp, XLOOKUP có thể trả về kết quả khớp gần nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục vào mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tham khảo thêm về sự khác biệt.