HÀM OFFSET TRONG EXCEL LÀ GÌ

Hàm OFFSET được áp dụng để tham chiếu hoặc giám sát và đo lường dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính phụ thuộc vào một vùng tham chiếu bao gồm sẵn trước đó. Bài viết sau đâu đang hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm OFFSET vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm offset trong excel là gì

*

1. Kết cấu hàm OFFSET

Công thức hàm: =OFFSET(reference; rows; cols; ; )

Trong đó:

reference: đối số bắt buộc, là vùng tham chiếu làm cơ sở cho hàm (làm điểm xuất phát) để tạo vùng tham chiếu mới.rows: đối số bắt buộc, là số dòng bên trên hoặc bên dưới reference, tính tự ô thứ nhất (ô ở góc cạnh trên mặt trái) của reference. Ví dụ giả dụ rows là 2, sẽ có được 2 loại trả về với nằm dưới reference. Lúc rows là số dương thì các dòng trả về nằm dưới reference, khi rows là số âm thì các dòng trả về nằm trên reference.cols: đối số bắt buộc, là số cột phía trái hoặc bên bắt buộc reference, tính từ bỏ ô trước tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference. Ví dụ nếu cols là 2 sẽ sở hữu 2 cột trả về và nằm bên phải của reference. Khi cols là số dương thì các cột trả về nằm bên phải reference, khi cols là số âm thì các cột trả về nằm sát trái reference.height: đối số tùy chọn, là số dòng của vùng tham chiếu buộc phải trả về. Height phải là số dương.width: đối số tùy chọn, là số cột của vùng tham chiếu bắt buộc trả về. Width nên là số dương.Lưu ý:Nếu các đối số rows cùng cols làm cho vùng tham chiếu trả về vượt khỏi phạm vi của trang tính thì hàm sẽ báo lỗi #REF.Nếu vứt qua những đối số heightwidth thì tham chiếu trả về mặc định tất cả cùng chiều cao và độ rộng với vùng tham chiếu.Nếu những đối số height cùng width >1 tức thị hàm cần trả về nhiều hơn 1 ô thì các bạn phải thực hiện công thức mảng hàm OFFSET còn nếu không sẽ dìm lỗi #VALUE!Đối số height cùng width buộc phải là số dương.Hàm OFFSET không dịch chuyển hay làm nạm đổi bất kỳ phần như thế nào được chọn vì chưng hàm chỉ trả về một tham chiếu. Các bạn có thể sử dụng hàm OFFSET kết hợp với các hàm đề xuất đến một đối số tham chiếu.

Xem thêm:

2. Cách thực hiện hàm OFFSET

Ví dụ ta có bảng tài liệu như sau:

*

a. Tham chiếu tiền hàng của Đá mi sàng

Ta thấy tiền sản phẩm của Đá mày sàng nằm tại ô F7. Nếu ta tham chiếu bắt đầu từ ô A1 thì phải dịch rời xuống 6 hàng cùng sang yêu cầu 5 cột.

Ta bao gồm công thức: =OFFSET(A1;6;5)

*

Hoặc trường hợp ta tham chiếu bắt đầu từ ô C3 thì phải dịch rời xuống 4 hàng với sang yêu cầu 3 cột.

Ta bao gồm công thức: =OFFSET(C3;4;3). Ta thu được hiệu quả vẫn tựa như như trên.

*

b. Tính tổng tiền mặt hàng của toàn bộ sản phẩm

Ta rất có thể sử dụng hàm OFFSET phối kết hợp cùng cùng với hàm SUM để tính tổng phạm vi được trả về.

Ví dụ nhằm tính tổng tiền mặt hàng của tất cả sản phẩm. Nếu ta tham chiếu bắt đầu từ ô A1 thì phải dịch rời xuống 1 hàng với sang yêu cầu 5 dòng, sau đó lấy 10 hàng cùng 1 cột.

Ta bao gồm công thức: =SUM(OFFSET(A1;1;5;10;1))

*

Hoặc ví như ta tham chiếu bắt đầu từ ô C3 thì phải dịch chuyển lên 1 hàng với sang đề nghị 3 dòng, tiếp nối lấy 10 hàng và 1 cột.

Ta bao gồm công thức: =SUM(OFFSET(C3;-1;3;10;1)). Công dụng thu được vẫn tương tự như như tham chiếu từ bỏ ô A1.

*

Như vậy, nội dung bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm OFFSET với cách phối hợp hàm OFFSET với hàm SUM để tính tổng trong Excel. Chúc chúng ta thành công!