Hàm Offset Dùng Để Làm Gì

Hàm OFFSET vào Excel được thực hiện vào ngôi trường hòa hợp mong mỏi coi hoặc tính toán thù, so với dữ liệu của một ô hay như là 1 hàng vào bảng tính nhờ vào một vùng tđắm say chiếu tất cả sẵn trước đó.

Bạn đang xem: Hàm offset dùng để làm gì


Cú pháp

=OFFSET(reference, rows, cols, height, width)

Trong đó:

reference: là vùng tsay mê chiếu làm cửa hàng cho hàm (có tác dụng điểm xuất phát) để tạo thành vùng tsay đắm chiếu mới.rows: là số loại bên trên hoặc bên dưới reference, tính tự ô đầu tiên (ô ở góc cạnh bên trên bên trái) của reference. lấy một ví dụ nếu như rows là 3, sẽ có được 3 dòng trả về và ở bên dưới reference. Lúc rows là số dương thì những dòng trả về ở bên dưới reference, Lúc rows là số âm thì các cái trả về ở trên reference.cols: là số cột bên trái hoặc mặt phải reference, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc cạnh bên trên bên trái) của reference. lấy ví dụ như giả dụ cols là 4 sẽ sở hữu được 4 cột trả về và nằm cạnh nên của reference. Khi cols là số dương thì các cột trả về nằm bên nên reference, Khi cols là số âm thì những cột trả về nằm bên cạnh trái reference.

Xem thêm:

height: là số cái của vùng tham chiếu nên trả về. Height bắt buộc là số dương.width: là số cột của vùng tsi mê chiếu phải trả về. Width phải là số dương.

Chụ ý:

Nếu rows với cols làm cho vùng tmê mẩn chiếu quá thoát khỏi phạm vi của bảng tính thì hàm OFFSET() đang báo lỗi #REF!.Hàm OFFSET() không dịch rời giỏi làm biến đổi bất kỳ phần nào được lựa chọn bởi vì hàm chỉ trả về một tyêu thích chiếu. Các chúng ta cũng có thể sử dụng hàm OFFSET() kết phù hợp với những hàm đề nghị đến một đối số tsay mê chiếu.

Ví dụ:

– Tại ô B7, trả về quý giá của ô D5 trải qua ô ttê mê chiếu cơ sở B4, sử dụng công thức: =OFFSET(B4;1;2;1;1)

=>Kết quả:


*

– Kết hợp hàm OFFSET() cùng với hàm SUM() để tính tổng vùng bôi quà C3-E5, với vùng tham mê chiếu là bảng C4-E7 ta cần sử dụng công thức: =SUM(OFFSET(C4:E7;-1;0;3;3))

=> Kết trái thu được:

Học Word Excel cơ bản

Dường như các bạn có thể tham khảo video tiếp sau đây nhằm rất có thể thấy rõ rộng biện pháp thực hiện hàm OFFSET trong Excel:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749371733241&l=32c34cb1a6

https://www.facebook.com/photo lớn.php?fbid=10154749371733241&l=32c34cb1a6

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào các bước, chúng ta không chỉ là nắm rõ được các hàm Ngoài ra bắt buộc áp dụng giỏi cả các qui định của Excel. Những hàm cải thiện góp vận dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những chế độ thường xuyên thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ hầu như kỹ năng và kiến thức này chúng ta những rất có thể học được vào khóa học EX101 – Excel từ bỏ cơ bạn dạng tới chuyên gia của Học Excel Online. Lúc bấy giờ hệ thống đang xuất hiện ưu đãi rất cao cho bạn Lúc ĐK tham mê gia khóa huấn luyện.