HÀM LẤY THÁNG NĂM TRONG EXCEL

Khi thao tác với các đối tượng thời gian như Ngày, Tháng, Năm trong Excel thì chúng ta cần phải bao gồm hàm xử trí riêng. Trong bài viết này bọn họ cùng nhau mày mò về hàm MONTH. Trong số những hàm tiêu biểu khi làm việc với quý giá Tháng. Hay nói cách khác, bọn họ sẽ sử dụng hàm MONTH để tìm số tháng trong một giá trị thời gian.

Bạn đang xem: Hàm lấy tháng năm trong excel


Cấu trúc hàm MONTH

Cấu trúc của hàm khá đơn giản:

=MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là một trong những giá trị thời gian.

Ví dụ:

Muốn biết tháng bây giờ là tháng mấy, chúng ta dùng hàm:

=MONTH(TODAY())

Hàm TODAY() đã trả về ngày-tháng-năm hiện tại tạiHàm MONTH(TODAY()) sẽ kéo ra giá trị số mon trong kết quả của hàm TODAY()

Ứng dụng hàm MONTH vào lập report theo tháng

Để nắm rõ hơn tính năng của hàm MONTH, họ hãy tham khảo ví dụ dưới đây:


*

*

Trong bảng A1:C10, bọn họ có dữ liệu chỉ có các cột Ngày, thành phầm và Số tiền. Trong khi đó yêu ước tính số tiền bán được trong tháng 6. Vậy làm nắm nào để xác định thành phầm nào bán được vào tháng 6?

Cách 1: dùng cột phụ xác định số tháng bằng hàm MONTH và phối hợp hàm SUMIF

*

Tại cột D, chúng ta sẽ sử dụng hàm MONTH để xét số mon trong tài liệu Ngày ở cột A, bắt đầu từ ô A2

D2=MONTH(A2)

Dựa vào kết quả ở cột D, bọn họ sử dụng hàm SUMIF để tính như sau:

=SUMIF(D2:D10,G2,C2:C10)

*

Trong đó:

D2:D10 là vùng đựng giá trị các tháng, đó là nơi để xét quý hiếm nào thỏa mãn điều kiệnG2 là giá trị tháng được lựa chọn làm điều kiện để tínhC2:C10 là vùng chứa tác dụng cần tính (số tiền)

Hàm SUMIF mang lại ra công dụng là 168.

Khi áp dụng hàm SUMIF, bọn họ không thể tính trực tiếp bằng cách so sánh giá trị ở ô G2 với vùng A2:A10 bởi vì bản chất dữ liệu là khác nhau. Muốn so sánh giá trị số tháng, họ phải gọi ra được quý giá Tháng vào chuỗi Ngày/tháng/năm.

Xem thêm:

Cách 2: sử dụng hàm SUMPRODUCT kết hợp hàm MONTH

Có 1 cách làm khác không cần áp dụng cột phụ (cột D), đó là thực hiện hàm SUMPRODUCT. Biện pháp làm như sau:

=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A10)=G2)*C2:C10)

*

Trong đó:

Hàm MONTH(A2:A10) tạo nên 1 mảng là giá trị số tháng của mỗi ô vào vùng A2:A10, điều này giống với vấn đề tạo cột phụ xét thángVới những giá trị số mon thỏa mãn điều khiếu nại bằng ô G2, sẽ lấy tương ứng theo giá trị ở cột C theo dòng.

Lưu ý: Chỉ làm được giải pháp này khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Như vậy khi điều kiện bắt buộc tính không có sẵn, chúng ta cũng có thể sử dụng các hàm như hàm MONTH để hotline ra những giá trị đó. Sau đó chỉ cần kết hợp trong những hàm tính toán theo điều kiện như SUMIF, COUNTIF, SUMPRODUCT là chúng ta đã bao gồm thể tính ra đúng tác dụng theo yêu thương cầu.