Hàm countif không ra kết quả

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, để đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm số lần một tp nhất định xuất hiện thêm trong danh sách khách hàng.You watching: Hàm countif không ra kết quả

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn mong mỏi tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn muốn tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Bạn đang xem: Hàm countif không ra kết quả

Tìm hiểu cách chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng nhiều tiêu chí.

Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng dưới rồi dán lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị vào A4) trong các ô tự A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong số ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 3. Phương pháp này áp dụng COUNTIF nhị lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với 1 biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và giá trị trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký kết tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm:

See more: giải pháp Quên mật khẩu đăng nhập Wifi Win 10 Trên máy vi tính Đơn Giản, cấp tốc Chóng

Không trả về hiệu quả khi bạn hy vọng đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong vệt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác đóng và các ô được tính toán. Để tài năng này hoạt động, sổ làm việc khác yêu cầu được mở.

Những giải pháp thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không phân minh chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự lẻ tẻ bất kỳ. Một lốt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm đa số trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu ko chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất vết trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự không in ra. Trong những trường thích hợp này, COUNTIF có thể trả về quý giá không muốn muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi có tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi có têntrong cách làm (chẳng hạn như = COUNTIF( trái cây ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể phía trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc tự sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.

Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do người dùng xác định (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác làm việc appmobiles.info Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô cụ thể bằng cách sử dụng VBA.See more: Garena Liên Quân sản phẩm điện thoại V1, Garena Lien Quan mobile Mod android (Map Mod) Obb

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.