Hàm abs trong excel là gì

Excel mang lại appmobiles.info 365 Excel đến appmobiles.info 365 dành mang lại máy Mac Excel đến website Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp phương pháp và cách dùng hàm ABS vào appmobiles.info Excel.

Bạn đang xem: Hàm abs trong excel là gì

Mô tả

Trả về quý giá hoàn hảo của một số. Giá trị tuyệt vời nhất của một số trong những là số đó không tồn tại vết.

Xem thêm:

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS bao gồm các đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực mà lại bạn muốn tra cứu quý hiếm hoàn hảo của chính nó.

Ví dụ

Hãy coppy bảng sau đây cùng dính vào ô Amột trong Excel. Bạn có thể đề xuất chọn đều ô cất bí quyết và dìm F2, rồi nhấn Enter sẽ giúp cho phương pháp chuyển động được. Bạn cũng rất có thể hy vọng mở rộng cột nhằm trang tính của bạn dễ đọc rộng.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt vời nhất của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị hoàn hảo của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị hoàn hảo của -4

4

Trừ số

Nhân cùng chia số vào Excel

Tính toán Tỷ Lệ


*
*
*

quý khách nên thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Ssống hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tđắm đuối gia appmobiles.info dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?


Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?


Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)


Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
appmobiles.info Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © appmobiles.info 2021