GIỮ NGUYÊN TIÊU ĐỀ TRONG EXCEL

Excel mang đến appmobiles.info 365 Excel mang đến appmobiles.info 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 coi thêm...Ít hơn

Khi chúng ta tạo bảng Excel, một bảng Hàng Tiêu đề sẽ tự động hóa được thêm vào làm hàng đầu tiên của bảng nhưng chúng ta có thể chọn bật hoặc tắt bảng này.

Bạn đang xem: Giữ nguyên tiêu đề trong excel

*

Khi bạn tạo bảng lần đầu, bạn có thể chọn áp dụng hàng dữ liệu đầu tiên của bản thân mình làm sản phẩm tiêu đề bằng cách chọn tùy chọn Bảng của tôi tất cả tiêu đề:

*

Nếu chúng ta chọn không sử dụng tiêu đề riêng rẽ của mình, Excel đã thêm tên tiêu đề khoác định, như Cột1, Cột2, v.v. Nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi phần đa tên đó bất cứ lúc nào. để ý rằng nếu khách hàng có sản phẩm tiêu đề trong dữ liệu nhưng lại chọn không thực hiện hàng title đó, Excel sẽ xử lý hàng kia như dữ liệu. Trong lấy một ví dụ sau đây, các bạn sẽ cần xóa sản phẩm 2 và đổi tên tiêu đề mang định, còn nếu như không Excel đã nhận nhầm mặt hàng này là 1 phần dữ liệu của bạn.

*

WindowsmacOSWeb

Lưu ý: 

Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì cơ chế xem của bạn cũng có thể khác một ít nhưng trừ khi được nêu rõ vào trường vừa lòng khác thì chức năng là như là nhau.

Khi chúng ta tắt hàng tiêu đề, từ bỏ Lọc sẽ ảnh hưởng tắt cùng mọi cỗ lọc đã vận dụng sẽ bị loại bỏ bỏ ngoài bảng.

Nếu chúng ta thêm cột mới khi không hiển thị tiêu đề bảng, bạn sẽ không thể khẳng định tên đến tiêu đề bảng mới bằng phương pháp điền chuỗi dựa trên giá trị của title bảng giáp trực tiếp ở phía trái cột mới. Thao tác làm việc này chỉ có tác dụng khi tiêu đề bảng được hiển thị. Vắt vào đó, bạn cũng có thể thay đổi tiêu đề bảng mặc định được chế tạo khi hiển thị các tiêu đề bảng.

Mặc dù rất có thể tham chiếu những tiêu đề bảng đã biết thành tắt trong bí quyết nhưng chúng ta không thể tham chiếu mang đến chúng qua bài toán chọn. Những tham chiếu vào bảng tới một tiêu đề bảng ẩn đang trả về giá trị không (0) nhưng bọn chúng sẽ không biến hóa và trả về những giá trị title bảng lúc tiêu đề bảng hiển thị lại. Toàn bộ các tham chiếu trang tính khác (như tham chiếu phong cách A1 hoặc RC) cho tiêu đề bảng sẽ được kiểm soát và điều chỉnh khi title bảng bị tắt và có thể khiến cách làm trả về hiệu quả không ao ước muốn.


Hiển thị hoặc ẩn sản phẩm Tiêu đề

Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

Đi tới Công cố kỉnh Bảng > Thiết kế trên Dải băng.

Trong nhóm Tùy lựa chọn Kiểu Bảng, chọn hộp kiểm Hàng Tiêu đề nhằm ẩn hoặc hiển thị title bảng.

Nếu bạn đổi tên hàng tiêu đề, rồi tắt mặt hàng tiêu đề, quý hiếm gốc các bạn nhập sẽ tiến hành giữ lại nếu bạn bật lại sản phẩm tiêu đề.


Lưu ý: 

Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được triển khai trong Excel 2016. Nếu khách hàng có một phiên bản khác thì chính sách xem của chúng ta có thể khác một ít nhưng trừ lúc được nêu rõ vào trường phù hợp khác thì chức năng là tương đương nhau.

Xem thêm:

Khi bạn tắt mặt hàng tiêu đề, từ bỏ Lọc sẽ bị tắt với mọi bộ lọc đã áp dụng sẽ bị loại bỏ khỏi bảng.

Nếu chúng ta thêm cột mới khi không hiển thị title bảng, các bạn sẽ không thể khẳng định tên mang đến tiêu đề bảng mới bằng phương pháp điền chuỗi dựa vào giá trị của tiêu đề bảng cạnh bên trực tiếp ở phía trái cột mới. Làm việc này chỉ có công dụng khi title bảng được hiển thị. Thế vào đó, bạn có thể thay đổi tiêu đề bảng khoác định được cung ứng khi hiển thị các tiêu đề bảng.

Mặc dù rất có thể tham chiếu những tiêu đề bảng đã bị tắt trong công thức nhưng bạn không thể tham chiếu cho chúng qua việc chọn. Các tham chiếu vào bảng tới một title bảng ẩn sẽ trả về cực hiếm không (0) nhưng chúng sẽ không biến đổi và trả về những giá trị tiêu đề bảng lúc tiêu đề bảng hiển thị lại. Toàn thể các tham chiếu trang tính không giống (như tham chiếu dạng hình A1 hoặc RC) mang đến tiêu đề bảng đang được điều chỉnh khi tiêu đề bảng bị tắt và rất có thể khiến công thức trả về kết quả không mong mỏi muốn.


Hiển thị hoặc ẩn mặt hàng Tiêu đề

Bấm vào vị trí ngẫu nhiên trong bảng.

Đi mang lại tab Bảng trên Dải băng.

Trong đội Tùy chọn Kiểu Bảng, lựa chọn hộp kiểm Hàng Tiêu đề nhằm ẩn hoặc hiển thị tiêu đề bảng.

Nếu bạn thay tên hàng tiêu đề, rồi tắt mặt hàng tiêu đề, giá trị gốc chúng ta nhập sẽ được giữ lại nếu khách hàng bật lại hàng tiêu đề.


Hiển thị hoặc ẩn hàng Tiêu đề

Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng.

Trên tab Trang đầu trên dải băng, click chuột mũi thương hiệu xuống bên cạnh Bảng, rồi chọn biến đổi Hàng Tiêu đề.

--HOẶC--

Bấm vào tab Thiết kế Bảng > lựa chọn Kiểu trong > sản phẩm Tiêu đề.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.