Dấu chấm than dùng khi nào

Sẵn sàng du học –Dấu chấm than (!) thường được thực hiện ở cuối câu, nó được dùng trong số những câu thể hiện cảm giác mạnh mẽ, một mệnh lệnh. Và dưới đó là cách thực hiện dấu ! trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Dấu chấm than dùng khi nào

*

1. Dùng để dứt trong một câu nhấn mạnh về một điều gì đó

Ví dụ:

Wow, you look amazing in the xanh dress!

Ôi, trông cậu thật tuyệt đối trong cỗ váy màu xanh!

You did a very good job today!

Hôm nay cậu làm cho việc xuất sắc lắm!

2. Sử dụng trong câu bổn phận hoặc cảnh báo

Don’t be late again please!

Làm ơn đừng gồm tới muộn lần nữa!

Stop!

Dừng lại!

Wait!

Đợi đã!

Hurry up or we’ll miss the train!

Nhanh lên không chúng ta sẽ lỡ tàu!

Wet floor!

Sàn ướt!

3. Không thực hiện dấu chấm than trong những văn bản chuẩn mực, mặc dù trong những đoạn hội thoại diễn tả những cảm hứng mạnh thì vẫn thực hiện dấu chấm than.

Ví dụ:

I’m so glad khổng lồ see you!” Ann said khổng lồ me.

Tớ rất vui khi gặp mặt cậu!, Ann nói với tôi.

4. Dấu chấm than cũng khá được dùng trong lốt ngoặc solo (!) để thể hiện sự kinh ngạc hoặc hoài nghi của người viết.

Xem thêm:

They continued talking about that topic after the meeting (!) I can’t believe that.

Họ tiếp tục nói về nhà để kia sau buổi họp (!) thật khó khăn mà tin được.

5. Sử dụng dấu ! vào ngoặc kép thì không cần thiết phải dùng dấu phẩy

“I’m so excited!” Linda said to lớn me.

“Tớ siêu hào hứng!” Linda nói với tôi.

6. Lốt chấm than hoàn toàn có thể dùng bên phía ngoài dấu ngoặc kép trong số câu gián tiếp

My quái dị said I was doing “a great job”!

Sếp tôi nói rằng tôi vẫn “làm câu hỏi rất tốt”!

Thái Hải (SSDH) – Theo Đại Kỷ Nguyên


VIDEO LIÊN QUAN


*

Sẵn sàng du học tập TV? cuộc thi Mr or Ms SING?


*

Clip 5: nguyên nhân đi du học tập Úc cần phải mua & áp dụng OSHC?