CÙNG NHAU MÚA XUNG QUANH VÒNG

- HS hát đúng giai điệu với lời ca, tập hát kết hợp gõ đệm theo phách với nhún chân nhịp nhàng.

Bạn đang xem: Cùng nhau múa xung quanh vòng

II. Chuẩn bị

1. Sẵn sàng của GV

- Nhạc cố gắng quen dùng.

- Nhạc núm gõ: thanh phách, song loan, trống con…

- Tranh minh họa cho bài xích hát.

- Chép lời ca của bài hát vào bảng phụ.

- đồ vật nghe với băng, đĩa nhạc.

- Đệm lũ và hát chuẩn xác bài Múa vui.

Xem thêm:

2. Sẵn sàng của HS

- Nhạc cầm gõ: thanh phách, song loan, trống con…

III. Vận động dạy học

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

A1- chuyển động cả lớp

1. Cùng mọi người trong nhà hát một bài hát vẫn học: Xòe hoa

2. Có tác dụng quen với bài hát mới: Múa vui

- quan liêu sát phiên bản nhạc

*

- Quan cạnh bên bức tranh

*

- vấn đáp câu hỏi: Ai là tác giả của bài xích hát? Nội dung bài bác hát nói đến điều gì?

A2- hoạt động cá nhân

3. Đọc lời của bài bác hát

Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng cả nhà múa thuộc vui

Cùng nhau múa bao phủ vòng, vui với mọi người trong nhà múa đều

Nắm tay nhau, hợp tác nhau, vui thuộc vui múa ca

Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều.

A3- hoạt động cùng giáo viên

4. Đọc lời của bài bác hát theo tiết tấu lời ca

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

B1- vận động cả lớp

5. Tập hát từng câu

Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng mọi người trong nhà múa cùng vui

Cùng nhau múa bao bọc vòng, vui cùng mọi người trong nhà múa đều

Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca

Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều.

6. Tập hát cả bài

Cùng nhau múa bao bọc vòng, cùng nhau múa cùng vui

Cùng nhau múa bao bọc vòng, vui cùng cả nhà múa đều

Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui thuộc vui múa ca

Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui thuộc vui múa đều.

7. Tập mang hơi, diễn đạt sắc thái và cảm xúc của bài bác hát

B2- hoạt động theo nhóm

8. Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, ví dụ:

Cùng nhau múa bao bọc vòng, cùng nhau múa cùng vui

x x x x x x xx

Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều

x x x x x x xx

9. Hát phối hợp nhún chân nhịp nhàng

B3. Hoạt động cá nhân

10. Vấn đáp các thắc mắc sau:

- vào lời hát của bài bác Múa vui, có tất cả bao nhiêu trường đoản cú “vui”?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Em tự đánh giá thế như thế nào về việc học hát của mình? (đánh dấu x vào 1 trong các 4 nút độ)

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ trung bình

Hát tại mức độ khá

Hát ở mức độ yếu đuối kém

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

B3. Chuyển động cùng gia đình

11. Em hãy hát bài xích Múa vui cho người thân ở mái ấm gia đình nghe.

12. Với sự trợ giúp của gia đình, em hãy tìm hễ tác múa hoặc chuyên chở minh họa cho bài xích hát.