Chi Tiết Bài Học 03

Bài viết này đã hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách thực hiện hàm cách xử trí số COUNT() trong SQL vps với cú pháp và các ví dụ ví dụ để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Bạn đang xem: Chi tiết bài học 03

Mô tả hàm COUNT SQL Server

Hàm COUNT trong SQL Server dùng để đếm số lượng bản ghi (dữ liệu, hàng) bao gồm trong một bảng dữ liệu. Các giá trị NULL bỏ qua không tính.

Cú pháp hàm COUNT SQL Server

Để thực hiện hàm COUNT vào SQL Server, ta cần sử dụng cú pháp như sau:

SELECT COUNT(cot) FROM bang ;Tham số:

cot: cột hoặc quý hiếm tính toán, biểu thức mà bạn muốn đếmbang: bảng dùng để làm lấy phiên bản ghi. đề xuất có tối thiểu 1 bảng vào mệnh đề FROM.dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà phiên bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý:

Hàm COUNT rất có thể được sử dụng trong số phiên bản sau của SQL Server: SQL server 2017, SQL hệ thống 2016, SQL server 2014, SQL server 2012, SQL server 2008 R2, SQL hệ thống 2008, SQL vps 2005.

Xem thêm: Kí Tự Đặc Biệt Vkitext - Kí Tự Đặc Biệt ✔️ Tạo Tên Game Hay 2021 Tại Ktdb

Ví dụ về hàm COUNT SQL Server

Hãy coi và tò mò một số lấy một ví dụ về hàm COUNT vào SQL Server.

Giả sử, ta tất cả bảng tài liệu như sau:

Ví dụ 1: Đếm số thể loại trong bảng

SELECT COUNT(*) FROM appmobiles.info WHERE Sobai > 100;Kết trái trả về:

Result: 5Ở lấy một ví dụ này ta đếm số lượng chuyên mục có vào bảng appmobiles.info mà lại số bài to hơn 100.


Ví dụ 2: áp dụng DISTINCT

Lệnh DISTINCT và COUNT có thể được dùng phổ biến với nhau để đếm số lượng các tác dụng không trùng nhau.

SELECT COUNT(DISTINCT Sobai) FROM appmobiles.info WHERE Sobai > 100;Kết quả trả về:

Result: 4Ví dụ này sử dụng từ khóa DISTINCT đề nghị những giá bán trị lặp lại chỉ được tính một lần. Trong bảng tài liệu cho trước, quý hiếm “101” lộ diện 2 lần, dẫu vậy chỉ được xem một lần, cho nên vì thế tổng số dòng được tính sẽ là 4.

Ví dụ 3: thực hiện GROUP BY

Ví dụ sau đếm tất cả bản ghi liên quan tới một thể loại lớn và bạn sẽ thực hiện nay như sau:

SELECT Chuyenmuclon, COUNT(Chuyenmuccon) AS "So luong" FROM appmobiles.info GROUP BY Chuyenmuclon;Kết trái trả về:

+----------------+----------+| Chuyenmuclon | So luong |+----------------+----------+|Laptrinh | 3 ||Mang xa hoi | 2 ||Trinh duyet website | 1 |+----------------+----------+Bài trước: Hàm CEILING vào SQL Server

Bài tiếp: Hàm FLOOR trong SQL Server


4,8 ★ 12