CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN

Trong đó, thông tin tài khoản ngân hàng là một dạng tài sản tại ngân hàng, có thể chấp nhận được khách hàng gởi tiền vào tài khoản này để thực hiện một số mục đích như máu kiệm, thanh toán, chuyển tiền. Thông tin tài khoản ngân hàng giống hệt như một “két sắt” của bạn, nhưng tất cả một sự khác hoàn toàn so với “két sắt” thường thì là bởi nó có thể sinh lời.

Bạn đang xem: Công văn đề nghị thay đổi tài khoản


Khi đổi khác số tài khoản của chúng ta thì doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông tin đến ban ngành thuế với phòng đk kinh doanh. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ khiến cho bạn đọc giải đáp thắc mắc về mẫu công điều chỉnh số tài khoản ngân hàng.

Công văn điều chỉnh số tài khoản ngân hàng là gì?

Công văn điều chỉnh số tài khoản ngân hàng là văn bạn dạng mà doanh nghiệp đề nghị cơ quan liêu thuế và phòng đăng ký kinh doanh chuyển đổi số tài khoản bank của doanh nghiệp.

Trong đó, thông tin tài khoản ngân hàng là 1 trong những dạng tài sản tại ngân hàng, chất nhận được khách hàng giữ hộ tiền vào thông tin tài khoản này nhằm thực hiện một số trong những mục đích như tiết kiệm, thanh toán, chuyển tiền. Tài khoản ngân hàng y như một “két sắt” của bạn, nhưng tất cả một sự biệt lập so với “két sắt” thông thường là bởi vì nó có thể sinh lời.

Trong quá trình sử dụng tài khoản sẽ có được sự biến đổi có thể là số thông tin tài khoản hoặc văn bản khác. Do vậy để thuận lợi cho giao dịch bọn họ tiến hành điều chỉnh số tài khoản ngân hàng.

*

Quy định của lao lý về điều chỉnh thông tin ngân hàng

Căn cứ theo điều khoản tại Điều 11 Thông bốn số 17/2015/TT-NHNN qui định về khối hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng, kiểm soát và điều chỉnh thông tin ngân hàng được thực hiện như sau:


1.Đối với các đơn vị bank Nhà nước, lúc có biến đổi thông tin bank quy định trên Khoản 1 Điều 8 Thông tứ này, trong thời gian 10 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày có biến đổi thông tin ngân hàng, đơn vị có văn bản đề nghị kiểm soát và điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi Cục technology tin học qua mạng theo mẫu mã Phụ lục 03.

2.Đối với các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng thanh toán nhân dân), đưa ra nhánh bank nước ngoài, lúc có biến đổi thông tin ngân hàng quy định trên Khoản 1 Điều 8 Thông tứ này, trong thời hạn 10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày có đổi khác thông tin ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế thực hiện nay lập 01 cỗ hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi cho Cục công nghệ tin học qua mạng, làm hồ sơ bao gồm:

a) Văn phiên bản đề nghị điều chỉnh thông tin bank theo mẫu Phụ lục 03;

b) Bản chụp văn phiên bản chấp thuận biến hóa thông tin so với các tin tức quy định trên Điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều 8.

3.Đối cùng với quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, lúc có đổi khác thông tin ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông bốn này, trong thời gian 10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày có thay đổi thông tin ngân hàng, ngân hàng Nhà nước trụ sở tỉnh, thành phố tiến hành lập 01 bộ hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh thông tin bank gửi mang lại Cục technology tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo mẫu Phụ lục 03;

b) Bản chụp văn bản chấp thuận biến hóa thông tin so với các tin tức quy định trên Điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều 8.

4.Đối cùng với Kho bạc Nhà nước những cấp, lúc có đổi khác thông tin bank quy định trên Khoản 1 Điều 8 Thông tư này, trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ lúc ngày có đổi khác thông tin ngân hàng, Kho bội bạc Nhà nước tiến hành lập 01 cỗ hồ sơ điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi mang lại Cục công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin bank theo mẫu Phụ lục 03;

b) Bản chụp văn phiên bản chấp thuận chuyển đổi thông tin của cấp bao gồm thẩm quyền so với các thông tin quy định trên Điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều 8.

5.Đối với những tổ chức không giống có chuyển động báo cáo, trao đổi tài liệu điện tử liên quan đến ngân hàng Nhà nước, khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin ngân hàng, đơn vị thực hiện lập 01 cỗ hồ sơ điều chỉnh thông tin bank gửi mang lại Cục technology tin học tập qua mạng, làm hồ sơ bao gồm:

a) Văn phiên bản đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo mẫu Phụ lục 03;

b) Bản chụp văn bản chấp thuận chuyển đổi thông tin của cấp gồm thẩm quyền so với các tin tức quy định trên Điểm a, b, d, đ Khoản 1 Điều 8.

6.Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ đề nghị hợp lệ, Cục công nghệ tin học tiến hành điều chỉnh thông tin bank và thông báo công dụng qua mạng cho đối kháng vị đề xuất điều chỉnh thông tin ngân hàng. Ngôi trường hợp khước từ điều chỉnh tin tức ngân hàng, Cục công nghệ tin học thông tin qua mạng cho 1-1 vị đề nghị điều chỉnh thông tin bank và nêu rõ lý do.

7.Cục công nghệ tin học chủ động rà soát, điều chỉnh thông tin ngân hàng so với các tổ chức khác đang được cấp mã bank theo Khoản 6, Khoản 8 Điều 9 Thông bốn này và thông tin cho những đơn vị liên quan.


Nội dung công văn thay đổi số thông tin tài khoản ngân hàng

Công văn biến hóa số tài khoản ngân hàng điều đang được vẻ ngoài mẫu chũm thể. Tiếp sau đây sẽ là 2 mẫu công văn nộp lên cơ quan thuế với phòng đk kinh doanh.

Mẫu công văn điều chỉnh số tài khoản bank lên cơ quan thuế

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên 1-1 vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký biến hóa các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đk cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên thiết yếu thức2. Địa chỉ trụ sở3. Địa chỉ nhận thông tin thuế4. Ra quyết định thành lập5. Giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh6. Đăng ký xuất nhập khẩu7. Ngành nghề marketing chính8. Vốn điều lệ9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh10. Mô hình kinh tế11. Hình thức hạch toán kế toán tài chính về hiệu quả kinh doanh12. Năm tài chính13. Thông tin về đơn vị chủ quản ngại (cơ quan cấp cho trên trực tiếp)14. Thông tin về người đại diện thay mặt theo pháp luật15. Những loại thuế nên nộp16. Tin tức về những đơn vị có liên quan17. Thông tin khác: Ghi rõ họ cùng tên, với số điện thoại thông minh liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… với kế toán trưởng của doanh nghiệp.18. Tình trạng trước lúc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp lớn (nếu có)

…………

Ví dụ:

– tiêu chí 3: Địa chỉ nhận thông báo thuế

II. Bổ sung thông tin thông tin tài khoản của tín đồ nộp thuế:

Đơn vị/cá nhân cam kết những tin tức kê khai bên trên là hoàn toàn đúng mực và chịu trách nhiệm trước quy định về những thông tin đã khai./.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Chặn Kênh Youtube Trên Tivi Có Nội Dung Xấu

Phần giành cho cơ thuế quan ghi: Chương … Khoản …

…………, ngày…..tháng…..năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

– Cột (1): chỉ tiêu trên từng tờ khai đk thuế

– Cột (2): lưu lại nội dung tin tức đã kê khai trong đợt đăng ký thuế ngay sát nhất

– Cột (3): ghi đúng chuẩn chỉ tiêu ước ao thay đổi

Mẫu công văn điều chỉnh số tài khoản bank lên Phòng đăng ký kinh doanh?

Đối cùng với mẫu công văn kiểm soát và điều chỉnh số tài khoản ngân hàng nộp lên chống đăng ký marketing thì bắt buộc phải tuân hành theo mẫu mã II-1 Thông tứ 01/2021/TT-BKHĐT:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đk doanh nghiệp

Kính gửi: chống Đăng ký marketing tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp lớn (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký sale (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

THÔNG BÁO nuốm ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký kết thuế
1Thông tin về người có quyền lực cao (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp chủ tịch (Tổng giám đốc) không hẳn người đại diện thay mặt theo pháp luật):

Họ và tên giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

2Thông tin về kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

Họ và tên kế toán tài chính trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

3Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): ………………….

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………

4Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5Hình thức hạch toán (đánh vết X vào ô mê say hợp):

Hạch toán hòa bình □

Hạch toán phụ thuộc vào □

6Năm tài chính:

Áp dụng từ thời điểm ngày ………../………….. Cho ngày …………./………….. 4

(Ghi ngày, tháng bước đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7Tổng số lao động: …………………………………….
8Có chuyển động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ tất cả □ Không

9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ □

Trực tiếp bên trên GTGT ………………………………….. □

Trực tiếp trên doanh thu …………………………….. □

Không bắt buộc nộp thuế GTGT…………………………. □

10Thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng
Số tài khoản ngân hàng
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Đề nghị phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho bạn đối với các thông tin đổi khác nêu trên. (Đánh vệt X vào ô vuông ví như doanh nghiệp mong muốn được cấp giấy xác nhận thay đổi nội dung đk doanh nghiệp).

Trường phù hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đúng theo lệ, đề xuất Quý phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bên trên Cổng thông tin non sông về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam đoan hoàn toàn phụ trách trước luật pháp về tính thích hợp pháp, chính xác và chân thực của nội dung thông tin này.