Chi Phí Phải Trả Là Gì

Chú ý: những khoản trích trước được phản ánh là dự phòng phải trả cơ mà không được hạch toán vào tài khoản 335 – giá cả phải trả. Đó là:

Thuật ngữ túi tiền phải trả và dự trữ phải trả thường khiến cho những tín đồ mới phi vào nghề kế toán bị nhầm lẫn. appmobiles.info sẽ ra mắt cho những bạn nội dung bài viết giúp chúng ta có thể dễ dàng phân minh hai thuật ngữ này, để hoàn toàn có thể dễ dàng trong quy trình hạch toán kế toán.

Bạn đang xem: Chi phí phải trả là gì

*

Theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC, túi tiền phải trả được cách thức tại Điều 54 và dự trữ phải trả được luật tại Điều 62. Rõ ràng như sau:

1. Túi tiền phải trả là gì?

Chi phí yêu cầu trả là nhiệm vụ nợ bây giờ đã khẳng định được chắc chắn rằng về thời hạn phải giao dịch thanh toán và số tiền sẽ bắt buộc trả.

Các khoản giá thành phải trả bao hàm các khoản buộc phải trả mang đến hàng hóa, dịch vụ đã được trao từ người buôn bán hoặc đã hỗ trợ cho khách hàng trong kỳ báo cáo nhưng trên thực tiễn chưa chi trả do chưa tồn tại hóa đơn, không đủ hồ sơ, tài liệu kế toán. Khoản này sẽ được ghi thừa nhận vào ngân sách sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Trên báo cáo tài chính, chi phí phải trả là 1 phần của những khoản phải trả thương mại hoặc cần trả khác, hay là:

Chi giá tiền trong thời gian doanh nghiệp kết thúc sản xuất theo mùa, vụ rất có thể xây dựng được kế hoạch kết thúc sản xuất.Khoản trích trước ngân sách lãi chi phí vay đề nghị trả giả dụ vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (khi trái khoán đáo hạn).Khoản trích trước chi phí để trợ thời tính giá bán vốn mặt hàng hóa, thành quả hoặc bất động sản nhà đất đã bán.

2. Dự trữ phải trả là gì?

Dự phòng bắt buộc trả là nhiệm vụ nợ hiện tại tại của người tiêu dùng nhưng thường chưa xác minh được thời hạn thanh toán cố kỉnh thể.

Các khoản được coi là dự phòng phải trả đó là các khoản chưa phát sinh vì chưa cảm nhận hàng hóa, thương mại & dịch vụ nhưng được xem vào giá thành sản xuất, marketing kỳ này. Lý do là để khi vạc sinh thực tế không gây thốt nhiên biến cho giá cả sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm: Cách Chèn Chữ Ký Trong Outlook Để Email Của Bạn Trông Chuyên Nghiệp Hơn

Bên cạnh đó, các khoản dự phòng phải trả thường xuyên chỉ được mong tính cùng chưa khẳng định được chắc chắn rằng số tiền sẽ yêu cầu trả. Có thể ví dụ như khoản chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng…

Các khoản dự phòng phải trả sẽ tiến hành trình bày tách biệt với các khoản yêu cầu trả thương mại và bắt buộc trả khác trên báo cáo tài chính.

Chú ý: những khoản trích trước được phản ánh là dự phòng phải trả mà không được hạch toán vào thông tin tài khoản 335 – túi tiền phải trả. Đó là:Các khoản dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa, dự án công trình xây dựng hoặc tái cơ cấu lại doanh nghiệp.Chi phí thay thế lớn của TSCĐ quánh thù: những tài sản mà việc sửa chữa thay thế lớn bao gồm tính chu kỳ. Doanh nghiệp lớn được phép trích trước chi tiêu sửa chữa mang đến năm tiếp theo theo kế hoạch. (Theo mức sử dụng cũ của QĐ 15/2006/QĐ – BTC, túi tiền sửa chữa khủng tài sản cố định và thắt chặt thì được ghi thừa nhận là túi tiền phải trả.)Các khoản dự phòng phải trả khác, lấy ví dụ như như: dự trữ trợ cấp cho thôi bài toán theo khí cụ của pháp luật, khoản dự trữ phải trả so với hợp đồng có khủng hoảng rủi ro lớn cơ mà trong hòa hợp đồng, gây ra những chi tiêu bắt phải trả cho những nghĩa vụ tương quan đến hòa hợp đồng vượt vượt những tiện ích kinh tế dự trù thu được từ thích hợp đồng đó.

*

3. Phân biệt giá thành phải trả và dự trữ phải trả

Như vậy, biệt lập chi phí nên trả với dự chống phải trả qua gần như sự biệt lập sau:

Thời điểm thanh toán và số tiền thanh toán

Chi phí phải trả là các khoản đã khẳng định được chính xác thời điểm giao dịch và số tiền yêu cầu thanh toán.Dự phòng đề xuất trả chưa xác minh được chính xác thời điểm giao dịch thanh toán và số tiền yêu cầu thanh toán hoàn toàn có thể chưa khẳng định được.

Trình bày trên báo cáo tài chính

Chi phí buộc phải là một trong những phần của những khoản đề nghị trả thương mại và cần trả khácDự phòng phải trả được trình bày bóc biệt với những khoản phải trả thương mại và đề xuất trả khác.

Trên đấy là những điểm nhằm phân biệt giá thành phải trả và dự phòng phải trả. Mong muốn bạn đang tích lũy cho bạn những kiến thức này để việc hạch toán vào doanh nghiệp không trở nên nhầm lẫn hoặc sai sót.