Các Hàm Thống Kê Trong Excel

Sừ dụng excel là năng lực không thể thiếu khi làm bất kể công câu hỏi văn chống nào. Thấu hiểu sự trở ngại trong mày mò về excel, appmobiles.info gởi đến các bạn chuỗi bài viết các hàm thường dùng của excel. Bài thứ nhất là hàm thông kê phổ biến trong excel.

Bạn đang xem: Các hàm thống kê trong excel


1. Hàm excel COUNT

Cú pháp: Count(value1;;….)

Chức năng: Đếm những ô tất cả số vào phần đang chọn.

Ví dụ:

*
hàm excel count

2. Hàm excel COUNTA

Cú pháp: Counta(value1;;…)

Chức năng: Đếm hầu như ô có giá trị

Ví dụ:

*
excel hàm counta

3. Hàm excel COUNTIF

Cú pháp: Countif(range;criteria)

Chức năng: thống kê các ô có mức giá trị đề ra

Chú ý: Hàm countif không rành mạch viết hoa xuất xắc viết thường

Ví dụ:

*
excel hàm countif

4. Hàm excel COUNTBLANK

Cú pháp: countblank(range)

Chức năng: đếm mọi ô không có giá trị

Chú ý: những ô đựng văn bạn dạng trống cũng khá được đếm

Ví dụ:

*
excel hàm countblank

5. Hàm excel SUMIF

Cú pháp: Sumif(range;criteria;)

sum_range: thêm vùng mới mong mỏi tính tổng mà điều kiện 1 sẽ thỏa mãn

Chức năng: Tính tổng những giá trị với điều kiện đặt ra

Ví dụ:

*
excel hàm sumif
*
excel hàm sumif

Ở ví dụ 2: vị G1 có giá trị bởi 7 và G7 có mức giá trị là 5 vị vậy sẽ cùng 2 giá bán trị tương ứng là J1 và J7 lần lượt có giá trị là 1 trong những và 9 gồm tổng là 10.

6. Hàm excel SUMIFS

Cú pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, , …)

sum_range: phạm vi ô bắt buộc tính tổng

criteria_range1: phạm vi ô điều kiện 1

criteria1: điều kiện 1

Chức năng: Tính tổng tất cả các số thỏa mãn nhu cầu nhiều điều kiện

Ví dụ:

*
excel hàm sumifs

Trong đó:

A2 đến A9 là phạm vi khu vực tính tổng

B2 mang lại B9 là phạm vi khu vực điều khiếu nại 1

“=A*” là đk 1 sẽ là văn bản bước đầu bằng ký kết tự A

C2 mang đến C9 là phạm vi khoanh vùng điều khiếu nại 2

“Tom” là đk 2 sẽ là văn bạn dạng “Tom”

Thỏa mãn 2 điều kiện trên chỉ có 1 là A4 bởi 15

Lưu ý nếu có nhiều ô thỏa mãn điều kiện hơn sẽ cùng tổng những giá trị.

Xem thêm:

7. Hàm excel Rank

Cú pháp: RANK(number,ref,)

Chức năng: Tìm sản phẩm hạng của một số trong khoảng đã chọn.

Chú ý: Nếu có khá nhiều hơn một số có thuộc mức rank nấc rank tiếp theo sẽ không tăng rank theo n + 1 mà là n + m cùng với m là số có cùng mức rank bên trên. Ví dụ: trong hàng số nguyên bao gồm 2 số 10 đồng rank 3 thì số 11 vào dãy sẽ có được rank là 5, sẽ không có rank 4.

order: là 0 hoặc quăng quật trống thì dãy số sắp xếp giảm dần. Ngược lại là tăng dần.

Ví dụ:

*
excel hàm rank
*
excel hàm rank

8. Hàm excel Average

Cú pháp: AVERAGE(number1, , …)

Chức năng: tính trung bình cộng của hàng số

Ví dụ: 

*
excel hàm average

Trong lấy ví dụ như trên hàm và tính trung bình cộng của quý giá từ A2 đến A9 nghĩa là: (5+4+15+3+22+12+10+33)/8=13

9. Hàm excel Column

Cú pháp: COLUMN()

Chức năng: Trả về địa điểm cột của ô

Ví dụ:

*
excel hàm column

Bạn bao gồm thể tham khảo thêm các nội dung bài viết hàm excel thông dụng bên dưới đây: