BIẾT CÒN AI VUI ĐÊM NAY

Đêm nay trê tuyến phố mưa tơi bời Lòng nghe bao ghi nhớ nhung đầy vơi thế nào cho anh vui?Còn ai đến em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời! Đêm nay anh biết em mến nhiều.Buồn tênh bên gác khuya quạnh hiu hiu.Nhìn mưa rơi, mưa rơiThầm mơ ta phổ biến đôi Lệ vương vãi trên mi môi thương nào nguôi. Biết, biết làm thế nào vui tối nay? Biết còn ai vui tối này?Mưa, mưa vẫn lạnh nhạt mưa bay. Ngăn cách lũ mình tối nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm.Lời yêu mến anh lưu lại một đêm.Để mang đến em yêu anhĐể cho anh yêu thương emTình yêu ta đến nhau khi nào quên.

Bạn đang xem: Biết còn ai vui đêm nay


Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Xuất Cờ Tướng Hay Nhất Biến Hóa Nhất, Các Thế Khai Cuộc Cờ Tướng Hay Nhất Biến Hóa Nhất

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.