BÀI CA THỐNG NHẤT

×Close bạn đang xem trang giờ đồng hồ Việt ko dấu! Click vào link sau để xem trang tiếng Việt bao gồm dấu: bài Ca Thống độc nhất vô nhị

Bạn đang xem: Bài ca thống nhất

Bien troi bao laDep nhu gam hoaNuoc may muon mauNhung con tau ra Bac vao NamBien troi que taRon vang tieng caBac phái nam mot nhaVui mot nha vang tieng ho khoanDK 1:Do... KhoanLa khoan bởi hoLa khoan vì khoanTroi toa nang nang lan nui nganMot thiết lập Dong gio Bac vua tanBan minh oi don vui Xuan veHan hoan...Bien troi Xuan sangBac nam giới sum hopMot nha dong vuiHuy hoang...Bien troi Xuan sangCon chim reo mungTro ve sầu que huongMen thuong...Oi...Khai hoan ta raTa gat mai cheoTu vị ra khoiTu bởi vì vo longDoi tu doGio Xuan veDoi tu doGio Xuan ve.DK 2:Do... KhoanLa khoan do hoLa khoan bởi khoanTroi Viet phái mạnh gio reo nang cuoiDan bo cau tam trong vang tuoiNguoi Viet nam giới don Xuan xay doiTuong lai...Bien troi que taBao nam chia roiCuoc doi phân chia doiNoi phuong troi...Bien troi que taNay chung mot nhaThoa long bao namUoc mo...Oi...Bien troi bao laDa sach bong thuTu Bac vo NamCo sao tung bungNguoi Viet NamDon Xuan veNguoi Viet NamDon Xuan veNguoi Viet NamDon Xuan ve.
bài xích hát vào album
Nghe nhac Nghe tat ca 12 bai.
Dinh Trang

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Danh Bạ Trên Iphone, Hướng Dẫn Đồng Bộ Danh Bạ Trên Iphone


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.