BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

Báo cáo công dụng công tác khám nghiệm, giám sát, kỷ chính sách đảng là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo tác dụng công tác đánh giá, đo lường, kỷ phương pháp đảng vào Đảng ủy.Báo cáo này được ủy ban bình chọn cơ sở gửi về ủy ban khám nghiệm Đảng uỷ khối hận Doanh nghiệp tỉnh trước thời gian ngày 17 của tháng cuối quý. Vậy sau đó là 2 mẫu report, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi trên đây.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kiểm tra


Mẫu báo cáo hiệu quả công tác làm việc khám nghiệm, giám sát và đo lường, kỷ luật đảng

Báo cáo kết quả công tác đánh giá, giám sát và đo lường Đảng - Mẫu 1Báo cáo hiệu quả công tác làm việc khám nghiệm, thống kê giám sát Đảng - Mẫu 2
ĐẢNG BỘ……..ĐẢNG ỦY ......ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố - BC/ĐU....., ngày ...... tháng .... năm
BÁO CÁOKết trái công tác kiểm soát, tính toán, kỷ chính sách đảng6 tháng... (hoặc năm ...) cùng phương thơm phía nhiệm vụ 6 tháng... (hoặc năm ...)I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:(Tình hình đơn vị chức năng, tổ chức triển khai đảng; đa số dễ ợt, khó khăn thực thi tiến hành công tác kiểm soát, giám sát)................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:1. Công tác bình chọn, đo lường và thống kê của cấp cho ủy:- Số tổ chức triển khai đảng được kiểm tra: ...............................Nội dung .......................................................................Kết quả: .......................................................................- Số đảng viên được kiểm tra: .....................................Nội dung .......................................................................Kết quả: .......................................................................- Số tổ chức triển khai đảng được giám sát: ...............................Nội dung .......................................................................Kết quả: .......................................................................- Số đảng viên được giám sát: .........................Nội dung .......................................................................Kết quả: .......................................................................2. Công tác chất vấn, đo lường và tính toán của UBKT Đảng ủy:2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cung cấp bên dưới khi tất cả dấu hiệu vi phạm:- Tổng số được kiểm tra: .....- Đối tượng được kiểm tra: Chi bộ: ..... Chi uỷ .....kết luận bao gồm vi phạm: ................... trong những số đó bắt buộc xử và ý kiến đề nghị xử lý: ................Đã xử lý: ..............Hình thức xử lý: Khiển trách: .............. Chình ảnh cáo: ................Tóm tắt lỗi phạm:................................................................. .................................................................

Xem thêm: "Lần Thứ Hai Mình Yêu Nhau" Lên Sóng Vtv6, Lần Thứ Hai Mình Yêu Nhau Lên Sóng Vtv6

2.2. Kiểm tra đảng viên Lúc gồm dấu hiệu vi phạm:- Tổng số đảng viên được kiểm tra: .....- Đối tượng được kiểm tra:+ Đảng uỷ viên: .......................... Chi uỷ viên .................................+ Đảng viên là cán cỗ nằm trong diện thống trị của cấp uỷ cơ sở:....................+Đảng viên ko giữ chức vụ: ..................................Kết luận:- Có vi phạm: ................. (%) số phải cách xử lý hoặc đề nghị xử lý: .....................- Đã xử lý: ..............Hình thức xử lý: Khiển trách: .............. Cảnh cáo: ..........Tóm tắt lỗi phạm:................................................................(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng năm bắt buộc bình chọn 1 tổ chức triển khai đảng trực thuộc cùng từ 1-2 đảng viên lúc gồm dấu hiệu vi phạm).2.3. Gigiết hại đảng viên và tổ chức triển khai đảng:* Gigiết hại thường xuyên theo lịch trình cùng thông qua công tác quản lý đảng viên sản phẩm năm:- Tổng số tổ chức triển khai đảng được giám sát: .............................................................- Tổng số đảng viên được giám sát: ............ ......................................................- Đánh giá hiệu quả giám sát: ........................ ......................................................* Gigiết hại theo chuyên đề:- Đối cùng với tổ chức triển khai đảng:+ Tổng số được giám sát: ............................ ......................................................+ Nội dung giám sát: ..................................... ....................................................+ Đánh giá bán tác dụng giám sát: ........................ .....................................................- Đối cùng với đảng viên:+ Tổng số được giám sát: ............................ ......................................................+ Nội dung giám sát: .................................... .....................................................+ Đánh giá chỉ tác dụng giám sát: ....................... ......................................................2.4. Xem xét, Kết luận số đông trường phù hợp vi phạm luật kỷ công cụ, đưa ra quyết định hoặc kiến nghị thực hiện kỷ nguyên lý vào Đảng:* Hồ sơ đề xuất cấp cho ủy cung cấp bao gồm thẩm quyền thi hành kỷ luật:- Tổng số đảng viên: ...........................................- Tổng số tổ chức đảng cấp dưới: .....................* Thi hành kỷ hiện tượng đảng viên:- Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: .......................................- Đối tượng bị thực hiện kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:....., Chi uỷ viên: ......., Đảng ủy viên cỗ phận:....., đảng viên thuộc diện cấp bên trên cai quản cơ mà chưa phải cấp cho uỷ viên cùng cấp: ......, đảng viên ko duy trì chức vụ: ..........- Hình thức kỷ luật: Khiển trách: .........., Chình họa cáo: ........, Cách chức: ............,- Thđộ ẩm quyền thực hành kỷ luật:Đảng uỷ cơ sở: .....................................................................Chi bộ: .................................................................Tóm tắt lỗi phạm bị thực hiện kỷ luật:......................................................* Đảng ủy cơ sở thực hiện kỷ lý lẽ tổ chức triển khai đảng:- Số tổ chức bị thực hành kỷ luật: .......................................- Đối tượng bị thực hiện kỷ luật: Đảng uỷ bộ phận:........, Ban thường vụ:............Chi bộ: .................., Chi uỷ: .............................- Hình thức kỷ luật: Khiển trách: .........., Chình ảnh cáo: ........,Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:...................................................................2.5. Giải quyết đối chọi thư cáo giác, khiếu năn nỉ về kỷ phép tắc Đảng:* Giải quyết cáo giác đảng viên:- Tổng số đơn thừa nhận được: .........Trong đó: Đơn bởi vì cấp trên đưa đến: ............, 1-1 thừa nhận trực tiếp: ................- Phân loại đơn: Đơn tất cả cam kết tên: ....., 1-1 không cam kết tên: ....., đối chọi mạo danh: .....- Đối tượng bị tố cáo: Đảng uỷ viên: ....., Chi uỷ viên: ........, Cán bộ thuộc diện cung cấp uỷ làm chủ nhưng lại không hẳn cung cấp uỷ viên cùng cấp: ...., Đảng viên ko giữ chức vụ: ..........................- Số 1-1 yêu cầu giải quyết: .........- Số đối kháng ko thuộc thđộ ẩm quyền giải quyết, đã chuyển cấp cho thđộ ẩm quyền giải quyết: .........................................................................Tóm tắt văn bản tố cáo:.............................. ...............................................Kết quả giải quyết:....................................... ..............................................* Giải quyết tố cáo Tổ chức Đảng:- Tổng số đối kháng thừa nhận được: ........., Số đơn cần giải quyết: .................................Trong đó: Đơn bởi cấp trên chuyển đến: ............, đối chọi thừa nhận trực tiếp: ................- Phân các loại đơn: Đơn có ký tên: ....., 1-1 không cam kết tên: ....., solo mạo danh: .....- Đối tượng bị tố cáo: Chi bộ: ........., Chi uỷ: ......Tóm tắt nội dung tố cáo:.............................. ..........................................Kết trái giải quyết:....................................... ..................................* Giải quyết khiếu nề kỷ luật:- Tổng số solo dìm được: ...Trong đó: Đơn vì cấp trên gửi đến: ..., đối kháng dấn trực tiếp: ................, Số 1-1 nên giải quyết: .........Tóm tắt câu chữ năng khiếu nại:.......... Kết quả giải quyết:.......................2.6. Kiểm tra tài chính:..............................................................III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG.... (HOẶC NĂM....):................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................Nơi nhận:- UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;- Đảng uỷ ..............................;- Lưu.T/M ĐẢNG UỶBÍ THƯ
Chụ ý: Báo cáo này ý kiến đề nghị UBKT cửa hàng gửi về UBKT Đảng uỷ kân hận Doanh nghiệp tỉnh giấc trước thời điểm ngày 17 của mon thời điểm cuối quý.