Bài Hát Tôi Không Cô Đơn

Tôi không cô đơn vì anh gian anh dối Quen đến tôi vay các cay đắng bấy lâu Tay đagn vào tay xưa tôi đây hay Lời ân ái vơi đầy chỉ nên cơn gió heo mây.Tôi không cô đơn vì tôi xuất xắc tôi biết Anh yêu mang đến vui bằng ngôn từ trên môi bắt buộc anh xa tôi, cần ai thông thường đôiBài toán anh chấm dứt rồi, phương trình số thừa là tôi.Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì Khi người yêu bỏ ra đi không lời thăm hỏi động viên phân trình đơn độc mà chi, đơn độc được gì khi tình tôi chẳng ra gì Thêm gầy héo tuổi Xuân thì.Tôi không cô đơn, mà đơn độc chi nữa Trăm phong thơ anh còn muôn dấu nhỏ tem Nay đem thơ anh mang lại trăng khuya coi Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không hề cô đơn.

Bạn đang xem: Bài hát tôi không cô đơn


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.