Bài Hát Này Người Tình Nhỏ

Này bạn tình bé dại nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng. Này bạn tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Đ.K.:Này người tình ơi! tôi gọi bạn tình ơi! chỉ từ đôi ta trên nắm gian không còn ai, Này bạn tình ơi! tôi gọi người tình ơi! Trọn đời yêu thương em cánh hoa xinh tuyệt vời. Này bạn tình nhỏ tuổi nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây mang về trồng. Này bạn tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ tuổi nếu em là tranh thì tôi xin nhằm tranh bên trên đầu giường. Này tín đồ tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ tuổi nếu em là mây thì tôi không để mây bay lạnh lùng. Này người tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ dại nếu em là hoa thì tôi xin ngủ mặt hoa ngoại trừ đồng. Này bạn tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không?

Bạn đang xem: Bài hát này người tình nhỏ


Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.