Gia Tai Cua Nguoi Tinh Thuc

Qua lối nhỏ tuổi vào bên anh mong mỏi ghé vào thăm sợ bố mẹ anh bi đát lòng Lỡ hứa hẹn rồi em biết làm sao đây Để anh mong muốn suốt một ngày dài nên bi thảm lắm... Em cứ hỏi lòng lý do Mỗi lúc gặp mặt nhau thì anh thì thầm đường dài Đêm về bên em khóc thì thầm trong tay nếu như yêu nhau ai lỡ để bi ai cho nhau... Xin anh phát âm giùm đời em Lênh đênh kiếp phong trằn nổi trôi theo tháng ngày Em đâu bao gồm gì em đâu tất cả gì kế bên hai bàn tay trắng Đành để bi thương cho anh... Em có yên cầu gì đâu Đã hiểu được em bàn tay trắng lấn sân vào đời Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau gồm anh bên em đang đẹp tình mai sau

Bạn đang xem: Gia tai cua nguoi tinh thuc


Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.